US 380 in Texas

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
US 380.svg
US 380 TX map.png
US 380
Begin Bronco
Einde Greenville
Lengte 431 mi
Lengte 693 km
Route

New Mexico US 380.svg

Centrum.svg Plains US 82.svg

Centrum.svg Brownfield US 62.svgUS 82.svgUS 385.svg

Centrum.svg Tahoka US 87.svg

Centrum.svg Post US 84.svg

Centrum.svg Aspermont US 83.svg

Centrum.svg Haskell US 277.svg

Centrum.svg Throckmorton US 183.svgUS 283.svg

Centrum.svg Graham

Centrum.svg Jacksboro US 281.svg

Centrum.svg Decatur US 81.svgUS 287.svg

Centrum.svg Denton I-35.svgUS 377.svg

Centrum.svg Prosper

Centrum.svg McKinney US 75.svg

Centrum.svg Greenville I-30.svgUS 69.svg

De US 380 is een US Highway in de Amerikaanse staat Texas. De weg vormt een lange oost-westroute door North Texas, tussen de grens met New Mexico bij Plains via vele kleine plaatsjes naar Greenville aan de Interstate 30. De weg vermijdt de grotere steden Lubbock en Dallas-Fort Worth, maar voert wel door de snelgroeiende suburbs ten noorden van Dallas en Fort Worth. De route is 693 kilometer lang.

Routebeschrijving

De US 380 bij Post, ten zuidoosten van Lubbock.

De US 380 begint op de grens met de staat New Mexico. De US 380 in New Mexico komt vanuit Roswell. Waar de US 380 in New Mexico vooral door rangeland voert, verloopt de weg in Texas direct door gecultiveerd gebied, met uitgestrekte cirkelirrigatie. Na 25 kilometer bereikt men het dorp Plains, waar de US 82 invoegt en een dubbelnummering oostwaarts begint. De US 380 kent dan lange rechte stukken over de monotoon vlakke Llano Estacado. Het gebied is vrijwel boomloos. Na ruim 50 kilometer bereikt men het stadje Brownfield, waar men de US 62 en US 385 kruist. Ook eindigt hier de dubbelnummering met de US 82.

Vervolgens passeert de US 380 ruim ten zuiden van de stad Lubbock langs, op zo'n 40 kilometer afstand. In het dorp Tahoka kruist men de US 87, die de voornaamste noord-zuidroute naar Lubbock vormt. Dit is ook het enige dorp op de ruim 80 kilometer van Brownfield naar Post. Het plaatsje Post ligt in een vallei, aan de rand van de Llano Estacado, en men kruist er de belangrijke US 84. Vanaf Post voert de US 380 een lang stuk door bijna onbewoond rangeland, waar geen echte boerderijen zijn, maar vooral ranches. Het duurt meer dan 120 kilometer voordat de US 380 weer door een dorp loopt, het plaatsje Aspermont, waar men de US 83 kruist. Het rangeland gaat hier geleidelijk weer over in gecultiveerde weilanden.

Oostelijk van Aspermont kruist men de Brazos River. Dit gebied kent wat kleine hoogteverschillen en raakt wat meer begroeid met bomen. De kale weilanden houden echter de overhand in het monotone landschap. De US 380 voert door Haskell, waar men de US 277 kruist. Weer 50 kilometer oostelijker voert de US 380 door het regioplaatsje Throckmorton, waar men diverse wegen kruist, zoals de US 183 en US 283. Weer 60 kilometer oostelijker voert de US 380 door Graham, de eerste wat grotere plaats op de route in de regio North Texas.

In Graham kruist men diverse state highways. De US 380 voert hier door meer gecultiveerd gebied met duidelijk meer bomen dan verder westelijk. 40 kilometer oostelijker voert de US 380 door Jacksboro, een kleine plaats, maar knooppunt van state highways en de US 281. Oostelijker liggen geleidelijk meer plaatsen op de route. Vanaf Bridgeport telt de US 380 2x2 rijstroken, deze divided highway voert naar Decatur, waar men de US 81 en US 287 kruist, en verder naar de regio Dallas-Fort Worth.

De US 380 voert dan door de noordelijke suburbs van de agglomeratie Dallas-Fort Worth, ruim 50 kilometer ten noorden van zowel Fort Worth als Dallas, maar door de verre suburbs Denton en McKinney. Door deze regio is de US 380 afwisselend uitgevoerd, van 2x2 tot 2x3 rijstroken, tot 1x5 tot 1x7 rijstroken met een center turn lane. Incidenteel zijn er ongelijkvloerse aansluitingen, maar de meeste kruispunten zijn gelijkvloers. Bij Denton is er een aansluiting op I-35, bij Frisco op de Dallas North Tollway en bij McKinney op de US 75. De weg voert op bruggen door het Lewisville Lake en Lake Lavon, twee grote reservoirs in het noorden van de regio Dallas-Fort Worth. Oostelijk van McKinney blijft de US 380 een 2x2 divided highway tot aan het eindpunt Greenville. In Greenville eindigt de US 380 op I-30.

Geschiedenis

De US 380 werd in 1932 aan het netwerk van US Highways toegevoegd en verliep destijds van San Antonio, New Mexico naar Albany, Texas, waarbij het vanaf het gehucht Old Glory afweek van de hedendaagse route. In 1953 werd de route verlengd naar Cisco. De route eindigde toen op de US 80 (thans I-20). In 1971 is de route noordwaarts verlegd en verliep vanaf dat moment tot I-30 bij Greensville en sluit de US 380 niet meer op zijn hoofdroute US 80 aan. De oude route naar Cisco is tegenwoordig grotendeels de State Highway 6.

Voordat de US 380 ontstond in de regio Dallas-Fort Worth bestond de State Highway 24 als oost-westroute van Old Glory naar Greenville, via Throckmorton, Graham, Jacksboro, Decatur, Denton en McKinney. Delen van de route zijn echter pas na 1950 als nieuwe wegverbinding aangelegd, meest prominent tussen Jacksboro en Bridgeport, waar de oorspronkelijke SH 24 noordelijker verliep, en tussen Denton en McKinney, waar toen nog geen doorgaande oost-westroute was, verkeer moest toen zuidelijk rond het Lewisville Lake. De directe route van Denton naar McKinney is begin tot midden jaren '50 aangelegd. In 1968 kwam het zuidelijke tracé tussen Jacksboro en Bridgeport gereed en was toen nog enkele jaren als SH 24 genummerd voordat het in 1971 de US 380 werd.[1][2]

De US 380 is op het westelijk deel van Texas weinig opgewaardeerd, dit is vrijwel overal nog een enkelbaans weg die door alle plaatsen op de route gaat. De US 380 is echter een licht bereden route vanwege de grote afstanden tussen plaatsen van betekenis. Vanaf Bridgeport naar het oosten is de US 380 wel verdubbeld over een circa 160 kilometer lang traject tot I-30 bij Greenville. Deze route passeert door de snelgroeiende noordelijke suburbs van Dallas en Fort Worth.

Omstreeks 2005-2006 is de weg tussen Bridgeport en Decatur verdubbeld naar 2x2 rijstroken. De bypass van Decatur was echter al voor 1995 verdubbeld. Tussen 2010 en 2016 is de US 380 in fases tussen Decatur en Denton naar 2x2 rijstroken verbreed. Vanaf Krum naar I-35 bij Denton is de US 380 direct naar 2x3 rijstroken verbreed, omdat Krum op dat moment de eerste suburb op de route was.

Op het oostelijk einde is in de jaren '70 een bypass van Greenville aangelegd, zodat verkeer makkelijker I-30 kon bereiken.

Verbreding in de regio Dallas-Fort Worth

De US 380 nabij Prosper, ten noorden van Dallas.

De US 380 is geleidelijk opgewaardeerd in de regio Dallas-Fort Worth, alhoewel nog geen enkel deel als freeway is uitgebouwd.

De US 380 lag tot in de jaren '90 nog meer dan 20 kilometer buiten het bebouwde gebied van de regio Dallas-Fort Worth, waarbij Denton een wat grotere regiostad was bij de aansluiting op I-35 en McKinney een klein stadje op de aansluiting met de US 75. Na 2000 begonnen suburbs voor het eerst ten noorden van de US 380 te ontstaan, maar dit was nog geen aaneengesloten groei, begin jaren 2000 lag Frisco nog volledig ten zuiden van de US 380 en begon McKinney dichter langs de US 380 te ontwikkelen, maar in die periode was de US 380 nog grotendeels plattelandsgebied. Dat zou echter niet lang zo blijven. Echter in plaats van een snelwegtracé met frontage roads te reserveren, heeft men de bestaande US 380 verbreed, grotendeels zelfs versoberd als één brede rijbaan in plaats van gescheiden rijbanen met middenberm. Dit zou later echter een kostbare fout blijken.

  • Krum - I-35: verbreed naar 2x3 rijstroken in 2016
  • I-35 - Denton: verbreed naar 2x3 rijstroken in 2009
  • Denton - Loop 288: verbreed naar 2x3 rijstroken in 2005
  • Loop 288 - US 377: verbreed naar 1x7 rijstroken rond 2000
  • US 377 - SH 289: verbreed naar 1x5 rijstroken rond 2003
  • SH 289 - US 75: verbreed naar 1x5 rijstroken rond 1996, verbreed naar 2x3 rijstroken in 2012 en 2016.
  • McKinney - Lavon Lake: verbreed naar 2x2 rijstroken rond 1998
  • Lavon Lake - Farmersville: verbreed naar 2x2 rijstroken in 2011

Toekomst

De US 380 vormde enige tijd min of meer de noordelijke begrenzing van het Dallas - Fort Worth Metroplex, als verbinding van Denton naar McKinney. Echter vanwege de verdere groei ten noorden van de US 380 wordt het onderdeel van een stedelijke corridor met een groot verkeersaanbod. Daardoor is het gepland om de US 380 ten noorden van Dallas op te waarderen tot autosnelweg, maar er is geen tracé gereserveerd, waardoor gedeeltelijk een route afwijkend van de bestaande US 380 gekozen moet worden, met name rond McKinney, waar de US 380 noordelijker zal verlopen.

Denton - McKinney

Denton is van oudsher een regionaal stadje dat onderdeel is geworden van het Dallas-Fort Worth Metroplex. Bij Denton komen I-35E en I-35W samen om I-35 naar Oklahoma te vormen, samen met de US 380 is het daardoor een belangrijk knooppunt van de regio. Na 2010 is de omgeving van de US 380 in het noorden van Frisco bebouwd geraakt. Frisco groeide van 6.000 inwoners in 1990 naar 200.000 inwoners in 2020, het was lange tijd één van de snelstgroeiende steden van de Verenigde Staten.

In april 2018 werd de draft environmental impact assessment vastgesteld om 24 kilometer van US 380 tussen Loop 288 in Denton en de grens met Collin County naar een urban arterial met 2x3 rijstroken en een aantal ongelijkvloerse aansluitingen te verbreden.[3] Een autosnelweg wordt het echter niet. In december 2021 werd besloten om de weg om te vormen tot een limited-access highway met 2x3 tot 2x4 rijstroken over het bestaande tracé.[4] Het oostelijk deel rond de Dallas North Tollway wordt wel als volwaardige autosnelweg aangelegd, met ook een 5-level stack met de Dallas North Tollway.

McKinney Bypass

McKinney groeide van 21.000 inwoners in 1990 naar 200.000 inwoners na 2020, het werd daarmee één van de grootste suburbs van Dallas. De omgeving van de US 380 is ten westen van de US 75 dermate volgebouwd dat een nieuw tracé noodzakelijk is.

In 2017 startte een verkenning voor de US 380 rond McKinney.[5] Het ontwerp omvat 2x4 rijstroken met linker vluchtstroken en een 4-level stack met de US 75. In 2023 is de draft EIS ter inzage gelegd.[6][7]

Princeton

Het is gepland om de US 380 ter hoogte van Princeton om te leggen over een nieuw tracé van 18 kilometer lengte als autosnelweg met 2x4 tot 2x5 rijstroken. Dit sluit aan op de bypass van McKinney in het westen en de bypass van Farmersville in het oosten.[8] Het project omvat ook een nieuwe oeververbinding over Lavon Lake. Princeton is een snelgroeiende suburb ten oosten van McKinney.

Farmersville

Farmersville is traditioneel geen suburb van Dallas, maar de voornaamste plaats op het traject van McKinney tot I-30 bij Greenville. Ter hoogte van Farmersville is een zuidelijke freeway bypass met 2x3 rijstroken en frontage roads gepland.[9]

Verkeersintensiteiten

Dagelijks rijden 1.300 voertuigen ter hoogte van de grens met New Mexico, iets stijgend naar 2.000 voertuigen op de dubbelnummering met de US 82 ten westen van Brownfield. Zuidelijk van Lubbock reden circa 900 voertuigen van Brownfield tot Post en tussen 400 en 900 voertuigen op een lang stuk van Post tot Graham. Dit stijgt naar 2.800 voertuigen tussen Jacksboro en Decatur en 16.000 voertuigen tussen Decatur en Denton. Het drukste punt ligt tussen Denton en McKinney met grotendeels circa 50.000 voertuigen per dag. Dit daalt vervolgens geleidelijk tot 13.000 voertuigen ten westen van Greenville. 17.000 voertuigen rijden bij de I-30 aan de zuidoostkant van Greenville.[10]

Referenties

Interstates en US Highways in Texas

Interstate 2Interstate 10Interstate 14Interstate 20Interstate 27Interstate 30Interstate 35I-35E.svgI-35W.svgInterstate 37Interstate 40Interstate 44Interstate 45I-49.svgInterstate 69I-69E.svgI-69C.svgI-69W.svgInterstate 110I-169.svgI-345.svgInterstate 410Interstate 610Interstate 635Interstate 820

US 54US 57US 59US 60US 62US 67US 69US 70US 75US 77US 79US 80US 81US 82US 83US 84US 85.svgUS 87US 90US 96US 175US 180US 181US 183US 190US 259US 271US 277US 281US 283US 285US 287US 290US 377US 380US 385

HoustonDallas-Fort WorthSan AntonioAustinEl Paso

US 380.svg U.S. Highway 380

New MexicoTexas