N62 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Tractaatweg)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N62
Begin Heinkenszand
Einde Sas van Gent (B)
Lengte 40 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Knooppunt Stelleplas → Bergen op Zoom / Vlissingen

's-Heerenhoek

Drie Klauwen

Borssele

Westerscheldetunnel

Westerscheldetunnel (6.600 m)

Terneuzen-Havens

→ Sluis

Sluiskiltunnel (1.330 m)

Terneuzen → Zaamslag

Axel

Hulst

Westdorpe

→ Gent

De N62 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen als noord-zuidroute door de provincie Zeeland. De weg begint aan de A58 in de buurt van Goes en loopt via de Westerscheldetunnel langs Terneuzen naar de grens met België. De weg is 40 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N62 ten noorden van de Westerscheldetunnel.

Ten westen van Goes begint de N62 bij knooppunt Stelleplas op de A58 direct als een autoweg met 2x2 rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen naar het zuidwesten. In het havengebied van Vlissingen sluit de weg bij knooppunt De Drie Klauwen aan op de N254, de ongelijkvloerse 2x2-weg naar Vlissingen en Middelburg.

Een aantal kilometers verderop volgt het tolstation voor de Westerscheldetunnel. Hierna duurt het enkele kilometers voordat men de Westerscheldetunnel daadwerkelijk bereikt. Na de 6,6 kilometer lange tunnel komt men in Zeeuws-Vlaanderen weer bovengronds. Hier volgt eerst een ongelijkvloerse aansluiting naar het havengebied van Terneuzen. Daarna volgt een ongelijkvloerse aansluiting met de N61, de oost-westas door Zeeuws-Vlaanderen. Meer naar het zuiden gaat het door de Sluiskiltunnel.

Zuidelijk van Terneuzen telt de weg nog steeds 2x2 rijstroken en ongelijkvloerse aansluitingen, en loopt dan langs Axel, waarna de grens met België volgt. Hierna gaat de N423 verder, die kort daarna aansluiting geeft op de R4 rond Gent.

Classificatie

De N62 is in het kader van duurzaam veilig ingericht als een stroomweg met ongelijkvloerse kruisingen en telt 2x2 rijstroken over de gehele lengte. De maximumsnelheid bedraagt 100 km/h.

Geschiedenis

De N62 heeft zijn oorsprong in de rijksweg 61, die in het rijkswegenplan 1958 van Schoondijke naar de Belgische grens bij Zelzate verliep. Dit was dus grotendeels een oost-westroute, die noord-zuid liep over de westoever van het kanaal Gent - Terneuzen. Pas later werd de eigenlijke Tractaatweg oostelijk van het kanaal ontwikkeld als geheel nieuwe verbinding, het eerste deel hiervan was een omlegging ter hoogte van Westdorpe dat begin jaren '70 gereed kwam. Kort daarna kwam de verlenging van Westdorpe tot de Belgische grens gereed. Het noordelijk deel werd wat later gerealiseerd, het tracé tussen Terneuzen en Axelse Sassing werd in 1975 vastgesteld.[1] Het gedeelte tussen Westdorpe en Axelse Sassing werd in 1972 in gebruik genomen. Het laatste ontbrekende gedeelte van 4,5 km tussen Axelse Sassing en Driewegen (bij Terneuzen) opende op vrijdag 5 juni 1987.[2]

In het rijkswegenplan 1984 was de noord-zuidverbinding in de regio Terneuzen geschrapt als onderdeel van rijksweg 61. De rijksweg 61 verliep toen alleen oost-west van Schoondijke tot Terhole. Alhoewel de Tractaatweg dus door het Rijk is vastgelegd als de rijksweg 61, is de weg zelf altijd als provinciale weg beheerd geweest en later genummerd als de provinciale weg N62, in anticipatie op een latere overdracht naar het Rijk. Op 1 oktober 1987 vond de wegenruil tussen Rijk en provincie plaats waarbij de Tractaatweg werd overgedragen van het Rijk aan de provincie.[3]

Westerscheldetunnel

Zie ook Westerscheldetunnel.

In de jaren '60 begonnen plannen te ontstaan voor een vaste oeververbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van de provincie Zeeland. Deze plannen waren oorspronkelijk voorzien als verbinding ter hoogte van de rijksweg 60 (nu N689) vanaf Perkpolder naar Kruiningen. In 1995 werd echter besloten om de Westerscheldetunnel westelijker aan te leggen, zodat zowel de veerdienst Perkpolder-Kruiningen als de veerdienst Breskens-Vlissingen uit de vaart genomen kon worden. In 1998 werd hiervoor de Westerscheldetunnel N.V. opgericht, die de Westerscheldetunnel als tolweg zou gaan aanleggen en exploiteren. Op 14 maart 2003 opende de Westerscheldetunnel met 2x2 rijstroken, de langste tunnel van Nederland. Daarna is de N254 tussen de A58 en de tolweg omgenummerd naar N62 om een doorgaande route vanaf de A58 naar België te creëren.

In 2003 was de N62 ten noorden en zuiden van de Westerscheldetunnel een super two met rijbaanscheiding, vergelijkbaar met de N50 tussen Ens en Emmeloord voor 2015. Tussen het tolstation en de N254 lag al een stuk van 2 kilometer met 2x2 rijstroken. Aan de zuidkant eindigde de super two op een rotonde met de N61. Na de openstelling van de Westerscheldetunnel nam het verkeer dermate toe dat ook de aansluitende wegvakken opgewaardeerd moesten worden, in 2011-2012 is de Westerscheldetunnelweg naar 2x2 rijstroken verbreed ten noorden en zuiden van de tunnel. Dit was op 13 juni 2012 gereed.[4] Op 3 mei 2013 opende de nieuwe aansluiting met de N61 voor het verkeer.[5] Deze aansluiting is aangelegd vooruitlopend op de integratie met de toegangswegen naar de Sluiskiltunnel. Sindsdien is volledig sprake van 2x2 rijstroken tussen de Westerscheldetunnel en de aansluiting met de N61.

Sluiskiltunnel

De Sluiskiltunnel.

Zie ook Sluiskiltunnel.

De brug bij Sluiskil over het Kanaal van Gent naar Terneuzen staat gemiddeld 23 keer per dag open en zorgde in de oude situatie daarom voor lange wachttijden voor het gemotoriseerd wegverkeer. Bovendien had dit tot gevolg dat veel verkeer een andere route nam en daarmee voor onnodige milieuhinder en verkeersonveiligheid zorgde in de woonkernen. Eerder is daarom door het Rijk besloten dat de Sluiskiltunnel noodzakelijk was om deze problemen te verhelpen. Uitgangspunt was in eerste instantie een 2x2 wegtunnel met op de aansluitende delen een 1+1 stroomweg. In 2009 besloot het Rijk dat het geen rijksaangelegenheid meer was, waardoor de provincie Zeeland de aanleg in handen kreeg. Deze wijzigde het ontwerp naar volledig 2x2 stroomweg. Begin 2010 is de bestemmingsplanprocedure doorlopen, waarna eventuele beroepen bij de Raad van State behandeld werden. In oktober 2011 is gestart met de bouw, waarna de tunnel op 23 mei 2015 is opengesteld voor het verkeer. De tunnel is tolvrij.

Project Sloeweg

De Sloeweg was oorspronkelijk een gelijkvloerse tweestrooks autoweg met een verkeerslichtenkruispunt ter hoogte van 's-Heerenhoek. De Sloeweg is tussen 2014 en 2016 over een afstand van 5,3 kilometer naar 2x2 rijstroken verbreed met een ongelijkvloerse aansluiting ter hoogte van 's-Heerenhoek. Tevens is de aansluiting op de A58 omgebouwd tot een knooppunt, het knooppunt Stelleplas.

Op 19 december 2012 werden de bezwaren tegen het plan verworpen door de Raad van State.[6] Het startsein voor deze werkzaamheden werd gegeven op 21 augustus 2014, na een periode waarin al voorbereidende werkzaamheden zijn getroffen.[7] In maart 2015 zijn de werkzaamheden stilgelegd vanwege problemen met het ontwerp en budget. In april 2015 verscheen een rapport waaruit blijkt dat er fouten zijn gemaakt tijdens de ontwerpfase, waardoor het project niet binnen het gestelde budget kan worden uitgevoerd.[8] Op 24 juni 2015 is gekozen om de verdubbeling gewoon uit te voeren en € 19 miljoen extra beschikbaar te stellen, maar dat het knooppunt N62-N254 later wordt uitgevoerd. De verdubbeling is grotendeels in een jaar tijd aangelegd, tussen juni 2015 en juni 2016. Het verdubbelingsproject was op 30 juni 2016 voltooid.

Project Tractaatweg

De Tractaatweg in juni 2017, voor de verbreding naar 2x2 rijstroken.

De provincie Zeeland heeft het deel tussen Terneuzen en de Belgische grens, de zogenaamde Tractaatweg, naar 2x2 rijstroken verbreed en voorzien van ongelijkvloerse kruisingen.[9] De verbrede Tractaatweg sluit aan op de N423 en vormt zo een doorgaande 2x2-verbinding tussen de A58 en de Belgische E17.[10] In een eerdere fase was een uitgebreid wegenstelsel ontworpen buiten de eigenlijke N62, waarmee het kostenplaatje op circa 80 miljoen euro uit zou komen. Na een versoberingsmaatregel die is doorgevoerd in 2012 - waarin 2x2 en ongelijkvloerse kruisingen in stand bleef - is het uitgebreide wegenstelsel buiten de weg min of meer verdwenen, waardoor de kosten werden gereduceerd tot circa 50 miljoen euro.

Op 12 december 2013 is het bestemmingsplan voor de Tractaatweg vastgesteld. Op 15 oktober 2014 werden de beroepen tegen het bestemmingsplan ongegrond verklaard.[11][12] In mei 2017 begonnen de werkzaamheden,[13] terwijl de officiële verdubbeling op 5 september 2017 startte.[14] De verdubbeling was gepland om in april 2019 gereed te zijn, maar al op 30 september 2018 werden beide rijbanen met 1 rijstrook en 70 km/h in gebruik genomen. Per 31 oktober 2018 zijn er 2x2 rijstroken beschikbaar die met 100 km/h bereden mogen worden.[15][16][17] De officiële openstelling volgde op 18 februari 2019.[18]

De Tractaatweg is vernoemd naar een tractaat (verdrag) tussen Nederland en België in 1960 waarin opgenomen was dat het kanaal Gent - Terneuzen verbreed zou worden.

Knooppunt N62-N254 Drie Klauwen

Zie ook Knooppunt Drie Klauwen.

Als onderdeel van het project verdubbeling Sloeweg was gepland om een compact, half sterknooppunt tussen de N62 en N254 bij 's-Heerenhoek aan te leggen. Het voordeel van dit type aansluiting is het geringe ruimtebeslag en hoge rijsnelheid. In april 2015 verscheen een rapport waaruit blijkt dat er fouten waren gemaakt tijdens de ontwerpfase, waardoor het project niet binnen het gestelde budget kon worden uitgevoerd.[19] Op 24 juni 2015 is gekozen om de verdubbeling desondanks uit te voeren en € 19 miljoen extra beschikbaar te stellen, maar dat het knooppunt N62-N254 later werd uitgevoerd.

Een meerderheid van de Provinciale Staten was voorstander om het knooppunt volledig ongelijkvloers en niet versoberd als rotonde of kruispunt uit te voeren.[20] Het ontwerp zou moeten worden herzien, met name de bouw van een aantal viaducten zou fors duurder uitvallen dan begroot. Het tekort bedroeg maar liefst € 30 miljoen. De problemen voorafgaand aan de aanleg leidden tot het aftreden van gedeputeerde Kees van Beveren. Op 16 december 2016 besloten de Provinciale Staten alsnog de stervariant van het knooppunt aan te laten leggen.[21] De werkzaamheden aan het knooppunt, dat De Drie Klauwen werd genoemd, begonnen 8 januari 2018.[22] Op 3 september 2018 is het oude kruispunt met verkeerslichten uit bedrijf gegaan en vervangen door een tijdelijke turborotonde.[23] Het knooppunt is op 30 september 2019 opengesteld.[24][25][26]

Toekomst

Overdracht naar het Rijk

Het ligt reeds jaren in de bedoeling dat de N62 op termijn wordt overgedragen van de provincie naar het Rijk. Deze overdracht is gepland voor 2033.[27] Het 2-cijferige wegnummer N62 loopt hier op vooruit.

Tol

Zie Westerscheldetunnel.

Voor de Westerscheldetunnel moet tol betaald worden.

Verkeersintensiteiten

Van Naar 2006[28] 2008[29] 2015 2019
A58 's-Heerenhoek 17.600 15.700 16.200 19.200
's-Heerenhoek N254 17.600 15.200 15.600
N254 Hoek (Westerscheldetunnel) 16.600 16.600 19.600 21.500
Hoek N61 14.800 15.500 17.000 18.800
N61 Sluiskil - 13.400 6.000
Sluiskil N290 - 15.100
N61 N290 (Sluiskiltunnel) 17.900
N290 Axel - 15.300 17.800 19.400
Axel N258 - 13.400 14.200
N258 Westdorpe - 11.500 12.500
Westdorpe grens België - 8.800 10.100 13.800

Externe links

Referenties

 1. Twee nieuwe wegen in Zeeuwsch-Vlaanderen (Nederlands Dagblad 19-07-1975) | delpher.nl]
 2. PZC, 6-6-1987
 3. De Stem van Zeeland, 26-9-1987
 4. Verdubbeling Westerscheldetunnelweg is klaar | westerscheldetunnel.nl
 5. Nieuwe aansluiting met N61 in gebruik genomen
 6. uitspraak Raad van State 19 december 2012 | raadvanstate.nl
 7. Voorbereiding verbreding Sloeweg naar tunnel begonnen | westerscheldetunnel.nl
 8. Eindrapportage Task Force Team Sloeweg
 9. tractaatweg.nl
 10. Project Tractaatweg
 11. Uitspraak 201401500/1/R6 | raadvanstate.nl
 12. Bestemmingsplan verdubbeling Tractaatweg onherroepelijk | zeeland.nl
 13. Werk Tractaatweg begint | pzc.nl
 14. Verdubbeling Tractaatweg van start | tractaatweg.nl
 15. Verdubbelde Tractaatweg gaat woensdag open, maanden eerder dan gepland | pzc.nl
 16. Verbreding Tractaatweg (N62) | zeeland.nl
 17. Tractaatweg geopend door gedeputeerde Van der Maas | tractaatweg.nl
 18. Toespraak minister Van Nieuwenhuizen bij opening Tractaatweg | rijksoverheid.nl
 19. Eindrapportage Task Force Team Sloeweg
 20. Dossier Sloeweg (N62) – een overzicht | zeeland.nl
 21. Kruispunt Sloeweg krijgt drie viaducten | omroepzeeland.nl
 22. Werk aan kruising Sloeweg begint maandag | pzc.nl
 23. | omroepzeeland.nl
 24. Knooppunt Sloeweg gaat eind september open | omroepzeeland.nl
 25. Knooppunt Sloeweg maandag om 5.00 uur open, werk nog niet helemaal klaar | pzc.nl
 26. Knooppunt Drie Klauwen toch nog niet helemaal klaar | omroepzeeland.nl
 27. Brief van GS, 16 juni 2016
 28. INWEVA 2006 (Rijkswaterstaat)
 29. Verkeersintensiteiten provincie Zeeland 2008
Autowegen in Nederland

Genummerde wegen in de provincie Zeeland

Autosnelwegen: A58A256

Niet-autosnelwegen: N57N59N61N62N251N252N253N254N255N256N257N258N286N287N288N289N290

N651N652N653N654N655N656N657N658N659N660N661N662N663N664N665N666N667N668N669N670N671N673N674N675N676N682N683N686N689N690N691