TOTSO

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het principe van een TOTSO.

Bij een TOTSO, moet de weggebruiker de afrit gebruiken om op hetzelfde wegnummer te blijven; de doorgaande rijbaan krijgt een nieuw nummer. Het is een afkorting voor Turn Off To Stay On. TOTSOs worden gezien als onvolkomendheid binnen een systeem van wegnummering, omdat een wegnummer bij de weggebruiker de suggestie wekt dat hij rechtdoor kan rijden zolang hij dat wegnummer moet aanhouden. Bij een TOTSO gaat die aanname echter niet op; men moet juist afslaan.

TOTSOs kunnen zijn ontstaan om meerdere redenen:

 • De dominante verkeersstroom van een bepaald knooppunt volgt niet het wegnummer. Een voorbeeld is het Duitse Kreuz Weinsberg (A6/A81) komende vanuit het westen. Het grootste gedeelte van het verkeer rijdt de A81 op richting Stuttgart. Het knooppunt is gebouwd met als doel deze groep weggebruikers optimaal te faciliteren.
 • Twee min of meer gelijkwaardige wegen splitsen zich. Door het doorlopende wegnummer op de rechterbaan als afslaande richting aan te merken worden linkerafritten voorkomen. Een voorbeeld is de splitsing tussen de Nederlandse A1 en de A35 bij Knooppunt Buren.
 • De route van een wegnummer is incompleet, zodat het kort over een ander wegnummer moet meeliften, of het wegnummer moet om een andere reden meeliften met een ander wegnummer (bijvoorbeeld op ringwegen). Dit eindigt of begint dwingend met een TOTSO, het moment dat men dat andere wegnummer oprijdt dan wel verlaat. Een voorbeeld van een incomplete route is de Nederlandse A59, die meelift over de A16 en de A17.
 • Het knooppunt in kwestie is aangelegd in een tijd dat de wegnummering nog anders was; pas bij implementatie van het huidige systeem van wegnummering is de TOTSO ontstaan. De TOTSO's in de Nederlandse A58 bestonden bijvoorbeeld al, toen de gedeeltes van de A58 westelijk en oostelijk van Breda tot één wegnummer werden samengesmolten. Ook het net van E-wegen bestaat uit een grid van routes die maar over het bestaande wegennet zijn geprojecteerd, maar waar in de wegenbouw nooit rekening mee is gehouden. Het E-wegennet kent daarom vele TOTSOs.


TOTSO's in het Nederlandse snelwegennet

Ondanks dat een TOTSO als onvolkomenheid worden gezien zijn er toch redelijk wat te vinden in ons snelwegennet.

Een overzicht van bestaande en verdwenen TOTSO's:

 • A1 - De A1 kent zoals hierboven al genoemd een TOTSO als gevolg van de dubbelnummering met de A35 bij knooppunt Azelo. Verkeer richting Hengelo dient de rechter rijstroken te gebruiken om door te rijden, evenals verkeer richting Deventer. Bij Knooppunt Buren is de A1 doorgaand, en kent juist de A35 een TOTSO, zowel in richting Enschede als in de richting Almelo.
 • A1 - De A1 kent in oostelijke richting bij Knooppunt Muiderberg een TOTSO, de linker rijstroken voeren richting Almere, over de A6, Overigens is dit vooral een kwestie van juist voorsorteren, er is geen duidelijke bocht rechtsaf.
 • A2 - Deze snelweg had enkele TOTSO's rond Eindhoven waar deze meeliftte over de A58 en de A67. Bij de ombouw van de Randweg Eindhoven is de A2 doorgaand geworden en zijn de TOTSO's, op twee na, hier verdwenen. Verkeer in de richting Maastricht slaat bij Knooppunt Ekkersweijer rechtsaf, rechtdoor gaat het richting de A50. Bij Knooppunt Batadorp slaat verkeer in de richting Amsterdam juist rechtsaf, rechtdoor gaat het naar de A58 in de richting Tilburg. In feite zijn de beide knooppunten dan ook een geheel, verbonden door vele vlechtwerken. Ook was er vanuit Maastricht richting Eindhoven een TOTSO waarbij het verkeer op knooppunt Kruisdonk moest uitvoegen om de A2 richting Eindhoven te blijven volgen.
 • A4 - Bij het knooppunt Markiezaat moet vanuit Bergen op Zoom worden afgeslagen om de snelweg richting Antwerpen te volgen. De A4 heeft hier een dubbelnummering met de A58 tussen knooppunt Zoomland en Markiezaat.
 • A4 - De wegnummering A4 is tussen knooppunt Benelux en knooppunt Klaaswaal onderbroken. Wanneer tussen Rotterdam en Willemstad de omleidingsroute A15-A29 gevolgd wordt dan is er ofwel bij Knooppunt Benelux of bij Knooppunt Vaanplein sprake van een TOTSO. De gebruiker kan feitelijk in beide richtingen kiezen om bij een van de twee knooppunten rechtsaf te slaan, dit komt door het tussen de knooppunten aanwezige parallelbaansysteem. De bewegwijzering stuurt de weggebruiker zowel richting Amsterdam als Bergen op Zoom over de parallelbanen.
 • A6 - Bij het knooppunt Emmeloord moet vanuit het noorden worden afgeslagen om de A6 richting Lelystad te volgen. De doorgaande richting loopt over in de N50 richting Kampen. Deze TOTSO is ontstaan door een omnummering in de jaren 90 waarbij het wegvak Emmeloord - Joure is omgenummerd van A50 naar A6.
 • A6 - Bij zowel het begin- als eindpunt van de A6, Knooppunt Muiderberg en Knooppunt Joure is de A6 de doorgaande richting. Respectievelijk de A1 en de A7 kennen daar een TOTSO.
 • N7 - Bij het knooppunt Euvelgunne moet richting Amsterdam worden afgeslagen. De doorgaande richting loopt over in de N46 richting de Eemshaven. In oostelijke richting loopt de doorgaande rijbaan via een trompetlus richting de N46 en de verbindingsboog naar de N/A7 richting Duitsland. Vroeger had de N7 een TOTSO ter hoogte van het voormalige knooppunt Europaplein toen de snelweg nog langs het huidige Euroborgstadion liep.
 • A7 - Bij het knooppunt Joure heeft A7 een TOTSO waarbij de verbinding Heerenveen - Sneek zal moeten afslaan. De hoofdrijbaan is ingericht voor doorgaand verkeer tussen Emmeloord en Heerenveen v.v. en loopt over van de A6 naar A7 en andersom.
 • A8 - Dit is een vrij discutabele TOTSO. De A8 is nooit voltooid en de A-status eindigt ter hoogte van Assendelft. Het routenummer 8 lift als N8 mee over het onderliggend wegennet via de N203 en N246 naar de A9 met onvermijdelijk afslagbewegingen.
 • A9 - De A9 eindigt op het knooppunt Kooimeer bij Alkmaar waar de hoofdrijbaan overloopt in de N242. De route gaat hier verder in de vorm van N9 richting Den Helder. Hiervoor moet worden afgeslagen. Bij knooppunt Holendrecht liggen de A9-delen versprongen. Dit is, hoewel het zo lijkt, geen TOTSO aangezien men geen afslaande beweging hoeft uit te voeren om op de A9 te blijven.
 • A10 - Verkeer moet vanaf de A10-Zuid rechts uitvoegen bij knooppunt De Nieuwe Meer om de A10 te blijven volgen. De hoofdrijbaan loopt over in de A4 richting Den Haag. Bij knooppunt Coenplein vanaf de A10-West loopt de hoofdrijbaan over in de A8 en gaat de A10 rechtsaf verder.
 • A15 - Hier geldt bij knooppunt Ridderkerk hetzelfde verhaal als voor de A9 bij knooppunt Holendrecht. Bij de toekomstige verlenging van de A15 naar de A12 vanaf knooppunt Ressen zal het wegnummer doodlopen op de A12. De A/N18, die administratief nog steeds rijksweg 15 is, zal niet worden teruggenummerd naar A/N15.
 • A/N18 - Het routenummer slaat onvermijdelijk af bij het snelwegeinde ter hoogte van Varsseveld.
 • A27 - Een vreemde eend in de bijt. Hoewel het routenummer feitelijk start op knooppunt Sint Annabosch is het nummer A27 bewegwijzerd vanaf knooppunt Galder over een deel van de A58 waardoor er toch een soort TOTSO is bij Sint Annabosch.
 • A28 - Deze snelweg heeft de bekende TOTSO bij knooppunt Hoogeveen waar de hoofdrijbaan vanuit Meppel overgaat in de A37 richting Duitsland. Vanuit Groningen loopt de hoofdrijbaan over in de N48 richting Ommen. De TOTSO is ontstaan door hernummeringen in het verleden van de wegvakken Hoogeveen - Groningen en Hoogeveen - Meppel.
 • N31 - Tot het gereedkomen van de Haak om Leeuwarden in 2014 moest men afslaan bij de aansluiting Marsum om de N31 te vervolgen. Daarnaast waren er TOTSO's via gelijkvloerse kruisingen bij Deinum, en met de N32 ten zuiden van Leeuwarden en bij Werpsterhoek.
 • A35 - Vanuit Almelo moet voor de A35 richting Enschede worden uitgevoegd om deze te blijven volgen. De hoofrijbaan loopt over in de A1 langs Oldenzaal.
 • A50 - Vanwege de dubbelnummering met de A12 zijn er TOTSO's bij knooppunt Waterberg en knooppunt Grijsoord
 • A58 - Deze snelweg heeft vanwege dubbelnummering met de A16 een TOTSO bij knooppunt Galder en knooppunt Princeville. Bij knooppunt De Stok moet verkeer vanuit Bergen op Zoom afslaan. De hoofdrijbaan loopt over in de A17 richting Dordrecht. Daarnaast is er een dubbelnummering met de eerder genoemde A4 tussen de knooppunten Zoomland en Markiezaat. Waarbij verkeer vanuit Zeeland bij knooppunt Zoomland rechtsaf moet slaan om de A58 te blijven volgen.
 • A59 - Dit is wel de TOTSO-snelweg van Nederland, waarvan een reden in het vorige hoofdstuk van dit artikel al genoemd is. Vanaf Oss komt men de eerste tegen bij knooppunt Empel waarbij verkeer rechtsaf moet om de A59 te blijven volgen. In de andere richting is dit bij knooppunt Hintham het geval. Het ontstaan van deze TOTSO ligt in het feit dat het wegvak Oss - 's-Hertogenbosch oorspronkelijk onderdeel was van rijksweg 50. Na het gereedkomen van de A50 tussen Oss en Eindhoven is deze omgenummerd naar A59. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Klaverpolder lift de A59 mee over de A16 met een TOTSO bij Klaverpolder. Hierna volgt de dubbelnummering met de A17 en volgt bij knooppunt Noordhoek wederom een TOTSO. Bij knooppunt Sabina lift het wegnummer mee over de A29 waarbij vanuit het noorden gezien vanaf de A29 verkeer richting Noordhoek moet afslaan. Vanuit zuidelijke richting op de A29 bij knooppunt Hellegatsplein dient men af te slaan voor de N59 richting Zeeland.
 • A67 - De Randweg-zuid van Eindhoven kent de dubbelnummering A2/A67. Bij knooppunt De Hogt moet het verkeer rechts uitvoegen om de A67 richting Antwerpen te volgen. Bij knooppunt Leenderheide dient het verkeer dat de A67 richting Venlo wil blijven volgen rechts uit te voegen. Voor de ombouw van de Randweg Eindhoven was deze TOTSO andersom en moest het A2-verkeer in- en uitvoegen.
 • A73 - De A73 ligt in een TOTSO bij knooppunt Neerbosch waarbij de hoofdrijbaan richting Nijmegen overgaat in de administratief genummerde Rijksweg 783. Ook bij knooppunt Tiglia moet het verkeer rechts uitvoegen. De hoofdrijbaan loopt hier over in de A74 richting Duitsland.

In andere talen

 • Engels (English): Totso, TOTSO