Wijzigingen

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
4.031 bytes toegevoegd ,  17 feb 2012 11:43
historie snelheidslimieten toegevoegd
* op autosnelwegen: 120 km/h (Vanaf 1 september 2012 130 km/h)
Vanaf 1 september 2012 zal Wanneer er sprake is van een ernstige verstoring van de olie-aanvoer, kan de nieuwe minister een maximumsnelheid op de Nederlandse autosnelwegen worden verhoogd naar 130 van 90 km/h. Dit betekent in de praktijk dat er op bijna 60% van de Nederlandse alle autosnelwegen ook daadwerkelijk 130 km/h gereden mag wordenen autowegen instellen voor maximaal 4 maanden achtereen.<ref>[http://wwwwetten.rijkswaterstaatoverheid.nl/actueelBWBR0004825/HoofdstukVA/nieuws_en_persberichtenArtikel86a/geldigheidsdatum_12-11-2011/november2011/130_km_per_uur_vanaf_september_2012_de_nieuwe_normArtikel 86a RVV1990 | wetten.overheid.aspx Persbericht Rijkswaterstaatnl]</ref>
Wanneer er sprake is '''Geschiedenis van snelheidsmaatregelen in Nederland:'''* '''1908''': Invoering limieten 15 km/h buiten bebouwde kom (bubeko) en 10 km/h binnen bebouwde kom (bibeko). Wordt door weggebruikers als onredelijk ervaren en massaal genegeerd. Verkeersregel verwijnt daarna geruisloos.* '''5-8-1940''': De bezetter voert snelheidslimieten in (die Nederland daarvoor nog niet had). 80 km/h buiten de bebouwde kom, 40 km/h binnen de bebouwde kom. Voertuigen van de politie, ambulancediensten en van de Duitse bezetter waren uitgezonderd van een ernstige verstoring de maatregel.* '''1945''': de Duitse maatregelen worden teruggedraaid.* 1-11-1957: invoering van 50 km/h limiet binnen de oliebebouwde kom* '''9-1-aanvoer, kan 1960''': de commissie verkeersveiligheid adviseert de minister van Verkeer om op autosnelwegen een maximumsnelheid Vmax in te stellen van 120, op enkelbaans autowegen 90 . * '''29-9-1960''': het advies gaat na maatschappelijke discussie voor wat betreft de autosnelwegen 120 km/h de la in. De minister ziet er geen brood in.* '''16-10-1963''': de nieuwe minister van verkeer besluit om op alle diverse weggedeelten van auto(snel)wegen snelheidslimieten in te stellen, echter afhankelijk van de locatie en het gevaar voor de verkeersveiligheid.* '''1-9-1966''': een proef begint met maximumsnelheden op 5 autosnelwegen en 6 autowegen instellen .* '''19-10-1973''': besluit om nog voor maximaal de zomer van 1974 maximumsnelheden in te stellen: 100 km/h op autosnelwegen en autowegen, 80 km/h op alle andere wegen buiten de bebouwde kom. Officieel aangegeven reden: verkeersveiligheid. De factor reden: oliepositie tijdens de oliecrisis (in dezelfde tijd speelden ook de autoloze zondagen).* '''4-2-1974''': besluit 100 km/h op auto(snel)wegen en 80 km/h elders buiten de bebouwde kom van kracht. Tevens invoering minimumsnelheid van 70 km/h op autosnelwegen.* '''9-2-1974''': staatssecretaris Van Hulten zinspeelt al op hogere snelheidslimiet van 120 km/h op autosnelwegen. Het argument van de beznzinebesparing is volgens hem inmiddels achterhaald. * '''5-4-1974''': de kantonrechter bepaalt dat de 100 km/h op autosnelwegen onverbindend is verklaard, omdat ze niet op gronden van verkeersveiligheid is genomen.* '''11-4-1974''': een andere kantonrechter bepaalt dat ook de maximumsnelheden van 100 op autowegen en 80 bubeko onverbindend worden verklaard.* '''4 maanden achtereen-6-1974''': de Hoge Raad stelt dat de maximumsnelheden wel verbindend zijn. * '''21-6-1974''': minister Westerterp verhindert dat in een Europees verdrag een algemene limiet van 120 of 130 voor heel Europa wordt vastgelegd. Hij heeft een algemene Europese limietstelling tegengewerkt en een uitzonderingspositie voor Nederland weten te bekrachtigen. Hierdoor is een unieke kans om tot Europese harmonisatie van snelheidslimieten te komen verloren gegaan, door Nederlands toedoen.* '''3-7-1984''': bij snelheidsmetingen blijkt op autosnelwegen de limiet door ruim 75% van de weggebruikers te worden genegeerd. De Rijkspolitie adviseert de politiek met klem om een redelijke snelheidslimiet van 120 km/h in te voeren. * '''1-5-1988''': de maximumsnelheid op autosnelwegen wordt verhoogd naar 120 km/h, tegelijkertijd worden pakkans en boetes opgeschroefd. Ook komen er veel wegvakken waar de Vmax op 100 km/h gehandhaafd blijft. Dit betreft 15% van de weglengte, waarop 30% van de totale verkeersprestatie wordt afgewikkeld. Veelal Randstedelijke snelwegen, die gewoon op 120 ontworpen waren…* '''26-7-1990''': het RVV 1990 wordt vastgesteld. De algemene maximumsnelheden veranderen niet ten opzichte van het besluit uit 1988. Wel wordt per deze datum de in 1974 ingevoerde minimumsnelheid afgeschaft. Daarnaast wordt het mogelijk om maximumsnelheden als zonebord in te voeren, iets wat later bij “Duurzaam Veilig” wordt gebruikt om hele buitengebieden in 60 km/h-zones te veranderen. * '''11-5-2002''': invoering 80 km/h op A13 bij Overschie met trajectcontrole* '''29-10-2004''': op delen van de A10, A12 en A20 gaat de maximumsnelheid omlaag naar 80 km/h, gecombineerd met trajectcontrole. Naar verwachting zal vanaf 1 september 2012 de nieuwe maximumsnelheid op de Nederlandse autosnelwegen worden verhoogd naar 130 km/h. Dit betekent in de praktijk dat er op bijna 60% van de Nederlandse autosnelwegen ook daadwerkelijk 130 km/h gereden mag worden.<ref>[http://wettenwww.overheidrijkswaterstaat.nl/BWBR0004825actueel/HoofdstukVAnieuws_en_persberichten/Artikel86a2011/geldigheidsdatum_12-11-2011 Artikel 86a RVV1990 | wetten.overheidnovember2011/130_km_per_uur_vanaf_september_2012_de_nieuwe_norm.nlaspx Persbericht Rijkswaterstaat]</ref>
===Verenigde Staten===
2.718

bewerkingen

Navigatiemenu