Corbulotunnel

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Tunnel Voorschoten)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Corbulotunnel
Kruist Voorschoten
Lengte 2.520 meter
Openstelling 5 juli 2024
Intensiteit 57.000 mvt/dag
Tunnelcategorie A
Locatie kaart

De Corbulotunnel is een tunnel in Nederland, onderdeel van de N434 (Rijnlandroute) langs de zuidkant van Leiden in de provincie Zuid-Holland. De tunnel is ruim 2,5 kilometer lang en wordt op 5 juli 2024 opengesteld[1]

Kenmerken

De tunnel is gelegen in de N434 tussen Leiden en Voorschoten, tussen de A4 en de A44 en onderdeel van het project RijnlandRoute. De tunnel is een boortunnel en gaat onder sportparken en wat verspreide bebouwing door. Tevens kruist de tunnel de N447 en de spoorlijn Amsterdam - Den Haag.

De Corbulotunnel is een tweebuizige tunnel, met een linkerbuis die verkeer naar de A44 verwerkt en een rechterbuis die verkeer naar de A4 verwerkt. De tunnelbuizen hebben beiden een verhardingsbreedte van 7,85 meter tussen de barriers. Dit betekent een dwarsprofiel van 2x2 rijstroken, maar zonder vluchtstroken. Ook zijn er geen pechhavens. De doorrijhoogte bedraagt 4,7 meter. Beide buizen liggen 5 meter uit elkaar. De tunnel heeft een ontworpen profiel van T10,5, wat betekent dat de tunnelbuis een diameter van 10,5 meter heeft aan de buitenzijde.

De totale lengte van het kunstwerk, inclusief toeritten, bedraagt 2.888 meter. De tunnel zelf is 2.520 meter lang en ligt maximaal 32,2 meter beneden NAP.[2] Aansluitend is aan de westkant van de tunnel de N434 over een afstand van 450 meter verdiept aangelegd.

De maximumsnelheid in de tunnel is 80 km/h.

Naamgeving

Op 23 september 2020 is de naam van de tunnel bekend gemaakt, de Corbulotunnel. De tunnel is vernoemd naar Gnaius Domitius Corbulo, een Romeins gouverneur die het Kanaal van Corbulo heeft gegraven tussen Leiden en Voorburg omstreeks 50 AD. Het 34 kilometer lange kanaal verbond de toenmalige loop van de Rijn en Maas. Dit kanaal lag op dezelfde locatie als het hedendaags kanaal de Vliet, die de tunnel kruist.

Geschiedenis

Oorspronkelijk werd ingezet op een verdiepte ligging met open tunnelbak. In 2012 is dit gewijzigd naar een boortunnel van 2.280 meter lengte. Bij het ontwerp-inpassingsplan van 28 maart 2014 werd dit verlengd naar 2.520 meter.

Toekomst

Voor de planning, zie N434 (Nederland)

De tunnel is onderdeel van het project Rijnlandroute, waarmee een hoogwaardige wegverbinding tussen Katwijk en de A4 bij Leiden wordt beoogd. De tunnel is aangelegd met een tunnelboormachine met de "slurry shield"-methode, waarbij de uitgegraven holte wordt gevuld met bentoniet. Deze methode is vaker in Nederland toegepast, onder andere bij de Sluiskiltunnel. Van de 12 boortunnels in Nederland zijn er 9 met deze methode aangelegd.

Op 30 januari 2017 is het contract gegund aan het consortium Comol5.[3] Het consortium Comol5 bestaat uit de TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolters&dros, VINCI en DEME.[4] De werkzaamheden aan de Rijnlandroute begonnen officieel op 14 maart 2017[5] en op 16 januari 2019 werd het diepste punt van de startschacht op -19 meter bereikt. De boorwerkzaamheden aan de tunnel zijn in augustus 2019 gestart. Op 27 januari 2020 werd de doorslag van de eerste buis gevestigd. Op 12 mei 2020 begon het boren van de tweede buis, die op 1 september 2020 uitgeboord was. In 2022 kwam het civiele werk grotendeels gereed. In juni 2022 was er een brand in een opslagloods op het bouwterrein waarbij veel materiële schade was aan technische installaties, die opnieuw besteld moesten worden.[6] De opening van de tunnel is daardoor uitgesteld.[7] Bij bouwstart ging men uit van een opening eind 2022, maar later werd gesproken over een opening eind 2024.[8] Op 28 november 2023 werd bekend gemaakt dat de Corbulotunnel op 5 juli 2024 opengesteld zou worden.[9]

De tunnel is in het eigendom van de provincie Zuid-Holland, maar het operationeel beheer ligt bij Rijkswaterstaat. Dit is op de overeenkomst voor Weg- en Tunnelbeheer N434 op 7 maart 2019 formeel vastgesteld.[10]

Verkeersintensiteiten

De verwachte verkeersintensiteit in 2030 bedraagt 57.000 voertuigen per dag, waaronder 88% licht verkeer, 11% vrachtverkeer en 1% busverkeer. De geplande tunnel heeft door zijn dwarsprofiel van 2x2 rijstroken voldoende capaciteit, alhoewel de kanttekening geplaatst kan worden of bij dergelijk intensief gebruik een dwarsprofiel van een autosnelweg (met vluchtstroken) misschien beter is.

Referenties