US 33 in West Virginia

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
US 33
Begin Brandywine
Einde Ravenswood
Lengte 222 mi
Lengte 357 km
Route

Virginia

Franklin

Elkins

Buckhannon

Weston

Glenville

Spencer

Ripley

Ravenswood

Ohio

De US 33 is een US Highway in de Amerikaanse staat West Virginia. De weg vormt een oost-westroute door het midden van de staat, vanaf de grens met Virginia via Elkins en Ripley naar de grens met Ohio. De US 33 is in West Virginia 357 kilometer lang.

Routebeschrijving

De US 33 in Pendleton County in het oosten van West Virginia.

Alhoewel een nummer dat van zuid naar noord hoort te lopen, verloopt de US 33 van oost naar west, deels zelfs richting zuidwesten. De weg is grotendeels enigszins secundair van karakter en veelal tweestrooks, het belangrijkste del verloopt vanaf Elkins tot de Interstate 79 bij Weston, dat een divided highway is. De route doorkruist de Appalachian Mountains en kent derhalve veel hoogteverschillen, mede doordat de route loodrecht op de lengterichting van de bergruggen verloopt, en dus continu van berg naar dal gaat. Tussen Ripley en Ravenswood is de US 33 een kilometer of 13 met de Interstate 77 dubbelgenummerd. Bij Ravenswood steekt de US 33 de Ohio River en de grens met Ohio over.

Eastern West Virginia

De grens tussen Virginia en West Virginia wordt gevormd door Shenandoah Mountain, een bergrug van maximaal 1340 meter hoogte. De US 33 in Virginia komt vanuit Harrisonburg en steekt hier via een circa 1050 meter hoge bergpas de grens over. Dit deel is bochtig en steil, met 500 meter hoogteverschil over korte afstand. Op de eerste 120 kilometer tot aan Elkins kent de US 33 een bochtig verloop, men kruist diverse bergruggen waardoor de US 33 een aaneenschakeling van bergpassen rond 1000 meter hoogte is. Ten westen van Franklin bereikt de weg bijna 1100 meter boven zeeniveau bij River Knobs. Dit traject is tijdrovend maar kent nauwelijks plaatsen groter dan een gehucht op de route. Men kruist op dit traject twee belangrijkere wegen, de US 220 in Franklin en de US 250 in Elkins.

Vanaf Elkins is de US 33 aanzienlijk beter uitgebouwd, tot aan I-79 bij Weston valt de US 33 samen met de US 48, later ook de US 119, dit deel is een 2x2 divided highway door het heuvelland. De weg vormt een bypass van zowel Elkins als Buckhannon en sluit bij Weston op de Interstate 79 aan.

Western West Virginia

De Ravenswood Bridge over de Ohio River.

De US 33 en US 119 zijn langere tijd dubbelgenummerd tussen Buckhannon en Spencer, een traject van 130 kilometer. Dit deel is secundair in karakter, het is een bochtige enkelbaans weg, die echter behalve Weston geen grotere dorpen aandoet. De US 33/119 verloopt hier op enige afstand parallel aan I-79, alhoewel dit deel vooral oost-west verloopt, maar I-79 doet dat ook. Het gebied is dunbevolkt, dicht bebost, met nauwe, bochtige dalen rond heuvelruggen. De US 33 kent hier echter niet de grote hoogteverschillen zoals in het oosten van de staat.

Bij Spencer splitst de US 119 naar het zuiden af, de US 33 voert dan nog 40 kilometer verder westwaarts door vergelijkbaar terrein tot I-77 bij Ripley. Tussen Ripley en Ravenswood valt de US 19 samen met de Interstate 77, waarna US 33 afslaat en een 2x2 divided highway vormt tussen I-77 en Ravenswood. Via twee maal afslaan bereikt men de Ravenswood Bridge die de Ohio River overspant, en tevens de grens met de staat Ohio vormt. De US 33 in Ohio gaat dan verder naar Athens en Columbus.

Geschiedenis

De US 33 werd in 1938 aan het netwerk van US Highways toegevoegd en heeft sindsdien altijd door de staat West Virginia verlopen.[1] De route is sindsdien maar beperkt gewijzigd. De route heeft binnen West Virginia altijd een secundair karakter gehad, de noordelijker verlopende US 50 was een belangrijkere oost-westroute.

Het westelijkste deel is de kortste route van Charlotte naar Columbus, maar dat is niet altijd zo geweest, omdat er lange tijd geen vaste verbinding over de Ohio River in dit gebied was. Er was een veerdienst bij Ravenswood, waar de US 33 echter geen gebruik van maakte, de US 33 stak indertijd de Ohio River een stuk westelijker over via de Pomeroy-Mason Bridge. De route door West Virginia was daardoor indertijd 32 kilometer langer dan de huidige route. In 1981 opende de Ravenswood Bridge als onderdeel van een grootschalige verlegging van de US 33 in het zuidoosten van Ohio. Toen is ook het deel tussen Ravenswood en I-77 als 2x2 divided highway aangelegd.

Oostelijker is het deel tussen Elkins en I-79 bij Weston onderdeel van Corridor H van het Appalachian Development Highway System, ook wel bekend staand als de US 48 sinds 2002. Dit deel is opgewaardeerd naar een 2x2 divided highway. In 1972 opende hiervan het eerste deel, slechts 1 kilometer lang, ter hoogte van de I-79 bij Weston. Tussen 1975 en 1979 is de weg verder oostwaarts tot Lorentz als divided highway aangelegd, waarna de aanleg enige tijd stil lag. In 1991-1994 opende de rest tot aan Elkins voor het verkeer.

Verkeersintensiteiten

Referenties

Interstates en US Highways in West Virginia

U.S. Highway 33

VirginiaWest VirginiaOhioIndiana