Coentunnel

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Tweede Coentunnel)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Coentunnel
Kruist Noordzeekanaal
Lengte 587 meter
Openstelling 1966 / 2013
Intensiteit 159.400 mvt/dag
Tunnelcategorie C
Locatie kaart

De Coentunnel is een tunnel in Nederland, gelegen in de provincie Noord-Holland. Door de Coentunnel loopt de A10, de ring van Amsterdam. De tunnel ligt in het knooppunt Coenplein in het noordwesten van de stad en loopt onder het Noordzeekanaal door. De Coentunnel is tolvrij.

Naamgeving

De tunnel is vernoemd naar Jan Pieterszoon Coen (1587 - 1629), een officier van de VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) en kolonisator van het huidige Indonesië. Het knooppunt Coenplein, de Coenbrug in de A8 en de nabijgelegen Coenhaven zijn ook naar deze officier vernoemd.

Kenmerken

De Coentunnel is in totaal 1.283 meter lang, waarvan de gesloten delen 587 (west) en 764 meter (oost) lang zijn. De tunnel bestaat uit vier buizen waarvan de meest oostelijke buis vier rijstroken heeft en de overige buizen twee. In totaal telt de tunnel dus tien rijstroken, maar op grond van de vergunning van de tunnel mogen er maximaal acht voor verkeer beschikbaar zijn. De derde buis vanaf de westkant gezien is een wisselbaan. De tunnel ligt maximaal 22 meter beneden NAP. Door de tunnel loopt de A10, tevens het oudste deel van de ringweg. De Coentunnel ligt in het westelijk havengebied van Amsterdam. Ten noorden van de tunnel liggen het knooppunt Coenplein en de afrit naar de S118. Ten zuiden van de Coentunnel ligt de afrit naar de S101 en het andere deel van het knooppunt Coenplein.

Geschiedenis

Het gebied ten noorden van het IJ was van oudsher slecht toegankelijk en pas in het begin van de 20e eeuw werd het gebied ontwikkeld. Er waren ontbraken vaste verbindingen over het IJ, slechts veerponten, die overbelast raakten. Zo verwerkte de Hempont in 1959 ongeveer 5800 voertuigen per dag. De eerste plannen voor een tunnel onder het IJ stammen uit 1841.[1] Ook in de jaren 30 van de 20e eeuw werden plannen gemaakt voor een oeververbinding, maar deze kwamen lange tijd niet van de grond. Eind jaren vijftig was er een discussie tussen de gemeente Amsterdam en het Rijk over aan welk tunnelproject prioriteit moest worden gegeven. De gemeente wilde graag dat eerst de IJtunnel zou worden aangelegd, terwijl het Rijk de voorkeur gaf aan de Coentunnel.[2]

De tunnel is gebouwd door Aannemingsbedrijf v/h Hillen & Roosen voor een bedrag van 18 miljoen gulden[3], ongeveer 8,2 miljoen euro. De bouw van de tunnel begon op 10 juni 1961, maar vanwege een schroothandel die nog verplaatst moest worden begon de bouw aan de zuidkant pas een jaar later, in 1962. De tunnel is gebouwd volgens de reguliere afzinkmethode. De tunnelelementen zijn ter plekke gebouwd, in een bouwdok aan de noordzijde van het Noordzeekanaal in Amsterdam. Er werden zes elementen van elk 90 meter lang gebouwd. De elementen zijn 23,90 meter breed en 7,84 meter hoog. Het eerste element werd op 20 maart 1965 afgezonken, het laatste element op 6 juli hetzelfde jaar. Het afzinken van de elementen duurde veelal slechts 20 uur, zodat de hinder voor de scheepvaart minimaal was.[4] Op 11 augustus 1965 werd het laatste tussenschot tussen de tunnelelementen weggenomen waarna de burgemeesters van Amsterdam en Zaandam elk vanaf hun eigen kant zich in de tunnel begevend elkaar in het midden de hand konden schudden. [5]

De Coentunnel is op 21 juni 1966 opengesteld door koningin Juliana. De bouw kostte destijds 45 miljoen gulden (ca € 21 miljoen). Dit was tevens het eerste deel van de ringweg A10 dat is opengesteld. De Coentunnel was de tweede na-oorlogse snelwegtunnel, na de Velsertunnel in 1957.

De tunnel is in 2013 gemoderniseerd en gerenoveerd waarbij onder meer maatregelen zijn genomen om de luchtkwaliteitsbeheersing te verbeteren.[6]

Tweede Coentunnel

De beide Coentunnels.
De oostbuis van de Tweede Coentunnel.
De tweestrooks wisselbuis van de Tweede Coentunnel.

De Coentunnel was al decennia ernstig overbelast en niet gebouwd op de huidige verkeersvraag. Filevorming voor de Coentunnel sloeg vanuit het noorden terug op de A8 en A7. Tussen 2010 en 2013 is daarom een tweede tunnel gebouwd, die uit twee nieuwe buizen bestaat. Deze tunnel is ten oosten van de bestaande tunnel gerealiseerd. De nieuwe tunnel kent een buis met twee wisselstroken en een buis met 4 rijstroken. De rijstroken zijn alle 3,25 meter breed. De Tweede Coentunnel bestaat uit 4 tunnelelementen van elk 180 meter lang, twee keer zo lang als de elementen van de eerste Coentunnel. Nadat de nieuwe tunnel op 13 mei 2013 opengesteld was is de oude buis gerenoveerd. Op 21 juli 2014 is de volledige capaciteit beschikbaar gekomen. Het aantal rijstroken is uitgebreid van 4 naar 8 en in de spitsrichting zijn geen 2, maar 5 rijstroken beschikbaar. In 2020 zullen dagelijks 191.000 voertuigen van de Coentunnel gebruikmaken. De bouw van de Tweede Coentunnel zelf kostte € 500 miljoen.[7] De tunnel werd op 13 mei 2013 voor het verkeer geopend; de bestuurlijke opening door minister Schultz voltrok zich op 16 mei 2013.[8] Het project is uitgevoerd als een DBFM-contract met een looptijd tot 2037.

Westrandweg

Alleen de Tweede Coentunnel was niet voldoende omdat de A10-west met 2x3 rijstroken al significant overbelast was. Een verdere toename van het verkeer ten gevolge van ruimtelijke ontwikkelingen zou de congestie fors verergeren. Omdat de A10-west door dichtbebouwd gebied loopt en moeilijk uit te breiden is, is de Westrandweg gebouwd, een onderdeel van de A5, die vanaf knooppunt Raasdorp naar de Coentunnel loopt. In het westelijk havengebied loopt deze weg verhoogd op een viaduct, de langste in zijn soort van Nederland. Er is geen echte knooppuntstructuur ten zuiden van de Coentunnel; men kan alleen van Schiphol naar Zaandam vice versa. Op die manier worden de doorgaande en lokale verkeersstromen bij het knooppunt Coenplein al gesplitst. De Westrandweg heeft 2x2 rijstroken. De verwachting is dat circa 90.000 voertuigen van de Westrandweg gebruik gaan maken in 2020. Hierdoor zal de intensiteit op de A10-west lager uitvallen dan nu.

De aanleg van de Tweede Coentunnel, de renovatie van de bestaande Coentunnel, de aanleg van de 10 kilometer lange Westrandweg, de aanpassing van het knooppunt Coenplein en de verbreding van de A8 en een deel van de A10-west kosten tezamen € 2.016 miljoen.

Toekomst

Benutting capaciteit

Sinds opening van beide tunnels in 2014 is er reservecapaciteit beschikbaar voor 2 extra rijstroken. In combinatie met de verbreding van de aansluitende A8 naar 2x5 rijstroken zal deze reservecapaciteit benut worden, zodat er maximaal 6 rijstroken in de spitsrichting en 4 rijstroken in de tegenspitsrichting zijn. Oorspronkelijk was deze benutting onderdeel van het programma "Beter Benutten", maar verkeerskundig gezien was de extra capaciteit niet noodzakelijk voor 2020. Daarom wordt dit tegelijk uitgevoerd met de verbreding van de A8 naar 2x5 rijstroken.[9][10][11]

Verkeersintensiteiten

De Coentunnel in 1988.
De Coentunnel in de jaren '80.

Voor uitbreiding reden in 2010 op een gemiddelde werkdag 108.900 voertuigen door de Coentunnel. Op drukke dagen reden gemiddeld zelfs 118.000 voertuigen door de tunnel, wat het tot de drukste snelweg met 2x2 rijstroken van Nederland maakte. Tevens had de Coentunnel één van de hoogste uurintensiteiten per rijstrook van Europa, tot wel 4.500 voertuigen per richting per uur.[12] Na uitbreiding reden er 127.500 voertuigen per dag in 2015[13] en 159.400 voertuigen in 2019.[14]

Referenties

Bruggen en tunnels in de regio Amsterdam

AmsterdamsebrugCoentunnelGaasperdammertunnelIJtunnelKeizer KareltunnelMichiel de RuijtertunnelMuiderbrugTweede MuiderbrugPiet HeintunnelRozenoordbrugSpaarndammertunnel

BetlembrugMuiderbrugSchellingwouderbrugSchinkelbrugSchipholtunnelUyllanderbrugVelsertunnelWaterwolftunnelWeesperbrugWijkertunnelZeeburgerbrugZeeburgertunnelTunnel Zuidas