Turnpike

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Turnpike is een benaming voor een tolweg, doorgaans autosnelwegen. Turnpike is een Amerikaans woord van Britse oorsprong, wat voornamelijk gebruikt wordt in het midwesten en oosten van de Verenigde Staten. Tollway, Tollpike of Pike zijn ook gangbare uitdrukkingen. In de Verenigde Staten worden de tolwegen vaak niet beheerd door de staat, maar door een private onderneming. Ze zijn vaak wel onderdeel van de algemene wegnummering. In het oosten en midwesten dateren de tolwegen al van voor het Interstate Highway-systeem, en zijn de tolwegen later onder de reguliere wegnummering komen te vallen.

De tolkosten zijn naar Europese begrippen relatief laag, zeker op plattelandstrajecten. 4 of 5 dollar voor 250 kilometer is vrij gangbaar, maar het kan ook behoorlijk duurder zijn, met name op tolwegen waar het toltarief gebaseerd is op congestie. In extreme gevallen is een bedrag van 10 dollar mogelijk voor 15 kilometer.

Geschiedenis

19e eeuw

Voor de komst van de automobiel waren er al turnpikes in de Verenigde Staten, met name tussen de grotere steden in het noordoosten van het land. Dit waren de eerste verharde lange-afstandswegen, waarvoor gebruikers tol moesten betalen. Voorbeelden zijn de Jericho Turnpike en Hempstead Turnpike op Long Island in de staat New York.

20e eeuw

De moderne turnpikes zijn gebouwd met freeway-standaarden. De eerste turnpike was de Merritt Parkway in Connecticut die in 1938 opende. Tegenwoordig is dit geen tolweg meer. De oudste tolweg waar nog steeds tol wordt geheven is de Pennsylvania Turnpike, waarvan het eerste deel in 1940 werd opengesteld. In de jaren 50 nam de bouw van turnpikes een vlucht, mede omdat destijds niet voldoende geld was voor de bouw van tolvrije snelwegen op grote schaal. Gedurende de jaren 50 werden veel turnpikes geopend, met name in het noordoosten van de Verenigde Staten en het Midwesten. In het zuidoosten was Florida's Turnpike een bekend voorbeeld. Een serie turnpikes verbond New York City met Chicago, bestaande uit de New Jersey Turnpike, de Pennsylvania Turnpike, de Ohio Turnpike en de Indiana Turnpike. Ook na de creatie van het Interstate Highway systeem in 1956 werden er nog turnpikes geopend. Een aantal hiervan waren al voor 1956 gepland en gefinancierd, anderen zijn door de staten aangelegd op plekken waar geen Interstate Highways voorzien waren, meest prominent in de staat Oklahoma. Veel oude turnpikes kwamen in aanmerking voor Interstate Highway-status, ondanks dat het principe van Interstates was dat deze tolvrij waren. Deze tolwegen worden dan "grandfathered into the Interstate Highway system", zoals dat heet. Sommige turnpikes zijn nooit een Interstate geworden, zoals Florida's Turnpike. Sommige turnpikes zijn in de jaren 80 en 90 tolvrij geworden, zoals de Connecticut Turnpike (Interstate 95 in Connecticut), de Richmond - Petersburg Turnpike (Interstate 95 in Virginia) en de tolwegen in Kentucky.

In het midden en westen van de Verenigde Staten zijn nooit turnpikes gebouwd, omdat de bevolkingsgroei daar, met samenhangende verkeersvraag, pas rond de creatie van het Interstate Highway-systeem begon toe te nemen. De paar snelwegen die van voor 1956 stammen zijn gebouwd met lokale middelen en meestal tolvrij, afgezien van sommige tolbruggen. Ook in het oosten van de Verenigde Staten zijn op sommige plekken geen turnpikes gebouwd, zoals Vermont, North Carolina, Rhode Island, Alabama, Georgia en Tennessee. Veel van deze staten hadden voor 1956 helemaal geen snelwegen.

21e eeuw

In recentere jaren neemt de effectiviteit van de brandstofaccijns in de Verenigde Staten als inkomstenbron voor het onderhoud, vervanging en uitbreiding van het wegennet af. Dit komt omdat de accijns zelden verhoogd wordt en de bouwkosten verder toenemen, waardoor de koopkracht van deze belastinginkomsten sterk is afgenomen. Hierdoor is het vaak onmogelijk om grote projecten nog tolvrij uit te voeren. Vaak wordt gekozen voor tolwegen in suburbane gebieden, of HOT-lanes op bestaande Interstate Highways om verbredingen te bekostigen. Bijna alle grote stedelijke gebieden in de Verenigde Staten, ook in het midden, zuiden en westen, hebben tegenwoordig tolwegen, maar deze worden niet als turnpikes in de klassieke zin van het woord beschouwd.

Lijst van turnpikes

Deze lijst omvat enkel turnpikes voor lange-afstandsverkeer, en geen tolbruggen of korte suburbane tolwegen.

Referenties