Stadsroute

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Definitie

Door een S-nummer aangegeven hoofdroute door een stad.


Toelichting

Een stadsroute is een genummerde route in een grote stad of agglomeratie. Deze routes zijn aangeduid met een S-nummer, vormgegeven als een zogenaamde spoel. Met stadsroutes is het voor wegbeheerders eenvoudiger om de belangrijkste wegen binnen de stad of agglomeratie aan te duiden, wegen die belangrijke bestemmingen in een stad verbinden met de autosnelweg. Weggebruikers hoeven dan slechts een S-nummer te volgen, in plaats van een naam van een stad of wijk in de situatie dat deze wegen nog niet genummerd waren. In het geval de wegen al genummerd waren met een ander systeem, meestal het N-wegensysteem, worden daarmee in sommige gevallen nummers onderbroken door het S-nummer, of verspringt een bepaald wegnummer in een geheel ander S-nummer. Speciaal genummerde stadsroutes komen wereldwijd gezien alleen in Nederland voor, andere landen gebruiken S-nummers meestal voor doorgaande, hoogwaardige nationale wegen.

Stadsroutes in Nederland

Nederlandse plaatsen die stadsroutes hebben:

Voormalige stadsroutes:

Geschiedenis

Amsterdam is de eerste gemeente die stadsroutes introduceerde. Dit is ergens midden jaren 70 gebeurd. Lange tijd was Amsterdam ook de enige gemeente met dit wegnummersysteem. Begin jaren 90 volgde de gemeente Almere.

In 2010 verschenen de eerste stadsroutenummers in de gemeentes Den Haag en Rotterdam. Van alle plaatsen met stadsroutes heeft de gemeente Rotterdam er vooralsnog de meeste. De nummering loopt daar van S100 t/m S127.

De gemeente Zaanstad heeft in 2013 stadsroutes ingevoerd op haar wegennet en was op dat moment de zesde gemeente met stadsroutenummering. Deze gemeente heeft de nummers in de 150-reeks hiervoor gebruikt om niet in conflict te komen met de buurgemeente Amsterdam. Alle stadsroutes hebben hetzelfde systeem en dezelfde vormgeving. Het nummer bestaat uit de letter S, in veel gevallen nog een s, gevolgd door drie cijfers. Stadsroutes hebben een nummer tussen de 100 en 175, met als uitzondering de S200 in Den Haag. Het nummer staat in zwart op een wit schild met een eveneens zwart kader. Het schild heeft de vorm van een spoel (gebogen boven- en onderkant, rechte zijkanten). Ook de gemeente Nijmegen heeft in 2013 stadsroutes in haar gemeente ingevoerd.

Medio 2015 heeft de gemeente Almere besloten de stadsroutenummering in haar gemeente op te heffen, de reden hiervoor is onbekend. De nummering zal langzaam verdwijnen bij vervanging van de bewegwijzering. Op de A6 is bij gereedkomen van het knooppunt Gooimeer en de ombouw van de A6 en N702 aldaar de S101 vervangen door het wegnummer N702 op de bewegwijzering.

In augustus 2017 verscheen de eerste stadsroute in de stadsregio Parkstad Limburg. De S100 is daar ingevoerd als wegnummer voor de Binnenring Parkstad Limburg. Vooralsnog is dit het enige stadsroutenummer in deze regio.

Een aantal steden kennen ook ringwegen of een centrumring, deze moet niet verward worden met de stadsroute. Al wordt in de steden met een stadsroutesysteem één van de S-nummers als aanduiding voor de ring of centrumring gereserveerd. In veel gevallen is dit de S100. Den Haag kent een S200 die voor een groot deel van de buitenring, de Ring Den Haag wordt gebruikt. De Haagse centrumring heeft het nummer S100. Veelal wordt voor de ring of centrumring ook het spoelsymbool gebruikt maar dan met het woord RING erin.

Overzicht Stadsroutes

Amsterdam

Stadsroutes van Amsterdam

voormalige stadsroutes:


Almere

Stadsroutes van Almere


Den Haag

Stadsroutes van Den Haag


Nijmegen

Stadsroutes van Nijmegen


Parkstad Limburg

Stadsroutes van Parkstad Limburg


Rotterdam

Stadsroutes van Rotterdam


Zaanstad

Stadsroutes van Zaanstad