Structuurschema Verkeer en Vervoer

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV) was een transportplan in Nederland dat in 1977 werd geïnitieerd maar pas in 1981 formeel werd vastgesteld. Het was een forse terugschaling van het rijkswegenplan 1968, vanwege de oliecrises en de verlegging van de focus van wegenbouw naar openbaar vervoer. Het SVV werd geformaliseerd in het weinig indrukwekkende Rijkswegenplan 1984.

Geschiedenis

Het structuurschema als uiting van de denkomslag over wegen en verkeer van midden jaren '70

1e Structuurschema Verkeer en Vervoer, deel D, 1979

Minister Westerterp bracht in 1977 samen met minister Gruijters van VROM het (eerste) Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV) uit. Hierin werd gekozen voor terughoudendheid bij de aanleg van nieuwe wegen, voor versterking van het openbaar vervoer (onder andere door uitbreiding van het intercitynet, vrije busbanen en een snelle spoorverbinding met België en Duitsland) en voor bevordering van het fietsverkeer (vrijliggende fietspaden). Bovendien vertaalde het beperktere budget dat men voor de toekomst beschikbaar dacht te hebben zich in een plankaart, waar een groot aantal wegen dat in het Rijkswegenplan 1968 was ingetekend niet voorkwam.

Het SVV, dat uiteindelijk in 1981 definitief werd vastgesteld, was echter niet het heldere beleidsstuk dat alom werd verwacht. Het ontbrak niet aan ambities, vooral op het gebied van openbaar vervoer overigens. Maar men had kool en geit willen sparen, en dat leidde niet tot een krachtig beleid.

Het einde van onder andere de A3

Na de Kamerbehandeling werd in het definitieve SVV een aantal verbindingen geschrapt. Daarbij speelde de combinatie van de Groene Hart-discussie en een tekort aan financiële middelen een rol. Getroffen waren de volgende verbindingen, die in de definitief vastgestelde nota van 1981 niet meer voorkwamen:

  • A3 Amsterdam - Gouda
  • A6 Holendrecht - Muiderberg
  • A7 Amsterdam - Purmerend
  • A16 Bergschenhoek - Leidschendam
  • A26 Haarlemmermeer - Zaandijk
  • A30 Almere - Barneveld

Naslag

Kamerstuknummer 14390

Referenties


Chronologie van Nederlandse nationale wegenplannen

Vaststelling (historische) rijkswegennetten: 1816 - 1821

Rijkswegenplannen: 1915 - 1927 - 1932 - 1938 - 1948 - 1958 - 1968 - 1984

Tussentijdse wegenplannen: 1200 km-plan (1959) - Structuurschema Hoofdwegennet 1966

Planologische kernbeslissingen: Structuurschema Verkeer en Vervoer (1977-1981) - Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (1988-1991) - Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (2000-2002) - Nota Mobiliteit (2004-2006)

Rijksstructuurvisies: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2011-2012)