US 52 in West Virginia

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
US 52
Begin Huntington
Einde Bluefield
Lengte 186 mi
Lengte 299 km
Route

Ohio

Kenova

Williamson

Roderfield

Welch

Bluefield

Virginia

De US 52 is een US Highway in de Amerikaanse staat West Virginia. De weg vormt een oost-westroute door het westen en zuiden van de staat, vanaf de grens met Ohio bij Huntington via Williamson en Bluefield naar de grens met Virginia. De US 52 is 299 kilometer lang.

Routebeschrijving

De US 52 bij Gilbert in Mingo County.

De US 52 voert door 6 counties in het zuiden en westen van West Virginia, waaronder door 4 counties die grenzen aan Virginia en Kentucky. De US 52 voert hier dwars door de Appalachian Mountains, een dichtbebost gebied met nauwe, bochtige valleien. De US 52 is daardoor een bochtige route, grotendeels enkelbaans en daardoor tijdrovend om te berijden. Vanwege het bergachtige karakter voert de US 52 door bijna alle plaatsen op de route.

De US 52 in Ohio steekt de Ohio River over bij Huntington, die hier de grens tussen beide staten vormt. De US 52 vormt hier de West Huntington Expressway, een korte ongelijkvloerse weg tussen de brug over de Ohio River en de aansluiting op de Interstate 64. Daarna verlopen I-64 en US 52 8 kilometer samen naar het westen, tot bij Kenova, waar de US 52 afslaat en dan een 2x2 expressway vormt tot ter hoogte van het Tri-State Airport.

De US 52 volgt dan de vallei van de Big Sandy River, later de Tug Fork, die de grens met Kentucky vormt. Aan de overzijde van de rivier verloopt de US 23 in Kentucky langere tijd parallel aan de US 52 in West Virginia. Op de 110 kilometer tot aan Williamson liggen hoofdzakelijk kleine dorpjes. Dit deel van de US 52 is grotendeels enkelbaans, maar kent weinig grote hoogteverschillen omdat het continu door het rivierdal verloopt. In deze regio kruist men weinig belangrijke wegen.

Tussen Nolan en Williamson valt de US 52 samen met de US 119, dit deel is een 2x2 divided highway over een afstand van 12 kilometer. Williamson is de grootste plaats op de route in de wijde regio. Vanaf hier buigt de US 52 naar het oosten af en voert niet meer langs de Tug Fork. De US 52 verloopt door sterk heuvelachtig gebied met nauwe valleien over een afstand van 160 kilometer naar Bluefield. Op dit traject zijn geen enkele delen met 2x2 rijstroken uitgebouwd. In deze dunbevolkte regio kruist men ook geen belangrijke wegen.

Bluefield is een wat grotere plaats op de grens met Virginia. Men kruist er de US 19 en US 460. De US 52 verloopt over het stratennet van Bluefield, een plaats die zich over meerdere valleien uitstrekt. Het laatste deel van de US 52 tot de Interstate 77 is een 2x2 divided highway die met de US 460 samenvalt. De US 52 voert dan samen met I-77 door de East River Mountain Tunnel op de grens met Virginia. De US 52 in Virginia gaat dan verder naar Wytheville.

Geschiedenis

Het oorspronkelijke US 52 schild van 1926.

De US 52 werd in 1926 gecreëerd en begon destijds in Huntington, iets oostelijker dan de huidige route. In 1932 werd de route naar Bluefield verlengd. Sinds 1934 heeft de US 52 zijn huidige route door West Virginia toen de route verder naar South Carolina werd verlengd. De US 52 is maar beperkt opgewaardeerd sindsdien. Een stukj is bij Huntington opgewaardeerd, dit heet de West Huntington Expressway en opende in 1965 als aftakking van I-64. In 1970 opende de West Huntington Bridge over de Ohio River, dit was 10 jaar lang een tolbrug.

Toekomst

Het is de bedoeling om in de toekomst de King Coal Highway aan te leggen, een op te waarderen route vanaf de US 119 tot de I-77 bij Bluefield in het zuidwesten van West Virginia. Dit moet de reistijd met circa 30% verkorten. Het deel vanaf I-64 tot de US 119 heet de Tolsia Highway. Beide projecten samen kosten meer dan 2 miljard dollar. De US 52 valt ook samen met de geplande Interstate 73 en Interstate 74 door West Virginia, maar de huidige geplande upgrades zijn niet volgens Interstate Highway ontwerpeisen.

King Coal Highway

De geplande route van de King Coal Highway in West Virginia.

De huidige route tussen Nolan en Bluefield is 175 kilometer lang en kost bijna 3 uur om te berijden. De King Coal Highway is gepland als geheel nieuwe verbinding over de bergruggen, grotendeels ten noorden van de bestaande US 52. De King Coal Highway moet worden uitgevoerd als 2x2 divided highway (maar niet als freeway). De reistijdverkorting wordt geschat op meer dan een uur.

De voortgang aan de King Coal Highway is extreem traag vanwege het gebrek aan geld. In de meeste gevallen zijn er bruggen, uitgravingen en grondverzet uitgevoerd over een periode van meer dan 10 jaar per segment, waardoor het met de voortgang van de afgelopen decennia, honderden jaren zou duren voordat de weg ooit gereed komt. Er is veel scepsis of de King Coal Highway wel ooit voltooid zal worden. Van 1999 tot 2019 is over een periode van 20 jaar maar 14 kilometer van de geplande circa 140 kilometer opengesteld, en dat ook nog maar met één rijbaan.

Tussen 1999 en 2003 zijn ten noorden van Welch grondwerkzaamheden uitgevoerd voor een toekomstig knooppunt tussen de King Coal Highway en de Coalfields Expressway (US 121). Hier zijn sindsdien geen verdere werkzaamheden aan uitgevoerd.

Tussen 2007 en 2012 is een 14,5 kilometer lang deel aangelegd tussen Red Jacket en Mountain View in Mingo County. Dit deel is met één rijbaan opgeleverd, maar met grondwerken voor een tweede rijbaan. Een deel van de grondwerken zijn ook ten oosten van Mountain View uitgevoerd, dat gebruikt werd voor een mijnbouwproject. Dit deel van de weg is alleen voor verkeer naar de mijn open en is onverhard.

Omstreeks 2001-2003 is een knooppunt met de US 52 en US 460 ten oosten van Bluefield aangelegd. Omstreeks 2009 is daar in de nabijheid een groot viaduct over de vallei van de US 19 aangelegd. Op 2 mei 2019 werd een 'groundbreaking' aangekondigd om de King Coal Highway hier over 6 kilometer aan te leggen tot Airport Road. Dit deel is in oktober 2023 geopend, waarna het knooppunt na bijna 20 jaar ongebruikt te zijn geweest kon worden geopend.[1][2][3]

Demografie

De King Coal Highway is gepland door één van de armste en meest geïsoleerde regio's in de Verenigde Staten. De regio heeft een grote bevolkingskrimp gekend en scoort structureel als laagste op veel economische en sociale indicatoren. McDowell County heeft circa 80% van zijn bevolking verloren sinds 1950. Mingo County heeft de helft van zijn inwonertal verloren. De hoofdplaats van de regio is Williamson, dat meer dan 70% van zijn bevolking heeft verloren en tegenwoordig niet meer dan een klein dorp is. Men poogt het tij te keren met de bouw van moderne infrastructuur, maar de bevolking is dermate gekrompen dat er bijna geen verkeer meer is wat een dergelijke investering rechtvaardigt.

Tolsia Highway

De US 52 in Williamson, met kolentreinen.

De Tolsia Highway is eigenlijk een afkorting van de Tug, Ohio, Levisa, Sandy Improvement Association. Dit zijn namen van de rivieren waar de US 52 parallel aan verloopt, de Tug Fork, Ohio River, Levisa Fork en de Big Sandy River.

De Tolsia Highway ligt feitelijk in het verlengde van de King Coal Highway, vanaf Nolan tot Huntington en verloopt parallel aan de grens met Kentucky over een lengte van 106 kilometer. Net zoals de King Coal Highway was dit gepland als 2x2 divided highway met alleen op belangrijke kruisingen een ongelijkvloerse aansluiting. In de loop der jaren zijn een aantal segmenten daadwerkelijk aangelegd, maar vooralsnog zijn grote delen van de route ongewijzigd vanwege het gebrek aan geld in West Virginia.

In 1998-2001 is een kort stuk van 2 kilometer van de US 52 ten zuiden van de aansluiting met I-64 nieuw aangelegd met 2x2 rijstroken. Dit verbeterde de toegang tot het Tri-State Airport. Aan het zuidelijk einde is een provisie gemaakt voor een doortrekking met ongelijkvloerse aansluiting maar dit is vooralsnog niet gerealiseerd.

In 1998 opende ook de 5 kilometer lange bypass van Prichard met 2x2 rijstroken, die één ongelijkvloerse aansluiting heeft. In 2001 opende een 3 kilometer lang deel ter hoogte van Crum, waarvan echter maar één rijbaan daadwerkelijk in gebruik is. Dit deel heeft ook een provisie voor een doortrekking met viaducten, maar die zijn sindsdien nog niet in uitvoering gegaan.

In 2002-2003 zijn ook voorbereidingen getroffen voor de bouw van het deel tussen Prichard en het Tri-State Airport, maar dit is nooit daadwerkelijk in uitvoering gegaan.

Verkeersintensiteiten

Dagelijks rijden 5.000 voertuigen nabij I-64 in Huntington, daarbuiten liggen de intensiteiten op langere trajecten op circa 2.000 tot 3.000 voertuigen per dag. In Williamson piekt dit op circa 7.500 voertuigen per dag. Tussen Williamson en Bluefield rijden grotendeels rond 2.500 voertuigen per dag. Dichter bij Bluefield stijgen de intensiteiten tot 4.000 voertuigen per dag, met 7.000 tot 9.000 voertuigen per dag in de bebouwde kom van Bluefield. Voor de aansluiting met I-77 rijden 6.000 voertuigen per dag.[4]

Referenties

Interstates en US Highways in West Virginia

U.S. Highway 52

North DakotaMinnesotaIowaIllinoisIndianaOhioWest VirginiaVirginiaNorth CarolinaSouth Carolina