Leidsche Rijntunnel

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Tunnel Leidsche Rijn)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Leidsche Rijntunnel
Kruist Utrecht
Lengte 1.650 meter
Openstelling 2012
Intensiteit 210.900 mvt/dag
Tunnelcategorie A (hrb) / C (prb)[1]
Locatie kaart

De Leidsche Rijntunnel of Leidsche Rijn tunnel[2] is een landtunnel in Nederland, gelegen in de autosnelweg A2 ter hoogte van Utrecht. De tunnel kent een parallelstructuur met 2+3+3+2 rijstroken. Het is de drukste tunnel van Nederland.

Kenmerken

De Leidsche Rijntunnel is een 1.650 meter lange, vijfbuizige verkeerstunnel. De Leidsche Rijntunnel kent een parallelstructuur met 2x3 doorgaande en 2x2 parallelstroken voor lokaal verkeer. Dit sluit aan op de 2x5 rijstroken tussen het knooppunt Holendrecht en Maarssen, en de 2x4 rijstroken op de A2 ten zuiden van het knooppunt Oudenrijn. De tunnel ligt ter hoogte van de Vinexwijk Leidsche Rijn, iets ten westen van het tracé van de oude A2 en parallel aan het Amsterdam-Rijnkanaal, het drukstbevaren kanaal ter wereld. De tunnelbak is 80 meter breed. Direct naast de Leidsche Rijntunnel ligt de kortere Stadsbaantunnel voor intern verkeer binnen de wijk Leidsche Rijn.

Filedosering

De Leidsche Rijntunnel heeft filedosering, als er in de tunnel file dreigt te ontstaan wordt het verkeer al voor de tunnel stilgezet.[3] De filedosering is voornamelijk in gebruik op de parallelbaan richting zuiden, waarbij de vertraging soms aanzienlijk is. Dit komt vanwege de slechte doorstroming op de aansluitende A12 bij het knooppunt Oudenrijn. Tunneldosering wordt opgestart als de filevorming de tunneluitgang tot op 2000 meter nadert. In 2014 steeg het aantal keer dat de tunneldosering werd ingezet van 60 tot 140 keer per maand.[4] In 2016 was er sprake van gemiddeld 200 keer tunneldosering per maand. Bij de Leidsche Rijntunnel heeft tunneldosering per saldo een negatief effect op de doorstroming. Er ontstaat bij de Leidsche Rijntunnel, afhankelijk van de doorgerekende situatie, 1 tot 18% meer voertuigverliesuren ten opzichte van de situatie zonder tunneldoseren.[5]

Geschiedenis

De bouw van de Leidsche Rijntunnel viel samen met de grootschalige verbreding van 30 kilometer A2 tussen de knooppunten Holendrecht en Oudenrijn. Oorspronkelijk was dit wegvak met 2x4 rijstroken voorzien, en enkel 10 rijstroken op de parallelstructuur ter hoogte van Utrecht. Later is het tracébesluit aangepast en is de A2 direct naar 10 rijstroken over de gehele lengte van het project verbreed. In 2007 is begonnen met de bouw van de Leidsche Rijntunnel, en de bouw had in 2010 klaar moeten zijn. Problemen met de technische installaties zorgden voor forse vertraging, enigszins vergelijkbaar met de problemen in de Roertunnel in de A73. In 2011 is daarom de A2 over het oude tracé tijdelijk naar 8 rijstroken verbreed, om de enorme filevorming, met name richting zuiden, te verminderen. De tunnel is in de eerste helft van 2012 gefaseerd opengesteld, waarna het oude tracé is afgebroken. Hierbij kwamen de betonplaten uit de jaren '50 tevoorschijn. Op 2 juli 2012 is het project formeel afgerond door Minister Schultz.[6]

Openstelling

De tunnel is in de eerste helft van 2012 gefaseerd opengesteld. Op 17 januari 2012 is de openstellingsvergunning door de gemeente Utrecht gegeven.[7] De planning voorzag een gefaseerde openstelling over een periode van een half jaar, in de eerste helft van 2012. Op 28 januari om 16.00 uur is de eerste buis geopend, de parallelbaan richting zuiden.[8][9] Op 27 februari is de tunnelbuis voor de hoofdrijbaan richting 's-Hertogenbosch geopend[10] en op 16 april 2012 opende de hoofdrijbaan richting Amsterdam. Op 18 juni 2012 volgde de parallelbaan richting Amsterdam, waarmee de gehele tunnel in bedrijf is genomen.

Kosten

Oorspronkelijk was het de bedoeling om enkel een half-open overkapping te bouwen. De kosten hiervan werden destijds geschat op € 116 miljoen. Later heeft men voor een volledige tunnel gekozen, waardoor de kosten sterk opliepen tot € 238 miljoen.[11] Het gehele project Holendrecht - Oudenrijn kost € 1.199 miljoen.[12] De argumenten waren destijds luchtkwaliteit en barrièrewerking, alhoewel het Amsterdam-Rijnkanaal ernaast loopt evenveel overspanningen kent als de A2 en de barrièrewerking gelijkwaardig is.

Verkeersintensiteiten

Onderstaande tabel toont de groei van het verkeer ter hoogte van de locatie van de huidige tunnel. In 1990 passeerden circa 110.000 voertuigen de locatie. 25 jaar later was de hoeveelheid verkeer al gegroeid tot 198.000 voertuigen per dag.

Jaar Intensiteiten
1990 110.000 [13]
2001 163.000 [14]
2006 174.000 [15]
2013 188.300 [16]
2015 198.000 [17]
2016 202.800 [18]
2018 210.900 [19]

Referenties

Bruggen en tunnels in de regio Utrecht

Bak van AmelisweerdGalecopperbrugHoutensebrugHogeweidebrugJan BlankenbrugLeidsche RijntunnelLekbrug HagesteinMeernbrugStadsbaantunnelZuilensebrug