Texas

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf TX)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Hoofdstad Austin
Grootste stad Houston
Oppervlakte 696.241 km²
Inwonertal 30.503.000
Lengte snelwegennet 7.206 km
Eerste snelweg 1948
Afkorting TX

Texas is een staat in de Verenigde Staten. De staat is gelegen in het centrale zuiden van het land en wordt zowel als een zuidelijke als zuidwestelijke staat beschouwd. De bijnaam is de Lone Star State. Het is de op één na grootste staat in zowel landoppervlakte als bevolking met 30,5 miljoen inwoners in 2023. Texas heeft een aantal grote steden, zoals Houston, Dallas, San Antonio en de hoofdstad Austin. Texas is uitgestrekt en bevat tal van verschillende landschappen, alhoewel een vrij groot deel van de staat vlak is, met bossen in het oosten, prairies in het midden en steppe en woestijn in het westen. De staat geldt als één van de meest dynamische en snelgroeiende in de Verenigde Staten.

Inleiding

stad inwonertal agglomeratie
Houston 2.288.000 7.207.000
San Antonio 1.452.000 2.602.000
Dallas 1.288.000 7.760.000
Austin 964.000 2.352.000
Fort Worth 936.000
El Paso 678.000 871.000
Arlington 393.000
Corpus Christi 317.000 423.000
Plano 288.000

Texas is een grote staat die zowel tot het zuiden als zuidwesten van de Verenigde Staten gerekend wordt. Het wordt vaak gesteld dat Texas even groot is als Frankrijk, maar dat is inclusief Frans-Guyana. Texas is aanzienlijk groter dan Europees Frankrijk. Met een oppervlakte van bijna 700.000 km² is het twee keer zo groot als Duitsland en iets kleiner dan Turkije. De term Everything's Bigger in Texas is wereldberoemd. De vorm van Texas is één van de bekendste van de Amerikaanse staten. Texas meet ruim 1.200 kilometer van west naar oost en van noord naar zuid. Texas is gelegen aan de Golf van Mexico en heeft een lange kustlijn. De staat heeft een internationale grens met Mexico en grenst aan de Mexicaanse staten Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila en Chihuahua. Het grenst verder kloksgewijs aan de Amerikaanse staten New Mexico, Oklahoma, Arkansas en Louisiana. Het landschap varieert van woestijnen in het westen tot de High Plains in het noorden, de prairies in het midden en de bossen in het oosten van de staat. Het klimaat varieert van droge woestijn tot subtropisch. Met name het noorden, centraal en het oosten van de staat is gevoelig voor zwaar weer.

Grote rivieren zijn met name de Rio Grande, de Red River, de Brazos River, de Pecos River en de Canadian River. Er zijn geen grote bevaarbare rivieren binnen de staat. De verstedelijkte gebieden nemen grote oppervlaktes in, maar gebrek aan ruimte is er niet bepaald in Texas. Alleen al de stedelijke gebieden van Dallas en Houston zijn even groot als Nederland, waar samen 12 miljoen mensen wonen. De stedelijke gebieden zijn doorgaans niet echt strak opgebouwd, met nogal wat open ruimtes die bijna plattelands aandoen binnen de steden. Met name in Dallas en Houston zijn zeer grote bedrijventerreinen. De meeste zware industrie is in en om Houston gelegen.

Texas heeft ruim 29,5 miljoen inwoners. Houston is de grootste stad, terwijl Austin de hoofdstad is. Andere grote steden zijn San Antonio, het Dallas-Fort Worth Metroplex, en El Paso. Er zijn diverse andere belangrijke steden, zoals Corpus Christi, Laredo, Abilene, Lubbock en Amarillo. In het zuiden ligt de verstedelijkte Rio Grande Valley. De bevolking van Texas neemt nog steeds fors toe door immigratie vanuit Mexico en andere delen van de Verenigde Staten. Voorheen was de economie vooral op olie gebaseerd, maar gaandeweg is de economie diverser geworden. Texas wordt de banenmotor van de Verenigde Staten genoemd en herstelde opvallend goed van de recessie in 2007-2008. De huizenprijzen daalden maar weinig, maar zijn zeer betaalbaar vergeleken met veel andere economisch belangrijke staten. In de periode 2008-2014 groeide het aantal banen in Texas met 1,2 miljoen, meer dan de rest van de Verenigde Staten bij elkaar.[1]

Landschap

De US 67/US 90 ten oosten van Marfa in West Texas.

Vanwege de grote oppervlakte heeft Texas een gevarieerd landschap. De staat is bekend vanwege zijn prairies, maar heeft meer natuurlijke regio's. Vlaktes domineren het midden, westen en noorden van de staat. Deze worden naar het westen en noordwesten toe vrijwel boomloos, met name in de Texas Panhandle. Het noordwesten van Texas wordt gevormd door de Llano Estacado, een vlak en boomloos gebied, dat afloopt via het Caprock Escarpment. Ten zuidoosten hiervan ligt de Palo Duro Canyon, de op één na grootste canyon van de Verenigde Staten.

Het oosten van Texas is dichtbebost, met de wouden van de Piney Woods, pakweg het gebied ten oosten van de I-45. Dit gebied kent veel stuwmeren in de bossen. Rondom Dallas en Fort Worth in de regio North Texas liggen veel stuwmeren, maar hier bestaat het landschap meer uit glooiende prairies. De kuststrook van Texas is vrij vlak, met diverse lagunes en baaien. Langs de Golf van Mexico zijn zandstranden, hoewel het strandtoerisme is in Texas lang niet zo ontwikkeld als verder oostelijk. Voornamelijk Galveston en South Padre Island trekken toeristen naar zee.

In de streek ten westen en noorden van San Antonio en ten westen van de hoofdstad Austin ligt het 'Texas Hill Country', een aantrekkelijk gebied met veel hoogteverschillen, alhoewel er geen hoge bergen zijn. Ten zuiden daarvan ligt het vlakke en monotone South Texas. West Texas heeft de hoogste bergen, met name in Far West Texas, een regio die ook wel 'Trans-Pecos' heet. Diverse bergketens hebben toppen tot meer dan 2.000 meter in een woest woestijnlandschap. Het hoogste punt is de 2.666 meter hoge Guadelupe Peak nabij de grens met New Mexico, waarvan de nabijgelegen iets lagere 'El Capitan' veel bekender is. De mooiste natuur vindt men in de regio Big Bend, langs de grens met Mexico ten zuiden van de I-10. Deze regio is zeer dunbevolkt.

In nogal wat delen van de steppe van West en Central Texas wordt het monotone landschap aangevuld met talloze oliebronnen (pumpjacks) en windturbines. De Roscoe Wind Farm nabij Sweetwater is één van de grootste in het land.

Regio's

Texas bestaat uit verschillende regio's, waarbij sommige regio's elkaar overlappen. Texas kan onderverdeeld worden in East Texas en West Texas, maar vaak wordt het tussenliggende gebied als Central Texas aangeduidt. East Texas begint soms ten oosten van de I-35, soms ten oosten van de I-45. Deze laatste definitie valt samen met het landschap, het deel ten oosten van de I-45 is veel meer bebost dan ten westen ervan. Onder Southeast Texas wordt vaak Houston niet inbegrepen, maar omvat vooral de bossen en de kuststreek rond de Golf van Mexico in de ruime regio rond Beaumont. De overgang van Central Texas naar West Texas is erg vaag. Landschappelijk en demografisch wordt vaak alles ten westen van de I-35 al als West Texas beschouwd. De regio rond El Paso wordt vaak als 'Far West Texas' of 'Trans-Pecos' genoemd. Voor veel Texanen is El Paso bijzonder ver weg in de beleving en realiteit.

South Texas omvat meestal alles ten zuiden van San Antonio. Het stedelijk gebied langs de grens met Mexico wordt de Rio Grande Valley genoemd. Er is eigenlijk geen overlap tussen South Texas en North Texas. In de beeldvorming grenzen beide regio's niet aan elkaar. Met 'North Texas' wordt meestal niet het geografische noorden bedoeld, maar de ruime regio rond de agglomeratie Dallas-Fort Worth. Het echte noorden is de Texas Panhandle, gefocust rond de stad Amarillo, alhoewel Lubbock daar vaak ook onder beschouwd wordt vanwege het overeenkomende karakter van de regio.

Geschiedenis

De US 385 tussen Brownfield en Levelland op de Llano Estacado.

In de 16e eeuw kwamen de eerste Europeanen aan land vanaf de Golf van Mexico in Texas. De Europese machthebbers van die tijd negeerden Texas lange tijd, pas na ruim 150 jaar na de eerste aankomst van de Europeanen begon men met de bouw van een aantal nederzettingen. Tegen 1680-1700 begonnen de Spanjaarden kerken te bouwen in het oosten van Texas, om de Franse bedreiging tegen te gaan. Frankrijk had destijds een groot gebied in handen vanaf Louisiana richting Montana. In 1718 werd de stad San Antonio gesticht, als eerste Spaanse stad. Tegenstand van indianenstammen en de grote afstanden tot de rest van de Spaanse gebieden zorgden ervoor dat Texas nog weinig groeide. In 1803 kocht de Verenigde Staten een groot gebied van Frankrijk, bekend als de Louisiana Purchase, wat buiten Louisiana een groot deel van het Midwesten omvatte. De grens tussen Louisiana en Texas werd toen vastgesteld als Sabine River. In 1821 eindigde de Mexicaanse onafhankelijkheidsoorlog waarbij Texas een onderdeel van Mexico werd, toen de staat Coahuila y Tejas. In 1825 had Texas 3.500 inwoners.

In 1835 volgde de Texaanse revolutie en er werd een tijdelijke overheid ingesteld, maar in 1836 werd Texas een land, de Republic of Texas. De Republiek Texas omvatte voornamelijk het oosten van de huidige staat, maar de territoriale claims liepen tot in New Mexico en Colorado, zelfs een deel van Wyoming. In de jaren 30 en 40 probeerden de Verenigde Staten Texas te annexeren, wat in 1845 lukte. Texas werd toen een staat. Een paar jaar later volgde de Mexicaans-Amerikaanse oorlog, die in een overwinning voor de Verenigde Staten resulteerde, waarbij Mexico grote gebieden verloor, onder andere Alta California, het huidige California en delen van Arizona en New Mexico. Texas werd hierbij ook groter, tot aan de Rio Grande. In 1850 werden de uiteindelijke grenzen van Texas vastgesteld.

Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog van 1861 tot 1865 was Texas een deel van de Confederatie, die tegen de Unie in het noorden vocht. Texas lag ver van de oorlogsgebieden in het oosten en werd zelf niet direct getroffen door de oorlog. Wel steunde Texas de Confederatie met manschappen en materieel. Na de Amerikaanse burgeroorlog werd Texas opnieuw een staat van de Verenigde Staten in 1870. Het inwonertal was toen al gegroeid naar 818.000 inwoners, voornamelijk in het oosten van de staat.

In 1901 werd de eerste olie gevonden in Texas in Spindletop, vlakbij Beaumont, niet ver van de grens met Louisiana. Hierna werden talloze oliebronnen gevonden in het oosten en westen van Texas en de Golf van Mexico. Dit resulteerde in een enorme expansie van de olieindustrie en welvaart voor Texas. De olieproductie bereikte een top in 1972. In 1920 had Texas 4,6 miljoen inwoners. Hierna volgden de Great Depression en de Dust Bowl, die met name het noorden en westen van Texas zwaar trof. Bijna alle landbouwgrond werd onbruikbaar, waardoor veel boeren naar California verhuisden. De staat groeide tot de jaren 50 mede daardoor relatief langzaam.

De Tweede Wereldoorlog had een significante impact op Texas, de steden groeiden als kool en de industrie werd zeer belangrijk. In de jaren 60 diversificeerde Texas van een olieindustrie naar high-tech, industrie, banken en transport. Het inwonertal groeide van 7,7 miljoen in 1950 naar 11,2 miljoen in 1970 en verdubbelde daarna naar bijna 25 miljoen inwoners in 2010. Texas is qua huisvesting één van de goedkoopste staten binnen de Verenigde Staten, de bevolking is sterk geconcentreerd in de vier grote agglomeraties Dallas-Fort Worth, Houston, San Antonio en recenter Austin. In 1948 opende de eerste snelweg, de Gulf Freeway, later onderdeel van de Interstate 45. De meeste snelwegen werden in het Interstate Highway tijdperk aangelegd vanaf eind jaren 50. Ondanks dat Texas het grootste snelwegennet van de Verenigde Staten heeft, zijn er gigantische gebieden zonder snelwegen, met name in het westen van Texas, waar feitelijk maar twee snelwegen zijn, de I-10 en I-20. De enorme bevolkingsgroei in de grote steden zorgt ervoor dat het snelwegennet daar continu uitgebreid wordt, waarbij nergens ter wereld zoveel grote stackknooppunten worden toegepast als in Texas. Met name Houston staat bekend om zijn zeer brede snelwegen en hoge intensiteiten.

Bevolkingsgroei

Austin, de hoofdstad van Texas.

De bevolkingsgroei van Texas door de jaren heen (afgerond).

De bevolking van Texas groeide sterk vanaf midden 19e eeuw, tussen 1850 en 1900 klom de staat van de 25e naar de 6e meest bevolkte staat. In 1910 was Texas de eerste staat buiten het noordoosten en midwesten die in de top 5 grootste Amerikaanse staten kwam. In de jaren '30 werd Texas ingehaald door California en was toen enige tijd de 6e staat. De grote bevolkingsgroei in Texas kwam iets later dan in California, in 1970 groeide Texas naar de 4e staat en is sinds 2000 de 2e staat van de Verenigde Staten, na California. In 2022 werd de grens van 30 miljoen inwoners gepasseerd.[2]

census bevolking positie
1850 212.000 #25
1860 604.000 #23
1870 819.000 #19
1880 1.592.000 #11
1890 2.235.000 #7
1900 3.049.000 #6
1910 3.897.000 #5
1920 4.663.000 #5
1930 5.825.000 #5
1940 6.415.000 #6
1950 7.748.000 #6
1960 9.617.000 #6
1970 11.197.000 #4
1980 14.229.000 #3
1990 16.987.000 #3
2000 20.852.000 #2
2010 25.146.000 #2
2020 29.232.000 #2
2023 30.503.000 #2

Wegennet

Drive friendly - the Texas way is de slogan van TxDOT.

Wegbeheer

Het grootste gedeelte van het wegennet is in het beheer van het Texas Department of Transportation. TxDOT heeft vrijwel alle genummerde wegen in het beheer, namelijk de Interstate Highways, de US Highways, State Highways, Farm to Market Roads en Ranch to Market Roads. Al deze wegen zijn verhard. FM Roads vindt men vooral in het oosten van Texas en RM Roads voornamelijk in het westen. De US 281 is de scheidslijn. De FM en RM Roads zijn goed voor de helft van alle wegen in het beheer van TxDOT. In totaal heeft TxDOT circa 160.000 kilometer weg in het beheer.

Een deel van de wegen in Texas zijn tolwegen. Deze zijn veelal in het beheer van regionale tolwegautoriteiten, zoals de Harris County Toll Road Authority rond Houston en de North Texas Tollway Authority in de regio Dallas-Fort Worth. Deze zijn vaak gelieerd aan TxDOT maar opereren als zelfstandige organisaties en hebben meestal geen winstoogmerk, alhoewel het draaien van winst wel noodzakelijk is om het netwerk van tolwegen uit te breiden. Daarnaast zijn er Regional Mobility Authorities (RMA's) opgezet, die op regionaal niveau het wegennet aanleggen. De bekendste hiervan zijn het Central Texas Regional Mobility Authority rond Austin en de North East Texas Regional Mobility Authority in het noordoosten van de staat rond Tyler en Longview. Daarnaast zijn er nog een aantal van deze autoriteiten die nog geen tolwegen beheren.

Daarnaast zijn er ook wegen in het beheer van de counties, de county highways. Dit zijn vaak zeer secundaire wegen, gezien het feit dat bijna alle wegen van enig belang al door TxDOT beheerd worden, waaronder de vele farm to market roads die in andere staten de functie van county highway zouden hebben. County highways zijn vaak slecht onderhouden en worden alleen bereden door bestemmingsverkeer, in veel gevallen zijn county highways in Texas onverhard of gravelwegen. In sommige counties zijn ze genummerd.

Het wegennet in Texas is in relatief goede staat. Vanwege de sterke bevolkingsgroei zijn veel wegen in de grootstedelijke regio's gereconstrueerd sinds de jaren '90, waardoor er betrekkelijk weinig sterk verouderde infrastructuur is. Het aandeel bruggen dat in slechte conditie verkeert is de op één na laagste in de Verenigde Staten.[3]

Slogans

TxDOT heeft diverse slogans;

 • Drive Friendly, the Texas Way: een herinnering aan de state line om rustig en vriendelijk te rijden. In 2013 werd met de campagne 'drive friendly, drive safe' gestart vanwege de toename van het aantal verkeersdoden onder voetgangers en fietsers.[4]
 • Don't Mess with Texas: een slogan die in 1985 bedacht is om de hoeveelheid zwerfvuil langs de wegen in Texas te verminderen. De staat gaf destijds $ 20 miljoen per jaar uit om zwerfvuil op te ruimen. Dankzij de slogan is tussen 1986 en 1990 de hoeveelheid zwerfvuil met 72% afgenomen.[5]
 • Talk. Text. Crash.: een campagne om het aantal ongevallen vanwege afleiding te reduceren. Met de populariteit van smartphones nam het aantal ongevallen door afleiding sterk toe. In 2014 waren er in Texas 100.825 verkeersongevallen die het gevolg waren van afleiding.[6]
 • Move Over or Slow Down: wetgeving die voorschrijft dat bij het naderen van hulpdiensten het verplicht is om een rijstrook op te schuiven of de snelheid met minstens 20 mph te verminderen. Sinds 2013 geldt dit ook voor voertuigen van TxDOT.[7] De 'move over law' geldt in tal van staten.
 • Be Safe. Drive Smart.: een verkeersveiligheidscampagne die specifiek gericht is op de gebieden waar veel olie en gas geproduceerd wordt. Met de snelle groei van de energiesector in delen van Texas nam het aantal ongevallen op wegen in die regio's sterk toe.[8]

Bewegwijzering

TxDOT paste tot midden jaren 2000 bijna uitsluitend bewegwijzering van hout toe. Dit waren houten platen waarom de metalen bewegwijzering gemonteerd was. Deze bleken na verloop van tijd te gaan rotten en bewegwijzering viel uit elkaar, met name het apart gemonteerde wegnummerschild viel vaak van wegwijzers af. Later is overgegaan op metalen bewegwijzering, omdat de houten platen vaak niet meer dan 10 tot 15 jaar meegingen.

Wegnummering

type beheerder afkorting
Interstate Highway Texas I, IH[9]
US Highway Texas US, U.S.
State Highway Texas SH
Farm to Market Road Texas FM
Ranch to Market Road Texas RM
Urban Road[10] Texas UR
Spur Texas SR
Loop Texas LP
Beltway[11] Texas BW
Business Route Texas BR, Bus.
Alternate Route Texas A, Alt.
Bypass Route Texas BYP
Park Road Texas PR
Recreational Road Texas RE
County Road counties CR

Alle wegen in het beheer van de staat Texas zijn formeel een state highway, maar er zijn verschillende wegnummeringssystemen. Zo zijn alle reguliere state highways in één systeem genummerd, alle spurs en loops in een gezamenlijk systeem en zijn alle FM en RM Roads in één systeem genummerd.

Frontage roads zijn niet apart genummerd. Ze behoren tot de hoofdroute (vaak een Interstate Highway of US Highway, maar soms ook een State Highway).

Rariteiten

Er zijn enkele aparte nummers gebruikt die geen systeem vormen. Dit zijn de NASA Road 1 en de State Route OSR (Old San Antonio Road). Ook bestaat er de 183A toll road die geen prefix heeft, maar een tolweg parallel aan de US 183 ten noorden van Austin is.

Enkele tolwegen hebben geen nummer maar wel een naam, al dan niet met afkorting, zoals de Chisholm Trail Parkway (CTP), Fort Bend Parkway, Hardy Toll Road, President George Bush Turnpike (PGBT) en de Westpark Tollway.

Twee loop-nummers zijn thematisch genummerd buiten het reguliere wegnummeringsysteem: Loop 1604 rond San Antonio (voorheen FM 1604) en Loop 1910 bij Andrews, vernoemd naar het jaar dat Andrews County georganiseerd werd. Loop 1910 is geen state highway en heeft een blauw wegnummerschild.

Spur 1966 in El Paso ligt bij de University of Texas at El Paso (UTEP), en is vernoemd naar het jaar dat de UTEP het 1966 NCAA Men's Division I Basketball Tournament won. Het is het enige 4-cijferige spur nummer in Texas.

Park Road 1836 net buiten Houston is genummerd naar het jaar dat Texas onafhankelijk van Mexico werd, de weg loopt ook door het San Jacinto Battleground State Park, waar in 1836 de Battle of San Jacinto werd gevochten, doorslaggevend in de Texaanse revolutie tegen Mexico.

Recreational Road 255 is een veel hoger nummer dan andere recreational roads in Texas. Dit nummer is gebaseerd op de voorgaande FM 255.

De Wurzbach Parkway is als de PA 1502 genummerd, een onderdeel van het in onbruik geraakte Principal Arterial Street System (PASS) van de stad San Antonio.

In het verleden zijn er ook spur routes geweest van FM Roads, maar deze zijn in de jaren '90 geschrapt.

Wegennet

De US 75 ter hoogte van de President George Bush Turnpike in Dallas.

Voor zijn omvang en inwonertal telt Texas weinig Interstate Highways. Dat komt omdat een groot deel van de bevolking in één van de 5 grootste metropolen woont. Vier oost-westroutes doorkruisen de staat, vanaf het zuiden naar het noorden zijn dat de Interstate 10, Interstate 20, Interstate 30 en Interstate 40. Diverse noord-zuidassen doorkruisen de staat, zoals de Interstate 27, Interstate 35, Interstate 37, Interstate 44, Interstate 45 en Interstate 69. In het uiterste zuiden van Texas loopt ook de Interstate 2, en I-69 splitst zich in meerdere incomplete takken vanaf Victoria naar Laredo, McAllen en Brownsville. Daarnaast vullen een aantal driecijferige hulproutes het Interstate Highway netwerk aan. Texas heeft gezien de omvang van de stedelijke regio's betrekkelijk weinig 3-cijferige Interstate Highways.

Een groot aantal US Highways zijn goed uitgebouwd met doorgaans 2x2 rijstroken, en vaak ook met freeway kenmerken, zoals ongelijkvloerse kruisingen. Met name in het westen van Texas zijn veel US Highways een 2x2 divided highway. In stedelijke gebieden maken de US Highways vaak onderdeel uit van het forenzennet en zijn vaak freeways. State highways en Farm to Market Roads vullen dit netwerk aan op lokaal en regionaal gebied.

Een opvallend item langs de Texaanse snelwegen zijn de frontage roads, dit zijn feeders die aan beide zijden parallel aan de snelwegen lopen, en het verkeer naar de diverse afslagen, bedrijven en kantorenparken regelen. In sommige gevallen worden bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen eerst de Frontage Roads aangelegd, en pas later, wanneer noodzakelijk, de snelweg in de middenberm, om slepende procedures te voorkomen. Doordat veel snelwegen van beton zijn, zien ze er esthetisch vaak niet mooi uit, zeker in Houston is dit het geval met gigantische industrieterreinen aan de snelwegen. Dit steekt af bij de groene woonwijken die er omheen liggen.

Een nieuwe trend is om bij gebrek aan federale financiering ook tolwegen aan te leggen, dit kwam het eerste in Houston, later ook in Dallas en recent ook in Austin. San Antonio kent geen tolwegen. Deze tolwegen worden vaak in hoog tempo met de nodige ruimtereserveringen aangelegd.

4-level stackknooppunten zijn zeer prominent in Texas, met name in Dallas, maar ook in de andere agglomeraties. De kruisende Frontage Roads kruisen elkaar gelijkvloers wat vaak tot massale en grote knooppunten leidt. In Texas zijn meer dan 100 stackknooppunten. Ook komen er veel SPUI aansluitingen voor. Andere typisch Texaanse features zijn een Texas U-turn, de Texas T, evaculanes en managed lanes.

Interstate Highways

Texas heeft de grootste lengte aan Interstate Highways binnen één staat, en is één van de staten waar nog grootschalig nieuwe Interstate Highways worden ontwikkeld. Echter gezien de omvang van de staat is het netwerk van Interstate Highways niet erg dicht. Bovendien worden niet alle steden per Interstate Highway verbonden, waarvan de ontbrekende route van Austin naar Houston het meest opvallend is. Maar ook de steden in de Texas Panhandle zijn niet met de rest van Texas per Interstate Highway verbonden, meest prominent de ontbrekende routes van Amarillo naar Fort Worth en van Lubbock naar Abilene. San Angelo is de grootste stad die helemaal niet door Interstate Highways wordt ontsloten. De steden van de Rio Grande Valley in South Texas hebben wel Interstate Highways, maar die zijn nog niet verbonden met de rest van het netwerk.

De staat Texas is de enige die de nummers van Interstate Highways zowel intern als voor het publiek afkort als "IH 10" in plaats van I-10 zoals in de andere staten. Het wegnummerschild is echter niet afwijkend van andere staten, waar sowieso geen prefix wordt gebruikt.

US Highways

Texas heeft een behoorlijk dicht netwerk van US Highways. Bijna alle plaatsen van enig regionaal belang worden door US Highways ontsloten, zodat deze een belangrijke taak voor de regionale bereikbaarheid hebben. Dit komt mede doordat het Interstate Highway-netwerk niet erg dicht is. Enkele US Highways zijn sinds 2010 omgenummerd tot Interstate Highways, zoals de US 77 en US 83 in South Texas (I-2 en I-69E) en de US 59 in de regio Houston (I-69). Het netwerk van US Highways is min of meer in een grid gepositioneerd, maar in het verleden zijn diverse US Highways uit West Texas verdwenen met het gereedkomen van de Interstate Highways. US Highways zijn in veel stedelijke gebieden ook als freeway uitgevoerd. Aanzienlijke delen van US Highways zijn als 2x2 divided highway uitgevoerd.

Lijst van langste US Highways in Texas

De US 380 bij Post, ten zuidoosten van Lubbock.
De US 87 ten noordwesten van Dalhart in de Texas Panhandle.

Onderstaand een lijst van de langste US Highways in Texas (inclusief dubbelnummeringen). Texas is de enige staat met 7 US Highways langer dan 1.000 kilometer.

# route lengte
Port Lavaca - San Antonio - Brady - San Angelo - Big Spring - Lubbock - Amarillo - Dumas - Texline 1.287 km
Brownsville - McAllen - Laredo - Uvalde - Abilene - Childress - Perryton 1.261 km
Van Horn - Marfa - Del Rio - San Antonio - Houston - Beaumont - Orange 1.241 km
Port Arthur - Beaumont - Palestine - Fort Worth - Wichita Falls - Childress - Amarillo - Stratford 1.236 km
Presidio - Fort Stockton - San Angelo - Brownwood - Dallas - Mount Pleasant - Texarkana 1.195 km
Farwell - Lubbock - Abilene - Brownwood - Waco - Palestine - Tenaha 1.064 km
Brownsville - McAllen - San Antonio - Lampasas - Wichita Falls - Burkburnett 1.039 km
Laredo - Victoria - Houston - Lufkin - Marshall - Texarkana 985 km
Iraan - Brady - Temple - Bryan - Livingston - Jasper 954 km
Brownsville - Victoria - Waco - Dallas - Gainesville 969 km
Big Bend N.P. - Fort Stockton - Odessa - Brownfield - Hereford - Dalhart 920 km
Plains - Lubbock - Wichita Falls - Sherman - Paris - Texarkana 896 km
Carrizo Springs - Del Rio - San Angelo - Abilene - Wichita Falls - Burkburnett 832 km
Refugio - Austin - Brownwood - Seymour - Vernon 775 km
Anthony - El Paso - Lamesa - Weatherford 766 km
Plains - Brownfield - Jacksboro - Denton - McKinney - Greenville 693 km
El Paso - Seminole - Lubbock - Childress 652 km
Port Arthur - Beaumont - Lufkin - Tyler - Denison 566 km
Del Rio - Brady - Fort Worth - Whitesboro 544 km

State Highways

De SH 118 in het Big Bend National Park.

Texas heeft een groot netwerk van state highways. Deze hebben slechts incidenteel een belang voor lange-afstandsverkeer, maar zijn in en rond de grote steden regelmatig als freeway of tolweg uitgevoerd. Het netwerk van state highways is vanaf 1917 ontwikkeld, maar van de oorspronkelijke nummering is weinig meer over omdat de US Highways vanaf 1926 de taak overnamen, en vanaf de jaren '50 ook de Interstate Highways. State highways zijn daarom vaak niet erg lang (gezien de oppervlakte van Texas). Slechts enkele routes zijn meer dan 300 kilometer lang.

Het netwerk van state highways omvat niet alleen hoofdroutes, maar ook spurs en loops, evenals business routes. De nummering van de loops (ringwegen) wordt nogal eens verward met die van state highways op kaarten. Er kunnen zowel spurs, loops als state highways met hetzelfde nummer zijn. Deze zijn niet aan elkaar gerelateerd. Veel loops hebben relatief hoge nummers. De loops vindt men vooral in het oosten en noordoosten van de staat, en minder in andere gebieden.

Geschiedenis

In 1917 werd het Texas Highway Department opgericht. Toen werd ook een eerste wegnummering van 26 state highways ingevoerd. Veel routes waren destijds nog gepland, Texas had destijds nog maar zo'n 4,3 miljoen inwoners, voornamelijk op het platteland. De steden waren nog erg klein, en bovendien onderscheidden ze zich destijds niet zo sterk van elkaar als tegenwoordig, wat resulteerde dat huidige plaatsen die relatief klein zijn, belangrijke knooppunten van state highways werden, met name in Central Texas en West Texas. Het meest opvallend uit het geplande netwerk van 1917 was dat er geen directe state highway tussen Houston en Dallas voorzien was.

De 26 state highways waren allemaal lange-afstandsroutes tussen de belangrijkste plaatsen en regio's van Texas, met een gezamenlijke lengte van 14.267 kilometer. Ongeveer 89% van de bevolking van Texas woonde langs of bij een state highway. In 1919 werden extra routes aan het netwerk toegevoegd. Tot ver in de jaren '20 bestond het overgrote deel van de state highways uit zandwegen en gravelwegen. In 1927 bestond het netwerk van state highways uit 28.900 kilometer weg, waarvan slechts circa 1.900 kilometer geasfalteerd was. In de jaren '30 is een aanzienlijk deel van de state highways geasfalteerd, met name in het oosten en midden van de staat. De aanleg van wegen bleek lastig in de dunbevolkte regio's van West Texas, er was nog te weinig materiaal en arbeiders voorhanden om op grote schaal state highways aan te leggen. Zelfs de latere aanleg van Interstate Highways in de jaren '60 verliep relatief traag hierdoor.

In 1926 werden de US Highways gecreëerd, die in veel gevallen over de state highways werden aangelegd. Beide systemen werden nog geruime tijd dubbel gebruikt, maar in 1938-1939 zijn veel state highways geschrapt ten faveure van de US Highways. Het huidige nummeringsyssteem van state highways is daardoor nog maar gedeeltelijk op de oorspronkelijke nummering uit 1917-1919 gebaseerd. Mede door het dichte netwerk van US Highways hebben state highways daarom duidelijk een secundair belang voor het doorgaande verkeer. Er waren in de jaren '20-30 ook veel state highways met een suffix, maar deze zijn in 1939 bijna allemaal geschrapt met de introductie van wegnummers voor de loops in dat jaar.

State Highways in Texas

345678910111214151617181920212223242526272930313334353637394041424344454647484950515354555657596061626364656667687071727375777879808182838586878990919293949596979899100101102103104105107108110111112114115118119121123124125127128130131132135136137138140141142144146147148149150151152153154155156158159160161163164165166167168170171172173174175176178179180182183184185186188190191193194195198199201202203204205206207208211213214217218220222223224225234236237238239240242243249251254255256258261273274275276279283285286288289290294300302304305308309310315316317320321322323326327329332334336337338339342345347349350351352354356357358359360361364365495550OSR

In vet state highways die geheel of gedeeltelijk een freeway zijn.


Records

 • de langste state highway: SH 16 tussen Zapata en Wichita Falls (872 kilometer)
 • de langste loop: Loop 1604 rond San Antonio (151,9 kilometer)
 • de langste spur: Spur 303 tussen Fort Worth en Dallas (27,9 kilometer)
 • de kortste spur: Spur 200 in Roma (80 m), niet bewegwijzerd
 • de kortste loop: Loop 168 in Tenaha (119 m)
 • de kortste reguliere state highway: SH 165 in Austin (824 meter)
 • de hoogste state highway: Spur 78 naar het McDonald Observatory (2070 m)
 • de hoogste reguliere state highway: SH 118 nabij Mount Locke (circa 1900 m)

Farm Roads

De FM 170 langs de Rio Grande.

In Texas bestaat nog een wegnummerlaag op staatsniveau, de Farm to Market Roads en de Ranch to Market Roads. De FM roads zijn talrijk, alhoewel ze uit de stedelijke gebieden zijn verdwenen door suburbanisatie sinds de jaren '60. Hier was er nog weinig agrarisch aan de routes die waren uitgebouwd tot brede urban arterials met zes of zeven rijstroken (al dan niet met een center turn lane). In het westen van Texas zijn er meer RM roads, maar ook hier zijn FM roads eigenlijk in de meerderheid. Historisch gezien werd vaak de I-35 als scheidslijn tussen FM en RM roads aangegeven, maar feitelijk is dit onjuist, het grootste deel van deze wegen ten westen van de I-35 zijn ook FM roads.

FM en RM Roads zijn qua draagkracht vaak minder ontworpen dan belangrijkere State Highways en US Highways. Echter qua dwarsprofiel en alignement zijn ze vaak betrekkelijk goed ontworpen en zijn hoge maximumsnelheden mogelijk. 60 - 70 mph is niet ongebruikelijk op FM Roads op het platteland. In vergelijking met Europa is dit netwerk van secundaire wegen aanzienlijk beter uitgebouwd.

Sinds 2010 is de productie van olie en gas sterk gegroeid in Texas. Dit komt voornamelijk uit drie regio's, de Barnett Shale aan de westzijde van de regio Fort Worth, het Permian Basin in West Texas (ruime regio rond Midland-Odessa) en de Eagle Ford Shale in een strook ten zuiden en oosten van San Antonio. Met horizontale boortechnieken kan veel meer olie en gas gewonnen worden dan met conventionele technieken. Daarom zijn duizenden nieuwe boortorens gebouwd in het platteland van deze regio's. De materialen daarvan worden per vrachtwagen aangevoerd. De FM roads hebben daaronder veel te lijden, omdat ze niet zijn gebouwd op zoveel vrachtverkeer. Veel FM Roads zijn van lagere ontwerpeisen met een dunnere verharding dan de overige state highways. Op FM Roads in de olieregio's rijdt 20 tot 50 keer zoveel vrachtverkeer als waar de wegen op ontworpen zijn. En het blijkt dat veel van deze vrachtwagens overbeladen zijn. Er zijn per boortoren 1.000 tot 4.000 vrachtwagenladingen nodig. De onderhoudskosten per mijl zijn op veel FM Roads met een factor 30 toegenomen.[12]

Geschiedenis

De beginjaren

Op 4 april 1917 werd het Texas Highway Department gecreëerd, en in 1917 volgde de eerste publieke consultatie voor een wegenproject. Tevens in 1917 werd de eerste 14.267 kilometer weg onder het beheer van het Texas Highway Department gebracht, die 89 procent van de toenmalige bevolking van Texas ontsloot. Texas was destijds een staat met ongeveer 4 miljoen inwoner en de economie was nog vooral gebaseerd op landbouw en ranching, met een toenemende olieindustrie. In 1927 was het wegennet van Texas 28.900 kilometer lang, waarvan 154 kilometer in beton, 1.710 kilometer geasfalteerd en 8.000 kilometer gravel. 20.000 kilometer was volledig onverhard en meestal onberijdbaar na regenval.

Eerste freeways

De US 69/96/287 in Nederland.

In de jaren 40 en 50 maakte de staat een snelle groei door en groeide naar bijna 8 miljoen inwoners in 1950. In 1948 opende de eerste snelweg van Texas, een deel van de Gulf Freeway in Houston. In 1949 volgde de eerste snelweg in Dallas, de Central Expressway. Gedurende de jaren 50 werden de eerste stappen gezet naar de bouw van een snelwegennet, dat vanaf de creatie van het Interstate Highway-systeem in 1956 accelereerde. Gedurende de jaren 60 zijn de grootste delen van de I-10, I-35 en I-45 in de driehoek Houston - Dallas - San Antonio aangelegd. In West Texas ging de aanleg minder snel vanwege de enorme afstanden in dit gebied. Pas sinds eind jaren 80 en begin jaren 90 waren hier de Interstate Highways doorgaand te berijden.

Kenmerkend aan de eerste fase van freeways in met name Houston en Dallas was het relatief substandaard ontwerp. Lantaarnpalen stonden vaak zonder afscherming direct naast de rijbaan, de rijbaanscheiding was vaak niet meer dan een brede stoeprand en een terugkerend probleem was het slechte doorzicht, met name horizontaal omdat de eerste freeways met steile hellingen over kruisende wegen gingen, waardoor automobilisten niet ver vooruit konden kijken. Met de groei van het verkeersaanbod zorgde dit vanaf de jaren '60 al voor een slechtere doorstroming. In de jaren '60 zijn ook veel veiligheidsmaatregelen doorgevoerd, zoals het monteren van geleiderails, de plaatsing van jersey barriers en later zijn enkele freeways omgebouwd zodat men minder op en neer gaat over de kruisende wegen. Sommige freeways worden echter nog steeds gekenmerkt doordat ze voortdurend op en neer gaan.

Texas had al vroeg een groot deel van de Interstate Highways voltooid, in 1965 was van de geplande 4.878 kilometer Interstate Highway al 3.379 kilometer opengesteld en 692 kilometer in aanleg. De staat had later last van de 'wet van de remmende voorsprong', aangezien een groot deel van de Interstate Highways aangelegd was met ontwerpeisen uit de jaren '50, met name qua horizontaal alignement en de breedte van de right-of-way en middenberm. Vanaf midden jaren '60 werden Interstate Highways met modernere ontwerpeisen qua breedte en zichtlijnen aangelegd, maar was dus al een groot deel van het Texaanse Interstate Highway netwerk voltooid. Met name vanaf de jaren '80 werden veel snelwegen gemoderniseerd, vooral in de stedelijke gebieden, maar ook de I-35 corridor van San Antonio tot Dallas/Fort Worth.

Frontage roads

Frontage roads langs de Beltway 8 in Houston.

Ook kenmerkend aan Texas zijn de frontage roads. Deze zijn al vanaf de allereerste snelwegen aangelegd, omdat wetgeving verplicht stelde dat grondeigenaren bereikbaar moesten blijven vanaf hoofdwegen, en dus ook freeways. Met name in Houston werden al veel frontage roads aangelegd. De frontage roads waren oorspronkelijk frequent onderbroken door riviertjes, kruisende spoorwegen en andere smalle punten. Als eerste werd in Houston ingezet op continue frontage roads van 2 tot 3, soms 4 rijstroken per richting. Later werd dit in Dallas en San Antonio ook meer toegepast. Frontage roads zijn langs bijna alle freeways in Texas te vinden, vaak ook op het platteland.

Latere uitbreiding

Het inwonertal van Texas groeide sterk, naar 10 miljoen inwoners midden jaren 60 en 17 miljoen inwoners tegen 1990. In 1967 omvatte het wegennet 106.000 kilometer weg, en in 1992 werd het Interstate Highway-netwerk als voltooid verklaard met de openstelling van een stuk van 10 kilometer van de Interstate 27 in Lubbock. Het Texas Department of Transportation bestaat sinds 1991 in zijn huidige vorm. Al eerder, in 1955, werd de Texas Turnpike Authority gecreëerd, die de Dallas - Fort Worth Turnpike ging aanleggen, de eerste tolsnelweg van Texas, wat later de Interstate 30 zou worden. In de jaren 60 werd ook begonnen met de Dallas North Tollway. De aanleg van tolwegen nam vanaf de jaren 80 een vlucht in de regio Houston toen de Sam Houston Tollway rond de stad werd aangelegd, evenals de Hardy Toll Road. Vanaf de jaren 90 bleek de brandstofaccijns in de Verenigde Staten niet voldoende om het enorme wegennet van Texas te bekostigen, waardoor meer tolwegen werden aangelegd, vanaf 2003 kwam naast de tolwegen in de regio's Dallas en Houston ook de regio Austin bij, die vanaf de jaren 90 een enorme groei doormaakte. In 2019 opende de eerste tolweg in El Paso. San Antonio is vooralsnog de enige miljoenenstad die geen tolwegen heeft.

Hoofdwegennet

Interstates en US Highways in Texas

Interstate 2Interstate 10Interstate 14Interstate 20Interstate 27Interstate 30Interstate 35Interstate 37Interstate 40Interstate 44Interstate 45Interstate 69Interstate 110Interstate 410Interstate 610Interstate 635Interstate 820

US 54US 57US 59US 60US 62US 67US 69US 70US 75US 77US 79US 80US 81US 82US 83US 84US 87US 90US 96US 175US 180US 181US 183US 190US 259US 271US 277US 281US 283US 285US 287US 290US 377US 380US 385

HoustonDallas-Fort WorthSan AntonioAustinEl Paso


Verkeersintensiteit

De drukste snelweg was in 2013 de I-10 (Katy Freeway) in het westen van Houston met maximaal 383.000 voertuigen per dag. Dit was op dat moment tevens de op één na drukste snelweg van de Verenigde Staten. De laagste intensiteit op een Interstate Highway is ook op de I-10, tussen Fort Stockton en Ozona met 3.800 voertuigen per dag. De drukste interstedelijke corridor is de I-35 tussen San Antonio en Dallas/Fort Worth, het rustigste punt telt hier 60.000 voertuigen per dag. Ondanks de grote steden van Texas verwerken de I-10 en I-45 niet bijzonder grote hoeveelheden verkeer tussen San Antonio & Houston en tussen Houston & Dallas, met lange stukken rond 30.000 voertuigen per dag.

Maximumsnelheid

75 mph (120 km/h) op een tweestrooks weg (US 67).

De algemene maximumsnelheid in Texas is 70 mph, maar hogere en lagere limieten kunnen vastgesteld worden.[13] In de praktijk hebben veel US Highways in het westen, midden en zuiden van Texas een maximumsnelheid van 75 mph, terwijl in het oosten vaak een lagere maximumsnelheid tussen 55 en 70 mph geldt.

Texas heeft de hoogste gemiddelde maximumsnelheden in de Verenigde Staten. Dit komt vooral door de enorme oppervlakte, de snelweg met de hoogste maximumsnelheid van de Verenigde Staten is de State Highway 130 ten zuiden van de hoofdstad Austin, hier mag 85 mph (137 km/h) gereden worden. Op een aanzienlijk deel van de I-10 en een stuk van de I-20 in West Texas geldt een maximumsnelheid van 80 mph (129 km/h). Op de grote doorgaande Interstate Highways tussen de grote steden geldt doorgaans 75 mph. Op de freeways en tolwegen in de grootstedelijke agglomeraties geldt doorgaans 60-65 mph, op enkele korte zeer stedelijke trajecten geldt 55 mph.[14]

Bijzonder in Texas zijn de hoge maximumsnelheden op het onderliggend wegennet. Op veel US Highways en veel State Highways mag 75 mph gereden worden, ook op enkelbaans wegen met tegenverkeer. Op 2x2 divided highways geldt meestal 75 mph. De maximumsnelheden op het onderliggend wegennet liggen veelal het hoogst in het westen en zuiden van Texas, en het laagst in het oosten, alhoewel ook daar trajecten met 75 mph voorkomen. Met name in het gebied tussen Austin en de I-45 gelden op veel doorgaande wegen 55 mph. In de Texas Panhandle mag op bijna alle wegen, ook op Farm en Ranch Roads, 70 tot 75 mph gereden worden.

Congestie

Het westelijk deel van I-610 in Houston is één van de meest filegevoelige snelwegen van Texas.

De verkeersintensiteiten zijn het hoogst in Houston, maar toch komen de meeste files in Dallas voor, omdat die agglomeratie groter is, en relatief meer snelwegen kent met een tekort aan capaciteit. Alleen in Houston zijn de meeste snelwegen met 2x5 rijstroken echt breed, in andere agglomeraties zijn dit meestal maar een beperkt aantal snelwegen. Het aantal files is vaak wel groot, maar de meeste zijn vrij kort met beperkte vertragingen. Alleen op enkele snelwegen zoals de I-635 en I-820 in Dallas, de US 59 en US 290 in Houston, en de I-35 in Austin komen grotere vertragingen voor. In San Antonio en El Paso staan weinig files, alhoewel het nationaal gezien in Houston en Dallas ook nog wel meevalt.

De Interstate 35 is één van de drukste interstedelijke verbindingen, met name tussen Austin en San Antonio, maar eigenlijk de hele route naar Dallas. De andere interstedelijke snelwegen zijn rustiger, en dat geldt zeker voor de snelwegen I-10 en I-20 in het westen, waar zeer weinig verkeer rijdt. Doordat huisvesting in Texas tot de goedkoopste van de Verenigde Staten behoort, schieten enorme woonwijken dan ook als paddestoelen uit de grond. In 2008 werd bekend dat de huizenbouw de verkopen niet kan bijbenen, in tegenstelling tot andere delen van de VS. Tevens is de banengroei in met name Houston en Dallas erg groot, waarbij twijfels rijzen of het wegennet deze snelle ontwikkelingen wel kan bijbenen. In Dallas en Houston worden vele miljarden dollars in het wegennet gepompt.

Tolwegen

In Texas zijn de snelwegen in eerste instantie tolvrij aangelegd. De eerste snelwegen van Texas, de Gulf Freeway (I-45) en Central Expressway (US 75) waren tolvrij. Gedurende de jaren '60 werden op grote schaal tolvrije Interstate Highways aangelegd. De eerste tolwegen (autosnelwegen) van Texas zijn in de regio Dallas-Fort Worth aangelegd. De eerste tolweg was de Dallas - Fort Worth Turnpike (I-30) die in 1957 werd opengesteld. Vanaf 1956 kwam echter geld beschikbaar vanwege het Interstate Highway-programma, waardoor er weinig tolwegen zijn aangelegd in Texas tot de jaren '80. De enige belangrijke tolweg was de Dallas North Tollway in 1968.

Met het instorten van de olieprijs begin jaren '80 had Texas minder geld beschikbaar voor de aanleg van freeways. Olie kostte in 1980 $ 35 per vat, wat instortte tot minder dan $ 10 per vat in 1986. Dit kwam voornamelijk vanwege overproductie, en Texas is een grote olieproducent. In de jaren '80 nam het verkeer echter sterk toe vanwege de snelle groei van de stedelijke gebieden. Vanaf begin jaren '80 zijn diverse tolwegen aangelegd in met name Austin en Houston.

Rondom Houston werd de Sam Houston Tollway aangelegd, een 134 kilometer lange tweede ringweg die grotendeels een tolweg is. Deze opende in fases tussen 1982 en 2011. In Austin werd een omvangrijk netwerk van tolwegen aangelegd, met name vanaf 2006. Austin heeft tegenwoordig het grootste aandeel tolwegen op het totale stedelijke snelwegennet van Texas. In de regio Dallas-Fort Worth is echter vanaf 2010 een netwerk van express lanes in aanleg waarvoor tol betaald moet worden. De eerste express lanes openden echter in Houston, op de Katy Freeway (I-10). Tevens is in Houston een groot aantal HOT lanes gecreëerd door bestaande wisselstroken om te vormen tot tolstroken. Sinds 2010 wordt grootschalig ingezet op electronic toll collection, op de meeste tolwegen kan inmiddels niet meer cash of met credit cards betaald worden.

In 2011 opende de eerste tolsnelweg in South Texas, onderdeel van de State Highway 550 rond Brownsville. Er waren daarvoor al tolbruggen op de grens met Mexico. In El Paso opende in 2014 de eerste tolfacilteit in West Texas, de tolstroken van de Loop 375. De tolheffing op Loop 375 is echter in 2017 alweer gestaakt vanwege sterk tegenvallende inkomsten. Hiermee was San Antonio de laatste grote stad in Texas zonder tolwegen, maar ook hier zijn tolstroken gepland. Daarna zijn er alleen nog in kleine Texaanse steden geen tolwegen, zoals Abilene, Amarillo, Lubbock, Midland-Odessa en Wichita Falls.

Door de vele grote tolprojecten na 2000 begon er steeds meer een anti-tolheffingsentiment te ontstaan in Texas. Gouverneur Abbott werd in 2014 gekozen op een platform van de anti-tolbeweging.[15] Veel grote wegenprojecten zijn daarna vertraagd omdat de benodigde financiering niet verkregen kon worden. In 2015 is een investeringsgolf gestart met het programma 'Texas Clear Lanes', maar onduidelijk is hoe dit gefinancierd kan worden zonder tolheffing of belastingverhoging.[16]

Wegbeheer

De US 62/US 180 ter hoogte van 'El Capitan' in West Texas.

De meeste tolwegen zijn in het beheer van een 'Regional Mobility Authority' (RMA) of TxDOT. Sommige RMA's zijn al opgericht maar hebben nog geen tolwegen in beheer. In recente jaren zijn ook enkele tolwegen en express lanes gefinancierd, aangelegd en onderhouden door private partijen. Een belangrijke regionale speler is de North Texas Tollway Authority (NTTA), welke één van de grootste tolwegbeheerders in de Verenigde Staten is.

Open road tolling

Op bijna alle tolwegen in Texas is sprake van electronic toll collection (ETC), wat ook wel 'all-electronic tolling' (AET) of 'open road tolling' (ORT) genoemd. Op deze plaatsen kan niet meer cash of met credit cards tol betaald worden, maar heeft men een transponder nodig. De belangrijkste transponders in Texas zijn de TxTAG van TxDOT (met name regio Austin), de TollTag van de NTTA rond Dallas-Fort Worth en de EZ TAG rond Houston. Deze transponders zijn compatibel met elkaar, en soms kunnen ze ook in naburige staten gebruikt worden (voornamelijk Oklahoma en Kansas). Voertuigen zonder transponder krijgen een (hogere) rekening thuisgestuurd, dit heet in de regio Dallas-Fort Worth ZipCash (naar ZIP code, de postcodes in de Verenigde Staten). Dit gold lange tijd echter niet voor de tolwegen in het beheer van de Harris County Toll Road Authority in de regio Houston, waar voertuigen zonder transponder automatisch in overtreding waren en boete volgde. In 2016 is de mogelijkheid geïntroduceerd om de tol achteraf te betalen voordat het een overtreding wordt.

Een kritiek punt voor tolwegbeheerders zijn bestuurders zonder transponders die hun rekeningen niet betalen. Binnen het netwerk van de NTTA in de regio Dallas-Fort Worth betaalde in 2013 ruim 7% van de voertuigen geen tol, zogenaamde "unpursueables" waar de tolrekeningen niet van betaald worden. In de regio Houston ging het om 1,2% van de transacties.[17] Een trend sinds 2010 is om de namen van hardnekkige overtreders publiek te maken. Dit wordt vaak uitgezonden door TV-stations. Het gaat vaak om personen die duizenden keren zonder te betalen gebruik hebben gemaakt van tolwegen.

Transponders

In Texas worden door de drie grote tolwegbeheerders allemaal sticker transponders gebruikt. De grotere transponders met een batterij zijn in de jaren 2000 verdwenen.

Lijst van tolwegen

RM 337 tussen Vanderpool en Medina in het Texas Hill Country.

Agglomeraties

Freeways in Dallas-Fort Worth

Interstate 20Interstate 30Interstate 35EInterstate 35WInterstate 45Interstate 635Interstate 820

US 67US 75US 80US 175US 287US 380

SH 114SH 121SH 161SH 170SH 183SH 360Loop 9Loop 12Loop 288Spur 97Spur 366Spur 408

President George Bush TurnpikeDallas North TollwayLewisville Lake Toll BridgeTrinity ParkwayDallas downtown freeway loopChisholm Trail ParkwayCollin County Outer Loop

Freeways in Houston

Interstate 10 Katy FreewayEast FreewayInterstate 45 Gulf FreewayNorth FreewaySouthwest FreewayEastex FreewayInterstate 610 The Loop

US 90 Crosby FreewayUS 290 Northwest Freeway

SR-99SR-146SR-225SR-249SR-288SR-330FM 1764

Fort Bend ParkwayHardy Toll RoadSam Houston TollwayWestpark Tollway

Freeways in Austin

Interstate 35SR-45 Louis Henna BoulevardLoop 1 Mopac ExpresswaySR-130 Pickle ParkwayUS 183 Anderson LaneUS 290 Ben White BoulevardLoop 360 Capital of Texas Highway

Freeways in San Antonio

Interstate 10Interstate 35Interstate 37Interstate 410

US 90US 281SR-1604 Anderson Loop

Wurzbach Parkway

Freeways in El Paso

Interstate 10Interstate 110US 54 Patriot FreewayLoop 375 Border FreewayBorderland Expressway

Freeways in Wichita Falls

Freeways in Abilene

Freeways in Lubbock

Freeways in Midland-Odessa


Referenties

Verenigde Staten

AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming