Superstreet

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het concept van een superstreet.

Een superstreet, formeel een restricted crossing U-turn of reduced conflict U-turn (RCUT), is een type kruispunt dat een variant is op de Michigan Left. Het is een betrekkelijk zeldzaam kruispunttype dat wordt toegepast om de capaciteit van de hoofdweg te vergroten.

Kenmerken

Bij een standaard kruispunt wordt een groot deel van de capaciteit van de verkeersregeling opgeëist door linksafslaand verkeer. Bij een superstreet is linksaf slaan op een kruispunt vanaf de zijweg niet mogelijk, men slaat eerst rechts af, om vervolgens te keren in de middenberm en dan de andere richting op te rijden. Dit geldt ook voor verkeer uit de zijweg dat rechtover moet steken.

Kruispunten kunnen geregeld zijn met verkeerslichten, meestal een vereiste als op de hoofdweg linksaf geslagen wordt. Verkeer vanuit de zijweg kan bij lage verkeersintensiteiten ook geregeld worden met een voorrangsbord. Het concept superstreet is ook geschikt voor zijwegen met hogere verkeersintensiteiten, tot meer dan 20.000 voertuigen per dag is mogelijk.

Verkeersregelingen

Bij een conventioneel kruispunt is een verkeersregeling met een cyclus van 120 seconden maar 40 seconden groen aan de doorgaande richting op de hoofdweg toegekend. Bij een superstreet kan dit vergroot worden naar 90 seconden, er kan dan gewerkt worden met een tweefasenregeling. De verkeerslichten hebben alleen effect op doorgaand verkeer, waarbij bovendien beide richtingen apart geregeld worden, waardoor de hoofdweg effectief uit twee éénrichtingswegen bestaat. Het is effectief bij alle maximumsnelheden en alle afstanden tussen kruispunten.

Verkeersveiligheid

Op een conventioneel kruispunt zijn 32 conflictpunten. Met een superstreet kan dit gereduceerd worden naar 14 conflictpunten, waarvan maar 2 conflictpunten daadwerkelijk haaks kruisende stromen zijn (linksaf slaan op de hoofdweg), in vergelijking met 16 kruisende conflictpunten bij een conventioneel kruispunt.

Inpassing vrachtverkeer

Omdat vrachtverkeer vanaf de zijweg een U-turn in de middenberm moet maken, moet hiervoor voldoende ruimte zijn. In de praktijk zijn de middenbermen van stadswegen niet breed genoeg voor een vrachtwagen om een U-turn te maken. Dit kan verholpen worden door een extra draaivlak aan te leggen aan de buitenzijde van de weg. Men noemt dit een 'U-Turn bulb'. De U-turns kunnen met verkeerslichten geregeld zijn, maar dat hoeft niet.

Inpassing langzaam verkeer

Het aantal conflictpunten voor voetgangers kan gereduceerd worden van 24 bij een conventioneel kruispunt naar 12 bij een superstreet, of zelfs 8 als alleen het hoofdkruispunt in beschouwing wordt genomen. Daarnaast maakt het ontwerp ook diagonaal oversteken mogelijk, tussen de linksafslaande bewegingen van de hoofdweg in.

Toepassing in de praktijk

Superstreets worden in de praktijk niet op grote schaal toegepast. Men kiest meestal voor een standaard urban arterial met 2x2 tot 2x4 rijstroken en conventionele kruispunten. Alternatieve kruispuntvormen zijn talrijk, maar de superstreet wordt slechts incidenteel toegepast. Het grootste ontwerpprobleem is een U-turn die breed genoeg is voor vrachtwagens om te keren. Omdat superstreets vaak in bestaand bebouwd gebied gepland worden is dit een potentieel knelpunt. De kruispunten van een superstreet zijn wel weer kleiner dan een traditionele Michigan Left of een Continuous-flow intersection.

Externe links

Referenties