Toronto HOV system

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het HOV systeem van Toronto.

Het Toronto HOV system is een netwerk van HOV lanes in Toronto, Canada. In 2013 was er 89 kilometer HOV lanes rond Toronto, wat uiteindelijk uitgebreid moet worden naar 450 kilometer tot 2035. Tevens moeten ze op termijn HOT lanes worden.

Systeem

HOV lanes zijn rijstroken voor carpoolers. In Toronto zijn hier betrekkelijk weinig van, in tegenstelling tot snelgroeiende metropolen in het zuiden van de Verenigde Staten. HOV lanes liggen aan de linkerzijde van de rijbaan en zijn veelal in de eenvoudige uitvoeringsvorm vormgegeven, zo zijn ze aanliggend, gescheiden door slechts een dubbele doorgetrokken streep en hebben ze geen aparte aansluitingen. De HOV lanes in Toronto zijn alleen toegankelijk voor voertuigen met 2 of meer personen aan boord. Ook bussen mogen ervan gebruikmaken, ongeacht of ze passagiers aan boord hebben. Ook taxi's, limousines van de luchthaven en elektrische auto's met 1 inzittende mogen van de HOV lanes gebruikmaken.[1]

Naast de 400-series highways zijn er ook stadswegen met HOV lanes in Toronto. In 2013 ging het om 58 kilometer rijstrook die voor HOV voertuigen zijn bedoeld. In tegenstelling tot de 2+ HOV restrictie op de 400-series highways, geldt op de stadswegen een 3+ HOV restrictie.[2] De verschillen zijn dat de HOV lanes op de 400-series highways 24/7 een HOV restrictie hebben, en de HOV lanes op de stadswegen in Toronto alleen tijdens de spits. Tevens waren de HOV lanes op de 400-series highways nieuwe capaciteit, terwijl het om de stadswegen om herindeling van bestaande wegcapaciteit ging. Deze HOV lanes zijn omstreden omdat ze slecht benut worden en er minder capaciteit is.[3]

Geschiedenis

De eerste HOV lanes zijn begin jaren '90 geopend voor het verkeer, de oudste daarvan zijn op de 403 en 404 en in 2010 op de QEW. De aanleg van HOV lanes had tot de jaren 2000 weinig prioriteit, in 2013 was er maar 89 kilometer HOV lanes op drie freeways, de QEW tussen Burlington en Oakville, de 403 in Mississauga en de 404 tussen Toronto en Markham.

2015 Pan Am Games

Tijdens de Pan American Games die in 2015 in Toronto gehouden werden, zijn tijdelijke HOV lanes in gebruik genomen gedurende de spelen. Deze zijn alleen beschikbaar voor HOV3+ op de piekperiode tussen 29 juni en 27 juli en HOV2+ in de dalperiode tussen 28 juli en 18 augustus. De tijdelijke HOV lanes waren één rijstrook per richting.

De tijdelijke HOV lanes waren op de volgende snelwegen ingesteld;

Toekomst

In 2007 publiceerde de provincie Ontario een ambitieus plan om 450 kilometer snelweg in de regio Toronto van HOV lanes te voorzien. Prioriteit daarin hebben de routes van en naar Toronto, zoals de 400, 404 en 409, later de 401 tussen Milton en Mississauga en op lange termijn de 401 ten oosten van Toronto, de QEW naar St. Catharines, de 410 en de 427. Er zijn geen HOV lanes gepland op de parallelstructuur van de 401 door Toronto zelf en ook niet op de Gardiner Expressway en de Don Valley Parkway van en naar het centrum van Toronto.[4] Dit plan gaat tegen de trend van dalend carpoolgebruik in, tussen 2006 en 2011 nam het aantal carpoolers in Canada met 20% af.[5]

Op termijn worden de HOV lanes omgevormd tot HOT lanes, waarbij solo-automobilisten door tol te betalen ook van de HOV lanes gebruik mogen maken.[6] Dit verhoogt de bezettingsgraad van HOV lanes. Als eerste is in 2016 gestart met een tolstrook op de Queen Elizabeth Way.[7] In de Verenigde Staten zijn HOT lanes al langer gangbaar.

Referenties