Suurhoffbrug

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Suurhoffbrug
NLA015.svg
Suurhoffbrug.jpg
Overspant Hartelkanaal
Rijstroken 2x2
Totale lengte 233 meter
Hoofdoverspanning ~90 meter
Hoogte brugdek 11,5 meter
Openstelling 20-04-1972
Verkeersintensiteit 30.600 mvt/etmaal
Locatie kaart

De Suurhoffbrug is een liggerbrug en buiten gebruik gestelde basculebrug in Nederland, gelegen in het Rotterdams havengebied. De brug steekt hier het Hartelkanaal over. Over de brug verloopt de A15.

Kenmerken

De Suurhoffbrug overspant het Hartelkanaal en is de laatste brug van de A15 voordat men de Maasvlakte bereikt. De brug is een combinatie van een stalen liggerbrug en een niet meer in gebruik zijnde basculebrug. Het voorheen beweegbare gedeelte ligt aan de noordzijde van het Hartelkanaal. De A15 telt ter plekke 2x2 rijstroken en heeft over het algemeen een oost-west verloop, parallel aan het Hartelkanaal. De weg steekt hier via twee redelijk scherpe bochten het Hartelkanaal over. De zuidelijke bocht en de brug zelf kennen daarom een adviessnelheid van 80 km/h. In de noordelijke bocht is dat 70 km/h. Het is tevens de westelijkste overspanning over het Hartelkanaal. Aan de oostzijde van de brug is een verbinding voor langzaam verkeer, aan de westzijde ligt direct aanpalend een dubbelsporige spoorlijn over een aparte stalen tuibrug. Naast de brug staat een markante olieraffinaderij.

Geschiedenis

De Suurhoffbrug is aangelegd toen het Hartelkanaal begin jaren '70 gegraven werd. De brug opende in 1972 voor het verkeer, direct met 2x2 rijstroken, in tegenstelling tot de nabijgelegen Dintelhavenbrug, die nog tot 2000 enkelbaans was. De N15 was destijds nog geen ongelijkvloerse weg, zowel de aansluiting met de D'Arcyweg en de N218 waren gelijkvloers. De spoorbrug is in 1973 naast de verkeersbrug gebouwd. Beide bruggen hebben de naam Suurhoffbrug en zijn vernoemd naar Minister Suurhoff (1905 - 1967). De bruggen zijn in 1982 45 centimeter opgevijzeld voor een grotere doorvaarthoogte voor de scheepvaart. De N15 is pas later omgebouwd tot een ongelijkvloerse autoweg. Dit gebeurde in 2005. Op 31 oktober 2015 is de N15 omgenummerd naar A15 en daarmee is ook de Suurhoffbrug onderdeel van de autosnelweg geworden. Het beweegbare deel van de brug is in 2017 vastgelast, de brug is sindsdien niet meer een beweegbare brug. Sinds 2 juni 2022 is de spoorbrug met nog maar de halve capaciteit in gebruik omdat de brug niet meer voldoet als er twee treinen gelijktijdig passeren.[1]

Toekomst

Het beweegbare deel van de Suurhoffbrug verkeert in slechte conditie. Er is sprake van scheurvorming en vermoeiing van het brugdek. Oorspronkelijk was gepland om de brug te renoveren vanaf 2018 om de levensduur met minimaal 30 jaar te verlengen.[2][3] De geplande renovatie was opgenomen in een programma om 14 bruggen in Nederland te renoveren.[4] Bij de renovatie was gepland om hogesterktebeton (HSB) op het brugdek aan te brengen. Diverse bruggen in Nederland zijn volgens deze methode versterkt. De Suurhoffbrug bleek echter niet geschikt om op deze manier te renoveren, onder andere vanwege scheurvorming in het brugdek en de gedeelde fundering met de spoorbrug.

Tijdelijke verbinding Suurhoffbrug

Vervolgens zijn plannen gemaakt om de brug niet te renoveren, maar volledig te vervangen. Vanwege de groei van de bedrijvigheid op de Tweede Maasvlakte zou de belasting toenemen en een (tijdelijke) vervanging in 2020 gereed moeten zijn gezien de restlevensduur van de Suurhoffbrug zonder een grootschalige renovatie. In 2014 en 2016 zijn met weekendafsluitingen al reparaties aan de scheurvorming uitgevoerd. Een scenario voor de lange termijn is een vervanging van de brug op een andere locatie, met mogelijk een grotere doorvaarthoogte van 14 meter. Een vergrote doorvaarthoogte is met name voor het spoorcomponent niet op de bestaande locatie mogelijk. Een volledig nieuwe locatie van de brug, ten oosten van de bestaande brug zou veel geld kosten en bovendien duren de procedures en politieke besluitvorming daarover lang. Omdat een renovatie niet mogelijk is en de brug toch in stand gehouden moet worden, is het plan om een tijdelijke boogbrug aan te leggen. De tijdelijke brug zou € 40 miljoen kosten en afhankelijk van de uitvoering, 10 jaar of langer mee kunnen gaan. De financiering van de tijdelijke brug wordt gedekt vanuit het programma Renovatie Stalen Bruggen. Dit is het project Tijdelijke Verbinding Suurhoffbrug (TVS). In juli 2019 is een contract van € 35,7 miljoen gegund om de tijdelijke brug aan te leggen. De tijdelijke brug wordt gebouwd met de intentie het later te hergebruiken op een nog nader te bepalen locatie.

De tijdelijke brug is 200 meter lang. De voorbereidende werkzaamheden aan de tijdelijke brug begonnen op 18 november 2019.[5] De eigenlijke werkzaamheden aan de tijdelijke boogbrug begonnen op 20 juni 2020.[6] De brug is in delen gefabriceerd, in Krimpen aan de IJssel geassembleerd en vervolgens op 10 mei 2021 's nachts in zijn geheel van Krimpen naar de Europoort gevaren. Vanaf 28 juni 2021 werd het verkeer deels over de tijdelijke brug geleid. De oudere brug is daarna deels buiten gebruik gesteld en deels gerenoveerd, wat op 27 september 2021 gereed was.[7]

Definitieve vervanging

Op 12 oktober 2017 is een startbeslissing genomen om een MIRT-verkenning te starten voor de permanente vervanging van de Suurhoffbrug.[8] In eerste instantie moet vanaf begin 2020 een tijdelijke brug gerealiseerd worden. Deze zal het verkeer vanaf de Maasvlakte richting Rotterdam verwerken. Door de halvering van de verkeersbelasting kan de restlevensduur van de Suurhoffbrug verlengd worden tot het moment dat de procedures voltooid zijn om een definitieve vervanging van de brug te realiseren. Voor de vervanging van de Suurhoffbrug is € 86 miljoen gereserveerd. Omdat dit vervanging en renovatie betreft, is de tracéwet niet van toepassing. In 2019 is het project in het MIRT opgenomen.[9]

De nieuwe brug wordt één grote overspanning over het Hartelkanaal, zonder brugpijlers in het water. Ook wordt de brug gedimensioneerd op de ontwerpeisen van een autosnelweg, dit heeft gevolgen voor de scherpe bochten van de A15 aan beide kanten van de brug. De nieuwe brug moet tussen 2023 en 2028 worden gerealiseerd.

Verkeersintensiteiten

In 2006 maakten dagelijks circa 18.000 voertuigen van de Suurhoffbrug gebruik. In 2014 was dit gestegen naar 26.700 voertuigen per dag,[10] en in 2015 lag dit op 24.600 voertuigen per dag.[11] In 2019 reden dagelijks 30.600 voertuigen over de brug.

Referenties

Bruggen en tunnels in de regio Rotterdam & Drechtsteden

Bruggen: AlgerabrugBotlekbrugBrug over de NoordCalandbrugDintelhavenbrugErasmusbrugHarmsenbrugHartelbrugMerwedebrug (Papendrecht)SpijkenisserbrugStadsbrug Zwijndrecht

SuurhoffbrugVan BrienenoordbrugWantijbrugWillemsbrug

Tunnels: Hollandtunnel (Aalkeettunnel) • Maasdeltatunnel (Blankenburgtunnel) • KetheltunnelTunnel Lage Bergse Bos

BeneluxtunnelBotlektunnelDrechttunnelHeinenoordtunnelKiltunnelMaastunnelNoordtunnelThomassentunnel