Ketheltunnel

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Tunnel Schiedam)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Ketheltunnel
Kruist Park A4, Schiedam
Lengte 2.000 meter
Openstelling 18-12-2015
Intensiteit 90.100 mvt/dag
Tunnelcategorie C
Locatie kaart

De Ketheltunnel is een landtunnel in Nederland, gelegen in de autosnelweg A4 ter hoogte van Schiedam. De tunnel is onderdeel van de A4 tussen Delft en Schiedam en heeft een lengte van maximaal 2,0 kilometer.

Kenmerken

De Ketheltunnel is gelegen op de grens van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen en sluit aan de noordzijde aan op de verdiepte ligging van de A4 tussen Delft en Schiedam, alhoewel de tunnel zelf niet verdiept ligt, en op maaiveld is gebouwd. De tunnel is verhuld met taluds die over de tunnelconstructie zijn aangelegd waarop het Park A4 is aangelegd.[1]

De tunnelbuis voor verkeer richting Rotterdam is de rechter tunnelbuis. De tunnelbuis voor verkeer richting Delft is de linker tunnelbuis. Dit volgt de algemene aanduiding van de rijbanen in Nederland, waarbij gekeken wordt in de richting van de autosnelweg, in dit geval dus richting zuiden.

Lengte

De tunnel heeft een lengte van 1,7 kilometer lengte richting noorden en 2,0 kilometer richting zuiden. De noordelijke tunnelmond is gelijk, de zuidelijke niet, met 330 meter verschil.[2] Dit is gedaan vanwege de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, waarin beschreven is dat er 10 seconden rijtijd moet zitten tussen een samenvoeging (vanaf het Kethelplein) en een tunnelportaal.

Afmetingen

De tunnel bestaat uit twee buizen en een vluchtbuis. De tunnel is in totaal 37,8 meter breed (binnenafmeting) van muur tot muur, inclusief vluchtbuis.

De rechter buis (richting Rotterdam) is 18,2 meter breed van muur tot muur en 17,5 meter van barrier tot barrier. Deze tunnelbuis heeft 3 rijstroken van 3,5 meter, plus een ruimtereservering voor een 4e rijstrook van 3,5 meter. Daarnaast is er aan beide zijkanten een redresseerstrook van 1,0 meter breed.

De linker buis (richting Delft) is 16,7 meter breed van muur tot muur en 16,0 meter breed van barrier tot barrier. Deze tunnelbuis heeft 4 rijstroken van 3,5 meter breed, en een redresseerstrook van 1,0 meter breed aan weerszijden.

Indeling

Het zuidelijk portaal van de Ketheltunnel.
De tunnel in aanleg in april 2014.
De tunnel in aanleg in september 2013.
Het dijklichaam van de A4 in Schiedam zoals dat er 40 jaar heeft gelegen.
De westelijke tunnelbuis in mei 2014.

De tunnel heeft twee buizen en heeft in wezen 3+4 rijstroken, waarvan 2+3 doorgaand zijn.

In de rechter tunnelbuis (richting Rotterdam) liggen 2+1 rijstroken waarbij de afrit naar de A20 richting Hoek van Holland voor de tunnel afsplitst en door de tunnel parallel aan de hoofdrijbaan verloopt, maar zonder fysieke barrière. Dit om ongewenst weven in de tunnel te voorkomen.

Tevens is in deze buis een ruimtereservering voor een 4e rijstrook, deze ruimtereservering bevindt zich tussen de doorgaande rijstroken (rijstrook #1 en #2) en de rijstrook naar de A20 (rijstrook #3). Dit is ten noorden van de tunnel anders, daar is de ruimtereservering links van rijstrook #1, waardoor er voor de tunnel een slinger zit. De ruimtereservering kan benut worden als er een 3e rijstrook doorgaand op de A4 noodzakelijk is. Als dat het geval is, resteert er een strook van 1,5 meter breed tussen rijstrook #3 en rijstrook #4 (richting A20) met chevronmarkering. Op die manier rijdt verkeer in geval van file richting de A20 niet dicht langs een stilstaande rij voertuigen.

De linker tunnelbuis (richting Delft) heeft 4 rijstroken, waarbij verkeer vanaf de A20 uit Gouda in het begin van de tunnel samenkomt. Na de tunnel valt de rijstrook #1 (meest linker rijstrook) af. Anders dan in de westelijke tunnelbuis zijn de rijstroken in de oostelijke tunnelbuis niet gescheiden[3] In de tunnel zijn geen vluchtstroken, op de rest van het tracé wel.

Veiligheid

Tussen beide buizen bevindt zich een smalle vluchtbuis van 1,2 meter breed. De tunnel heeft een tunnelcategorie C. Dit betekent dat bijvoorbeeld vrachtwagens met gevaarlijke stoffen, zoals tankwagens met LPG, niet door de tunnel mogen rijden.

Langs de tunnel is een dienstenweg, zodat hulpdiensten de noordelijke tunnelmond eenvoudig kunnen bereiken. Vanwege de verdiepte ligging aan de noordkant zou toegang anders bemoeilijkt worden. De maximumsnelheid in de tunnel is 100 km/h. De A4 is ter plekke ontworpen op 120 km/h.

Tunneldosering & congestie

Voor de Ketheltunnel is sprake van tunneldosering om congestie voor de Beneluxtunnel niet tot in de Ketheltunnel te laten terugslaan. Dit heeft met name in de avondspits een groot effect op verkeer richting zuiden. In 2018 was de A4 voor de Ketheltunnel de 6e meest filegevoelige locatie in Nederland, met een filezwaarte van 150.000 kilometer-minuten.[4]

Geschiedenis

Een impressie van de tunnel voordat de aanleg begon.

Oorspronkelijk was de A4 ter plekke op maaiveld voorzien, in de jaren 1960 is hiervoor een talud aangelegd. Nadat de bouw in 1976 voortijdig is stopgezet, bleef het talud liggen. De gemeente Schiedam eiste verregaande maatregelen om enige vorm van hinder door de aanleg van de A4 te voorkomen. Dit leidde tot de keuze voor een halfverdiepte en verdiepte ligging tussen Delft en Schiedam. Ter hoogte van Schiedam is de landtunnel aangelegd.

Op 2 september 2010 is door minister Eurlings het tracébesluit ondertekend. De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de A4 tussen Delft en Schiedam zijn eind 2010 begonnen. De daadwerkelijke werkzaamheden zijn begonnen na de uitspraak van de Raad van State op 6 juli 2011, waarbij alle beroepen ongegrond zijn verklaard. De tunnel zelf is voornamelijk gedurende 2013 gerealiseerd, waarna in 2014/2015 de tunneltechnische installaties zijn geïnstalleerd en getest. Op 8 december 2015 werd de openstellingsvergunning verleend[5] waarna de A4 op 18 december 2015 is opengesteld voor het verkeer.

Verkeersintensiteiten

In de eerste twee maanden van 2016 maakten dagelijks gemiddeld 64.300 voertuigen van de snelweg gebruik. In 2018 was dit gestegen naar gemiddeld 90.100 voertuigen per dag. In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van 117.600 voertuigen per etmaal op de A4 tussen Delft en het knooppunt Kethelplein in 2025.

Referenties

  1. Nieuwsbrief over Park A4
  2. Artikel 1 Aanpassingsmaatregelen tracébesluit A4 Delft - Schiedam
  3. Plankaarten tracébesluit A4 Delft - Schiedam (p. 11 - 13)
  4. Rapportage Rijkswegennet. 3e periode 2018, 1 september - 31 december | rijksoverheid.nl
  5. Ketheltunnel is veilig en mag open | nieuwestadsblad.nl
Bruggen en tunnels in de regio Rotterdam & Drechtsteden

Bruggen: AlgerabrugBotlekbrugBrug over de NoordCalandbrugDintelhavenbrugErasmusbrugHarmsenbrugHartelbrugMerwedebrug (Papendrecht)SpijkenisserbrugStadsbrug Zwijndrecht

SuurhoffbrugVan BrienenoordbrugWantijbrugWillemsbrug

Tunnels: Hollandtunnel (Aalkeettunnel) • Maasdeltatunnel (Blankenburgtunnel) • KetheltunnelRottemerentunnel

BeneluxtunnelBotlektunnelDrechttunnelHeinenoordtunnelKiltunnelMaastunnelNoordtunnelThomassentunnel