US 29 in Virginia

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
US 29
Begin Danville
Einde Arlington
Lengte 248 mi
Lengte 399 km
Route

North Carolina

South Danville

East Danville

North Danville

Blairs


Chatham

Gretna

Altavista


South Lynchburg

Downtown Lynchburg

East Lynchburg

Appomattox

Madison Heights

Monroe

Amherst


Lovingston

Charlottesville

Ruckersville

Culpeper

Warrenton

Gainesville

Centreville

Fairfax

Arlington

District of Columbia

De US 29 is een US Highway in de Amerikaanse staat Virginia. De weg vormt een belangrijke noord-zuidroute door het midden van de staat, vanaf de grens met North Carolina via Danville, Lynchburg en Charlottesville naar de agglomeratie Washington, D.C. De route is 399 kilometer lang, en grotendeels 2x2 rijstroken breed.

Routebeschrijving

De US 29 als freeway bypass van Lynchburg.
De US 29 in Charlottesville.

Southern Virginia

De US 29 in North Carolina komt vanuit Greensboro als freeway. Het knooppunt met de US 58 ligt vrijwel op de grens tussen North Carolina en Virginia. De US 29 vormt dan een freeway bypass van de stad Danville, deels dubbelgenummerd met de US 58. De snelweg telt 2x2 rijstroken en steekt de Dan River over. Het freeway-deel eindigt op enige afstand ten noorden van Danville. De US 29 vormt dan een 2x2 divided highway met regelmatig ongelijkvloerse aansluitingen tot aan Lynchburg. Dit traject voert door licht heuvelachtig gebied met een afwisseling van bossen en weilanden. Tussen Danville en Lynchburg kruist men geen andere belangrijke wegen.

Lynchburg is vrij uniek dat een kleine stad als deze twee freeway bypasses heeft, beiden als de US 29 genummerd. De hoofdroute neemt de buitenste bypass en kent een dubbelnummering met de US 460, de business loop van US 29 vormt de stadssnelweg door Lynchburg. Beide freeways kennen een brug over de James River. De hoofdroute van de US 29 kent een vrij lang freeway traject tot de noordkant van Amherst.

Noordelijk van Amherst voert de US 29 als een 2x2 divided highway langs de voet van de Blue Ridge Mountains. De weg kent wat hoogteverschillen en bypasst de grotere dorpen. Aan de zuidkant van Charlottesville volgt een klaverblad met de Interstate 64.

Northern Virginia

De US 29 in Gainesville, een suburb van Washington.

Rond Charlottesville ligt een gedeeltelijke bypass als freeway, wat ook samenvalt met de US 250. Hiermee kan het centrum van de stad gebypasst worden. Daarna vormt de US 29 een belangrijke urban arterial tussen Charlottesville en het Charlottesville-Albemarle Airport. Dit is één van de breedste urban arterials in de Verenigde Staten die niet in een grote stad ligt, met deels 5 rijstroken per richting. Noordelijker is de US 29 weer een reguliere 2x2 divided highway, parallel aan de Blue Ridge Mountains. De US 29 buigt daarbij wat naar het noordoosten af.

Daarna volgt een snelwegachtige bypass van Culpeper, waarover ook de US 15 verloopt. De US 29 en US 15 kennen daarna een langere dubbelnummering tot Warrenton, dit traject is eveneens een 2x2 divided highway. Bij Warrenton slaat de US 29 naar het noordoosten af, men bereikt dan de westelijke suburbs van Washington, D.C. In de voorstad Gainesville volgt een knooppunt met de Interstate 66.

De US 29 legt daarna zo'n 50 kilometer door de westelijke suburbs van Washington af, veelal op korte afstand parallel aan I-66. De weg telt veelal 2x2 tot 2x3 rijstroken en voert door satellietsteden als Centreville, Fairfax en Falls Church. De US 29 gaat ook over de Interstate 495 heen, maar geeft alleen toegang naar de express lanes. Het laatste stuk wordt door de stad Arlington afgelegd, waarna men de Potomac River oversteekt via de Francis Scott Key Bridge naar Washington, D.C. De US 29 in Washington, D.C. gaat dan dwars door het centrum.

Geschiedenis

De US 29 is één van de oorspronkelijke US Highways van 1926, maar verliep indertijd niet noordelijker dan Kings Mountain, North Carolina. In 1932 volgde de eerste verlenging noordwaarts, tot aan de US 15 in Culpeper, Virginia. In 1934 volgde een tweede verlenging, naar Baltimore, waardoor de gehele route door Virginia tot stand kwam.[1]

De US 29 is integraal naar 2x2 rijstroken verbreed, op sommige trajecten nog meer. Ook zijn een aantal bypasses als freeway uitgevoerd. De US 29 bleef een belangrijke corridor voor interregionaal verkeer, I-81 is te ver naar het westen en I-95 te ver naar het oosten om het centrale deel van Virginia goed te ontsluiten. In de suburbs van Washington, D.C. is de US 29 echter niet verder uitgebouwd dan een bredere urban arterial omdat de Interstate 66 hier op korte afstand parallel aan de US 29 is aangelegd.

US 29 is ook de kortste route tussen Atlanta / Charlotte en Washington, D.C. Het is ongeveer 25 kilometer korter dan via I-85 en I-95 en 60 kilometer korter dan via I-77 en I-81. De US 29 is echter niet de snelste route vanwege de lagere maximumsnelheid en grotere aantallen kruispunten.

Danville - Lynchburg

De bypass van Danville werd oorspronkelijk ontwikkeld als de State Route 265. In 1982 opende hiervan het eerste deel, tussen de grens met North Carolina en vlak voor de Dan River. In 1986 volgde een verlenging tot State Route 73 en in 1988 tot aan de US 58, waarmee de gehele zuidelijke bypass van Danville opengesteld was. Het was echter nog geen onderdeel van de US 29, dit was pas het geval vanaf 1998, toen ook het stuk freeway tussen de US 58 en de oude US 29 ten noorden van Blairs opende, die de bypass van Danville twee keer zo lang maakte. In 2005 opende de zuidwestelijke bypass van Danville waarmee ook de US 58 over de zuidring van Danville geleid werd.

Omstreeks 1974-1975 opende de combineerde bypass van Gretna en Altavista voor het verkeer. De bypasses van beide plaatsen zijn als freeway aangelegd, maar het tussenliggende deel heeft meerdere kruispunten. In 1978 was de gehele route tussen Danville en Lynchburg verbreed naar minimaal 2x2 rijstroken.

Lynchburg - Charlottesville

De US 29 tussen Lynchburg en Charlottesville.

Al in de jaren '50 is de US 29 in Lynchburg vervangen door een nieuwe expressway, dit is één van de oudste stukken autosnelweg in Virginia buiten de regio Washington. Al in 1955 opende het eerste deel van de zogenoemde Lynchburg Expressway over de James River. In 1959 was de Lynchburg Expressway al voltooid. De oude route werd toen de US 29 Alternate.

In 1969 opende de bypass van Amherst als een freeway. De oude route werd daarna de US 29 Business Loop. Later werd een tweede bypass van Lynchburg ontwikkeld, dit was oorspronkelijk alleen voorzien als de US 460. Het eerste deel hiervan opende in 1989, maar het zou daarna nog langere tijd duren voordat ook de US 29 er overheen geleid werd, dit was namelijk afhankelijk van de bouw van een circa 20 kilometer lang stuk freeway tussen de US 460 en Amherst, dat in oktober 2005 is opengesteld. De US 29 werd daarna over de buitenste bypass van Lynchburg geleid, waarna de oude Lynchburg Expressway werd hernoemd tot een Business Loop van de US 29. Hiermee waren er tussen Lynchburg en Amherst twee parallelle routes van de US 29, de hoofdroute en de business route.

Vanaf de tweede helft van de jaren '60 is het hele traject van Amherst tot Charlottesville integraal naar een 2x2 divided highway verbreed. Tegen 1980 had de hele US 29 hier 2x2 rijstroken.

Charlottesville - Culpeper - Warrenton

In de jaren '50 is al begonnen om het deel tussen Charlottesville en Culpeper uit te bouwen. Tegen eind jaren '50 waren al vrij grote delen van de US 29 op dit traject naar een 2x2 divided highway verbreed. In 1966 opende de westelijke bypass van Charlottesville voor het verkeer. Oorspronkelijk waren er plannen voor een grootschaliger westelijke bypass van Charlottesville, die verder noordwaarts op het oude tracé moest aansluiten. De corridor ten noorden van Charlottesville kent veel bedrijvigheid. Deze plannen zijn na decennia planvorming gestaakt vanwege problemen met de milieu-eisen. In 2013 is de bestaande US 29 daarom verder verbreed, deels naar 4 tot 5 rijstroken per richting.

In 1962 opende de bypass van Madison, en de bypass van Culpeper opende in 1973 voor het verkeer. De bypass van Culpeper had oorspronkelijk 4 ongelijkvloerse kruisingen en één kruispunt met de State Route 666. Deze is in 2017 vervangen door een ongelijkvloerse aansluiting, waarmee de gehele bypass van Culpeper ongelijkvloers was. In het verleden is ook een ruimtereservering gemaakt voor een aansluiting ter hoogte van Brandy Station, net ten noordoosten van Culpeper, dat het freeway-segment nog een stuk zou verlengen.

Washington suburbs

De Francis Scott Key Bridge over de Potomac River.

In het noorden van Virginia was het deel tussen Warrenton en Washington, D.C. onderdeel van de historische Lee Highway, een auto trail uit 1919. Het eerste deel van de US 29 dat opgewaardeerd werd, lag tussen Fairfax en het Manassas National Battlefield Park, een 22 kilometer lang traject dat al in de jaren '40 naar 4 rijstroken is verbreed, nog voor de grootschalige suburbanisatie in deze regio. In begin tot midden jaren '50 is al het hele traject van Warreneton tot het Manassas National Battlefield Park naar 4 rijstroken verbreed, zodat eigenlijk al de hele route van Warrenton tot Washington, D.C. was opgewaardeerd. In de jaren '90 zijn diverse delen in de suburbs opgewaardeerd vanwege de toenemende suburbanisatie ten westen van Washington, met name tussen Centreville en Fairfax, dat is voorzien van enkele ongelijkvloerse kruisingen. Met de ombouw van I-495 door Northern Virginia in 2012 is ook een toe- en afrit naar de express lanes aangelegd. In 2015 is in Gainesville een stuk ongelijkvloers uitgebouwd met 2x3 rijstroken.

Verkeersintensiteiten

Referenties

Interstates en US Highways in Virginia

Interstate 64Interstate 66Interstate 77Interstate 81Interstate 85Interstate 95Interstate 195Interstate 264Interstate 295Interstate 381Interstate 395Interstate 464Interstate 495Interstate 564Interstate 581Interstate 664

US 1US 11US 13US 15US 17US 19US 21US 23US 29US 33US 48US 50US 52US 58US 60US 211US 220US 221US 250US 258US 301US 340US 360US 421US 460US 501US 522

U.S. Highway 29

FloridaAlabamaGeorgiaSouth CarolinaNorth CarolinaVirginiaD.C.Maryland