US 1 in Florida

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
US 1.svg
US 1 FL map.png
US 1
Begin Key West
Einde Boulougne
Lengte 541 mi
Lengte 871 km
Route

Centrum.svg Key West

Centrum.svg Big Pine Key

Centrum.svg Marathon

Centrum.svg Key Largo

Centrum.svg Homestead

Centrum.svg Kendall

Centrum.svg Coral Gables

Centrum.svg Miami I-95.svgUS 41.svg

Centrum.svg Hollywood

Centrum.svg Fort Lauderdale

Centrum.svg Boca Raton

Centrum.svg Boynton Beach

Centrum.svg West Palm Beach US 98.svg

Centrum.svg Jupiter

Centrum.svg Port St. Lucie

Centrum.svg Fort Pierce

Centrum.svg Vero Beach

Centrum.svg Palm Bay

Centrum.svg Melbourne US 192.svg

Centrum.svg Cocoa

Centrum.svg Titusville

Centrum.svg Port Orange

Centrum.svg Daytona Beach US 92.svg

Centrum.svg Ormond Beach

Centrum.svg Palm Coast

Centrum.svg St. Augustine

Centrum.svg Jacksonville I-95.svgI-295.svgUS 90.svg

Centrum.svg Callahan US 301.svg

Georgia US 1.svg

De US 1 is een US Highway in de Amerikaanse staat Florida. De weg vormt een lange noord-zuidroute langs de oostkust van de staat, vanaf Key West via Miami en Daytona Beach naar Jacksonville en dan naar de grens met Georgia. De weg loopt voor een aanzienlijk deel van de route parallel met de Interstate 95. De weg is 871 kilometer lang.

Routebeschrijving

Florida Keys

Zie ook Overseas Highway

De Seven Mile Bridge van de Overseas Highway op de Florida Keys.

De weg begint in Key West, een stad met 25.000 inwoners en de zuidelijkste stad van Florida. Men is hier dichter bij Havana, Cuba dan Miami. De US 1 begint dan aan een lange route van 205 kilometer over een ketting van eilanden, de Florida Keys. Deze weg heet de Overseas Highway. De weg loopt met een lange bocht richting het noordoosten, over talloze bruggen en eilanden. De meeste eilanden liggen amper een meter boven de zeespiegel en de Florida Keys worden vaak ontruimd wanneer orkanen in aantocht zijn. De US 1 is daarbij de enige ontsluitingsroute van de Keys tot aan Homestead, 215 kilometer naar het noordoosten. Veel oude bruggen uit begin 1900 zijn vervangen door nieuwe, maar liggen er nog steeds. De meeste eilanden meten niet meer dan een paar vierkante kilometer in oppervlakte. In de zomer kent de weg hier druk toeristenverkeer voor mensen die een roadtrip maken naar Key West. De eilanden zijn met palmbomen bedekt, en parallel aan de US 1 loopt gewoonlijk een hoogspanningsleiding. Naar het noorden toe zijn sommige eilanden wat groter, met name langwerpig. Mogelijkheden tot inhalen bestaat alleen in de dorpjes. Door het vele toeristenverkeer is het niet echt een snelle route. Na zo'n 200 kilometer komt men op het vasteland van Florida, in de Everglades, een uitgestrekt en vrijwel onbewoond moerasgebied.De weg telt hier 2x2 rijstroken en loopt dan naar Florida City, waar de agglomeratie Miami feitelijk begint, alhoewel het centrum nog wel zo'n 50 kilometer verder is. Tevens begint hier Florida's Turnpike, de tolweg langs Miami naar Orlando en verder.

Miami

De US 1 ten zuiden van Miami.

De US 1 begint dan aan een route van 180 kilometer door volledig stedelijk gebied. De agglomeratie Miami is erg langgerekt en beslaat het grootste deel van de kust van zuidoost Florida. De US 1 is de belangrijkste onderliggende hoofdas van het stedelijk gebied, en voert veelal direct langs de kust, terwijl de parallelle Interstate 95 iets verder landinwaarts loopt. Florida's Turnpike loopt nog weer iets verder landinwaarts. De US 1 is vanaf Florida City een belangrijke 2x2 weg, en een alternatief voor de parallelle tolweg naar Richmond Heights. De meeste voorsteden ten zuiden van Miami zijn niet zo heel groot, maar vormen wel een uitgestrekt aaneengesloten stedelijk gebied. De US 1 heet hier de Dixie Highway en loopt langs de Biscayne Bay naar het noordoosten. Bij Pinecrest eindigt de SR-826, een snelweg, op de US 1. De SR-826 heet de Palmetto Expressway en is een belangrijke tolvrije bypass van Miami. Men komt dan door South Miami, waar welvarende suburbs liggen met grote huizen aan waterkanalen en tussen de palmbomen. Men bereikt dan het dichter bevolkte Miami vanaf het zuiden. In het zuiden van de stad begint de Interstate 95, die door Miami richting Jacksonville en verder langs de oostkust gaat richting de grens met Canada. Daarna volgt de aansluiting met de tolbrug Rickenbacker Causeway naar Key Biscayne. De US 1 gaat dan vrij plotseling over van een straat met grote huizen naar een hoogbouwcentrum.

Direct langs de weg staan hoge wolkenkrabbers, en hier begint de US 41, die langs de westkust van Florida naar Tampa loopt. Daarna volgt een kruising met de weg naar de grootste haventerminal van Miami, waarna de aansluiting met de Interstate 395 volgt, een korte snelweg die naar de tolweg SR-836 leidt, een oost-westroute naar de luchthaven van Miami. Even verderop volgt de aansluiting met de Interstate 195, die naar Miami Beach loopt, een eiland aan de andere kant van de baai. De US 1 heet hier de Biscayne Boulevard en loopt daarna door de noordelijke voorsteden die meer dan 100 kilometer aanhouden. De huizen zijn hier vaak op kleine eilandjes op het water gebouwd, waarbij elk huis toegang heeft tot het water. In North Miami Beach is weer een groter centrum en de US 1 telt hier 2x3 rijstroken. Men komt dan door de oudere voorsteden die nog kleine huizen hebben. De weg heet hier de Federal Highway en men komt dan door Hollywood met 142.000 inwoners één van de grootste voorsteden van Miami. Men komt dan langs het Fort Lauderdale-Hollywood International Airport, een vrij grote luchthaven.

De Interstate 595 eindigt hier, die vanaf Weston komt en aansluiting geeft op de Interstate 75 naar Tampa. Men komt dan door Fort Lauderdale, met 184.000 inwoners één van de grootste subcentra van de agglomeratie. Hier staat ook hoogbouw langs de weg. In Fort Lauderdale verspringt de weg een stukje naar het oosten, en is een belangrijke en brede ontsluitingsweg. De weg loopt hier over het algemeen op 1 tot 2 kilometer van de kust. Dit gebied bestaat uit vrijstaande huizen, maar is wel dichtbebouwd. Men komt dan langs de luchthaven van Pompano Beach, en men passeert door uitgestrekte woonwijken die amper 2 meter boven de zeespiegel liggen. Men komt dan door de stad Boca Raton, en de agglomeratie versmalt hier wat, en is nog maar 15 kilometer breed. Het eindeloze suburbia houdt aan, en men kruist elke 1300 meter een oost-west hoofdweg. Men komt dan door West Palm Beach, de noordelijke ankerstad van de agglomeratie met een inwonertal van 250.000 mensen. De US 1 loopt door het centrum ervan. De suburbs naar het noorden worden wel wat minder dichtbebouwd, met nog onbebouwde gebieden, maar het bebouwde gebied houdt nog aan tot aan Tequesta.

Eastern Florida

Men verlaat dan de immense agglomeratie Miami, en komt dan langs de oostkust van Florida, die ook redelijk verstedelijkt is rondom de grotere plaatsen. De US 1 is hier nog steeds een hoofdweg met 2x3 rijstroken. Zeker door Stuart en Port St. Lucie is het gebied gewoon verstedelijkt met soms zeer ruim opgezette woonwijken met een erg lage bebouwingsdichtheid. In Vero Beach eindigt de SR-60, een belangrijkere oost-westroute naar Florida's Turnpike, die hier al verder landinwaarts loopt. De I-95 loopt nog wel op kortere afstand. De weg loopt hier direct langs de lagunes, die door smalle eilanden gescheiden worden van de Atlantische Oceaan. De kleine agglomeraties volgen zich elkaar snel op. Melbourne is een wat grotere plaats met 76.000 inwoners. Hier eindigt de US 192, die vanaf Kissimmee komt bij Orlando. Hier zijn ook weer ruim opgezette suburbs rondom golfterreinen en kleine meertjes. Men komt dan door Cocoa, waar de aansluiting is met de SR-528, de brug naar Cape Canaveral, de thuisbasis van het John F. Kennedy Space Center. Men komt dan door Titusville, waarna het eerste echt grotere onbebouwde gebied is sinds Miami, 350 kilometer zuidelijker. Dit duurt echter ook maar een 20 kilometer of 20, voordat men het verstedelijkte gebied rondom Daytona Beach bereikt.

Edgewater is de eerste grotere suburb ten zuiden van Daytona Beach. De stad zelf telt 64.000 inwoners maar heeft een verstedelijkt gebied van 500.000 inwoners. In Daytona Beach eindigt de US 92, die vanaf Orlando komt, parallel aan de Interstate 4. De US 1 kruist dan de I-95, en loopt voor het eerst aan de westkant ervan. De weg telt hier 2x2 rijstroken en loopt langs een moerasgebied. Men komt dan door Palm Coast, een zeer ruim opgezette plaats met 68.000 inwoners. Dit soort ruim opgezette plaatsen zijn er veel langs de oostkust van Florida, en het lijkt een kwestie van tijd voordat het hele kustgebied van Florida één groot stedelijk gebied is. Men kruist dan de I-95 weer, en de US 1 loopt dan naar St. Augustine, een klein en wat ouder stadje. De US 1 verlaat dan de kust, en buigt landinwaarts, richting Jacksonville.

Jacksonville

De driedubbelnummering US 1/23/301 ten noorden van Jacksonville.

Men bereikt Jacksonville vanaf het zuidoosten. Men kruist de ringweg Interstate 295 en vlak daarna de I-95. De weg vormt dan een 2x2 hoofdweg parallel aan de I-95 met een commerciële strip erlangs. De weg loopt op de oostoever van de St. Johns een brede rivier. Via de Main Street Bridge uit 1941 steekt de US 1 de rivier de St. Johns over en komt dan in het centrum van Jacksonville. Men kruist hier de US 17, die vanaf Orlando in het zuiden komt en naar Brunswick en Savannah in Georgia loopt. Tevens begint hier de US 23, die de hele route in Florida met de US 1 is dubbelgenummerd, om de US 23 een grote stad als beginpunt te geven. De weg kruist dan de I-95 voor de laatste maal, en loopt naar het noordwesten als New Kings Road, een belangrijke uitvalsweg. Men kruist dan de I-295 nogmaals, waarna de weg als 2x2 hoofdweg naar Callahan loopt, waar de US 301 uit Ocala invoegt, zodat een driedubbelnummering ontstaat. De weg loopt dan nog een kilometer of 25 door tot aan de grens met Georgia. De US 1 in Georgia gaat dan verder richting Waycross.

Geschiedenis

Het beginpunt van de US 1 in Key West in 1951.

Als hoofdroute binnen het US Highway systeem was de US 1 één van de oorspronkelijke US Highways van 1926. Het beginpunt was indertijd Miami. In 1938 werd het eindpunt gewijzigd naar Key West,[1] toen de Overseas Highway over de Florida Keys gereed kwam.

Verbreding naar 2x2 rijstroken

De US 1 is in de jaren '50 al vrijwel integraal naar een 2x2 divided highway verbreed, waarbij grote delen later zijn opgegaan in een urban arterial. In 1960 hadden nog maar twee kortere trajecten ten noorden van Miami geen 2x2 rijstroken: Vero Beach - Melbourne en Cocoa - Titusville, beiden gelegen aan het centrale deel van de kust van Florida. Deze delen zijn begin jaren '60 naar 2x2 rijstroken verbreed. Ook is begin jaren '60 het deel van Key Largo naar Florida City naar 2x2 rijstroken verbreed, waarmee alleen de Overseas Highway zelf nog enkelbaans was. De US 1 was de eerste hoofdweg in Florida die over grote afstanden 4 rijstroken had.

Latere aanpassingen

Vanwege het belang voor doorgaand verkeer zijn kort na de verdubbeling van de US 1 al behoorlijke stukken gebypasst door de Interstate 95 en Florida's Turnpike, zodat doorgaand verkeer maar kort afhankelijk was van de dubbelbaans US 1. Al in 1970 was nagenoeg de gehele US 1 ten noorden van Miami vervangen door autosnelwegen. Vanwege de vroege bouw van autosnelwegen is de US 1 ook niet meer grootschalig aangepast na de verdubbeling van de jaren '50, alhoewel tal van trajecten door de toenemende verstedelijking langs de kust wel verbreed zijn naar een urban arterial met 2x3 rijstroken.

Wel zijn er bijzondere kunstwerken van de US 1 aangelegd. In 1941 opende de Main Street Bridge in Jacksonville voor het verkeer. Op 9 december 1960 opende de New River Tunnel in Fort Lauderdale, dit is feitelijk een soort aquaduct en verving een basculebrug uit 1926. Het was tot 2014 de enige tunnel in Florida. In de jaren '90 is een viaduct over het haventerrein van West Palm Beach aangelegd. Op 1 november 1997 opende ook een nieuwe brug in Stuart,[2] een vaste brug die een dubbele basculebrug verving, waarvan er later één gesloopt is. Tussen 2008 en 2010 is de brug over de St. Sebastian River in Sebastian vervangen. In 2013-2014 is een nieuwe landingsbaan van het Fort Lauderdale–Hollywood International Airport over de US 1 aangelegd, die daarvoor overkapt is. Ook is toen de aansluiting naar het vliegveld gereconstrueerd.

Wegnummering

US 1 FL red.svg

In 1956 werd in Florida een aparte kleur ingevoerd voor elke US Highway. De US 1 kreeg een rode kleur. Sinds 1993 worden deze gekleurde schilden uitgefaseerd.

Langs de kust van Miami tot Jacksonville verloopt de State Road A1A parallel aan de US 1. Waar de US 1 veelal door de centra van alle kuststeden voert, verloopt de State Road A1A langs de waterfront van al deze plaatsen, vaak op 1 kilometer of minder afstand van de US 1. Deze weg was oorspronkelijk als de State Road 1 genummerd, maar om verwarring met de US 1 te voorkomen is de State Road 1 in 1946 als de State Road A1A genummerd.

Verkeersintensiteiten

Dagelijks rijden 35.000 voertuigen in Key West, dalend naar 12.000 tot 15.000 voertuigen op de Overseas Highway. In Key Largo rijden 25.000 voertuigen en 15.000 voertuigen tussen Key Largo en Florida City. Tussen Florida City en Coral Gables reden zo'n 30.000 voertuigen over de US 1, stijgend naar 70.000 voertuigen in Coral Gables zelf en 89.000 voertuigen voor het beginpunt van de I-95 in het zuiden van Miami. Het deel door Miami telt 25.000 tot 35.000 voertuigen en stijgend naar 75.000 voertuigen in North Miami. De intensiteiten flucuteren door het stedelijk gebied van de agglomeratie Miami, afhankelijk van hoe dichtbij er snelwegen lopen. Op de meeste punten rijden minstens 20.000 voertuigen, met pieken van 51.000 voertuigen in Fort Lauderdale, en 30.000 voertuigen in Palm Beach.

Referenties

Interstates en US Highways in Florida

Interstate 4Interstate 10Interstate 75Interstate 95Interstate 110Interstate 175Interstate 195Interstate 275Interstate 295Interstate 375Interstate 395Interstate 595I-795.svg

US 1US 17US 19US 23US 27US 29US 41US 90US 92US 98US 129US 192US 221US 231US 301US 319US 331US 441

US 1.svg U.S. Highway 1

FloridaGeorgiaSouth CarolinaNorth CarolinaVirginiaD.C.MarylandPennsylvaniaNew JerseyNew YorkConnecticutRhode IslandMassachusettsNew HampshireMaine

US 201.svg US 301.svg US 401.svg US 501.svg US 601.svg US 701.svg