Traverse Dieren

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Traverse Dieren
Kruist Stationsplein
Lengte 190 meter (tunneldeel)
Openstelling 16 juni 2018
Intensiteit n.n.b. mvt/dag
Tunnelcategorie n.v.t.
Locatie kaart

De Traverse Dieren is een verdiepte ligging van de provinciale weg N348 door de plaats Dieren in de gemeente Rheden met een totale lengte van ongeveer 700 meter. De traverse is gelegen parallel aan de spoorlijn Arnhem – Apeldoorn ter hoogte van het station in Dieren. Onderdeel van de traverse zijn drie onderdoorgangen waarvan twee enkele tientallen meters lang zijn en uitsluitend onder een kruising doorgaan. In het midden van de traverse ligt een langere onderdoorgang van 190 meter lengte. De (lange) onderdoorgang in de Traverse Dieren is door zijn korte lengte geen tunnel in de zin van de Tunnelwet. De traverse bestaat uit één rijbaan met twee rijstroken die niet fysiek van elkaar zijn gescheiden.

Achtergrond

De traverse Dieren ligt in het centrum van de plaats Dieren in de provinciale weg N348. Deze provinciale weg is een vrij drukke verbinding tussen Arnhem en Zutphen. In de bebouwde kom van Dieren slingerde deze weg zich aanvankelijk via de Hogestraat en Zutphensestraatweg en later via de Burgemeester de Bruinstraat naar Zutphen. Verlegging van de weg was lastig vanwege de beperkte ruimte als gevolg van de loop van de in de nabijheid gelegen rivier de IJssel, bebouwing en natuurgebieden. Doordat de N348 dwars door het dorp Dieren liep, was sprake van veel verkeersoverlast en congestie.

In de loop van de tijd zijn er verschillende plannen geweest om de verkeerssituatie in Dieren te verbeteren. De eerste plannen stammen zelfs uit 1922.[1] Een recenter voorbeeld van een plan was de gedachte van een verdiepte ligging van zowel de weg als het naastgelegen spoor. Dit plan was opgenomen in het in 2005 opgezette plan Hart van Dieren. Vanwege de hoge kosten (ca € 150 miljoen) is dit plan rond 2007 van tafel gegaan.[2]

Rond 2010 zijn nieuwe plannen ontwikkeld welke met name zagen op het uitsluitend verdiepen van de N348 in een tunnelbak, inclusief drie overkappingen. Eind 2012 hebben Gedeputeerde Staten definitief gekozen voor dit plan. Op 26 juni 2013 hebben de Provinciale Staten van Gelderland vervolgens het inpassingsplan voor het project definitief vastgesteld. Begin 2015 zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de traverse begonnen. Medio 2018 is de traverse opengesteld. De officiële opening vond plaats op 16 februari 2019 door gedeputeerde Conny Bieze en burgemeester Carol van Eert[3], afrondende werkzaamheden in de omgeving zijn in 2020 afgerond.

De Traverse Dieren is aangelegd door een consortium bestaande uit Besix Nederland, Mourik Groot-Ammers en Hegeman Bouw en Infra.

De totale kosten voor de gehele traverse Dieren bedroegen ongeveer 100 miljoen euro. Hiervan heeft het Rijk ruim de helft (€ 53 miljoen) betaald, het restant is met name opgebracht door de provincie Gelderland en de gemeente Rheden.

Referenties