Tovergroen

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Tovergroen staat voor TOepassen Voorzieningen voor vrachtverkeER en is een manier om prioriteit voor vrachtverkeer te geven. Het geeft zekerheid of vrachtverkeer bij een VRI kan doorrijden of juist niet en verbetert daarmee de doorstroming (en daarmee ook de verkeersveiligheid) op de hoofdrichting, doch de zijrichtingen kennen daardoor een wat hogere wachttijd. Tovergroen lijkt sterk op de L-functie van LHOVRA, maar houdt ook rekening met de snelheid van het vrachtverkeer en heeft enkele uitbreidingen.

Inleiding

De provincie Noord-Brabant zocht naar mogelijkheden om zonder de infrastructuur fysiek aan te passen het vrachtverkeer prioriteit te geven aangezien deze groep verkeer de motor van de maatschappij is en daarmee onze economie draaiende houdt.

Werking

Zoals bij de L-functie van LHOVRA dienen op 300 meter voor de stopstreep twee korte lussen aangebracht te worden welke het vrachtverkeer (en ander lang verkeer) detecteren. De verkeersregeling bekijkt dan of de maximumgroentijd is verstreken zodat het vrachtverkeer eventueel nog groen gegeven kan worden of juist niet. Daarbij wordt ook de snelheid gemeten en als de maximumgroentijd nog niet verstreken is wordt via een wegkantsysteem aangegeven dat het vrachtverkeer door kan rijden. Dit gebeurt door middel van een oplichtend informatiepaneel met een vrachtwagensysmbool erin en door middel van een groen golfje. Is de maximumgroentijd verstreken dan wordt er niks aangegeven. Voordeel hiervan is dat zekerheid wordt geboden of de chauffeur door kan rijden of juist niet.

Ten opzichte van de L-functie van LHOVRA kan opgemerkt worden dat er bij Tovergroen geen ontruimingstijden worden verlengd, terwijl het wel mogelijk is om veiligheidsgroen - voor verkeer dat zich in de dilemmezone bevindt - toe te passen. Of alle wegbeheerders deze laatste toepassing gebruiken is niet bekend.

Uitkomsten onderzoek

Uitkomsten

Uit een evaluatie van de provincie Noord-Brabant op de N629 en de N261 is het volgende gebleken:

  • Tovergroen leidt tot minder stilkomende vrachtwagens voor de stopstreep
  • Tovergroen leidt tot minder roodlichtrijders vooral buiten de spits wat de verkeersveiligheid verhoogt
  • Het aantal groenrealisaties per richting daalt
  • Tovergroen leidt tot hogere wachttijden voor conflicterend verkeer op de rustige momenten

Uit een enquete met weggebruikers is gebleken dat zij in 62% van de gevallen tevreden zijn over de werking van Tovergroen.

Milieuvoordelen

Tovergroen wordt ook wel eens aangewezen als een middel om het milieu te verbeteren. Of dit ook zo is kan niet worden aangetoond. Het is namelijk onduidelijk of de positieve effecten van Tovergroen opwegen tegen de negatieve milieueffecten vanwege het verlengen van de cyclustijd (toename wachttijd op andere richtingen). Aangenomen mag worden dat hier wel enige winst te behalen valt aangezien zwaar verkeer ook zwaardere motoren bezit en dus veel meer brandstof verbruikt dan het autoverkeer. Het verkeer dat dan door kan rijden hoeft dan niet meer vele liters brandstof te verstoken om op te trekken.

Bovendien zorgt het extra groen voor vrachtverkeer voor minder geluidsoverlast. Dit komt omdat afremmende en optrekkende voertuigen meer geluid maken dan constant rijdende voertuigen.

Toepassing

Op basis van de uitkomsten heeft de provincie Noord-Brabant dan ook besloten om op meerdere plaatsen Tovergroen toe te passen. Het aantal locaties is tot 2008 inmiddels uitgebreid. Ook promoot de provincie dit systeem aan andere wegbeheerders, waardoor nu ook de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Limburg over zijn gegaan tot het plaatsen van Tovergroen.

Bronnen