Stadtautobahn

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een Stadtautobahn is de Duitse term voor een snelweg in stedelijk gebied, met name de typen wegen met voornamelijk een lokaal tot regionaal belang die door of langs stadscentra loopt met kenmerken van een stadsautoweg. Een Stadtautobahn is een onofficiële term die niet per se alleen op Autobahnen van toepassing is, maar ook op andere Autobahnähnliche Straßen. Dit kunnen zelfs Landesstraßen of Kreisstraßen zijn. De meeste grote Duitse steden hebben één of meer Stadtautobahnen.

Kenmerken

De belangrijkste kenmerken van een Stadtautobahn zijn een krap dwarsprofiel (querschnitt) met een hoge afritdichtheid, en een verloop door sterk stedelijk gebied. Niet alle autosnelwegen die door stedelijk gebied lopen zijn als Stadtautobahn te kwalificeren. In het Ruhrgebied hebben de A40 en A59 meer de kenmerken van een Stadtautobahn dan de A2 en A3. Stadtautobahnen komen in Duitsland veelvuldig voor in de grotere steden, maar ook in sommige kleinere steden, een voorbeeld is de B54 (Hüttentalstraße) in Siegen.

Geschiedenis

De meeste Stadtautobahnen zijn in de jaren '60 en begin jaren '70 aangelegd, met name in West-Duitsland. In veel gevallen waren de oorspronkelijke plannen van Stadtautobahnen beduidend uitgebreider dan uiteindelijk gerealiseerd is. Dit had twee oorzaken, toenemende politieke weerstand tegen de bouw van snelwegen in stedelijk gebied en een sterke decentralisatie van de werkgelegenheid. Thans is in de meeste stedelijke gebieden 80 tot 90 procent van de werkgelegenheid buiten de stadscentra gesitueerd, waardoor de verkeersstromen veranderden, het aandeel forenzenverkeer naar het centrum op het totaal nam sterk af. Daarom is het geen groot gemis dat veel Stadtautobahnen niet gerealiseerd zijn.

Toekomst

Er zijn geen plannen meer voor grootschalige aanleg van Stadtautobahnen, maar her en der worden belangrijke stadswegen ongelijkvloers gemaakt, zoals de B2R in München. Ook worden sommige viaducten afgebroken, zoals de Tausendfüßler in Düsseldorf in 2013 en enkele viaductsnelwegen in Ludwigshafen. Een nadeel is ook de leeftijd van veel viaductsnelwegen in Duitsland, waardoor de kosten om ze te onderhouden te hoog zijn. Soms worden deze vervangen door korte tunnels.

Verkeersintensiteiten

Kenmerkend aan veel Stadtautobahnen is de hoge verzadigingsgraad. Dit komt door het hoge verkeersaanbod en het vaak wat substandaard ontwerp. Desondanks zijn de intensiteiten op Stadtautobahnen vaak niet bijzonder hoog omdat de meeste van dit soort wegen niet meer dan 2x2 rijstroken tellen. Op de meeste Stadtautobahnen worden daarom niet hogere intensiteiten dan 70.000 voertuigen per etmaal gehaald.

Referenties