US 72 in Alabama

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
US 72.svg
US 72 AL map.png
US 72
Begin Margerum
Einde Bridgeport
Lengte 168 mi
Lengte 270 km
Route

Mississippi US 72.svg

Centrum.svg Florence US 43.svg

Centrum.svg Athens I-65.svgUS 31.svg

Centrum.svg Huntsville I-565.svgUS 231.svgUS 431.svg

Centrum.svg Scottsboro

Tennessee US 72.svg

De US 72 is een US Highway in de Amerikaanse staat Alabama. De weg vormt een 2x2 oost-westroute door het noorden van de staat, en doet de steden Florence en Huntsville aan. De route is 270 kilometer lang.

Routebeschrijving

De US 72 bij Scottsboro in Eastern Alabama.

US 72

In plattelandsgebied steekt de US 72 in Mississippi vanuit Corinth de state line met Alabama over, waarna de US 72 een 2x2 divided highway vormt ten zuiden van de Tennessee River, die hier ingedamd is. De weg voert in eerste instantie door bebost gebied met lage heuvels. Na 40 kilometer bereikt men een klein stedelijk gebied, bestaande uit Tuscumbia, Muscle Shoals, Sheffield en Florence. De US 72 Alternate gaat dan rechtdoor, de US 72 slaat hier naar het noorden af, door Muscle Shoals en steekt dan samen met de US 43 de Tennessee River over via de O'Neal Bridge. Men komt dan door de centrumstad Florence, waarna de US 72 weer naar het noorden afslaat. Net buiten Florence splitsen de US 43 en US 72 weer.

De US 72 is dan een 2x2 divided highway door vlakker agrarisch gebied ten noorden van de Tennessee River. De rivier is ingedamd en de US 72 kruist enkele malen zijarmen van het stuwmeer. De omgeving is hier meer open, met weilanden. Na 60 kilometer voert de US 72 door de zuidkant van het stadje Athens, waarna men de Interstate 65 kruist. De US 72 vormt daarna een 2x2 divided highway door semi-verstedelijkt gebied tussen Athens en Huntsville.

Huntsville is de grootste stad op de route en de US 72 telt hier 2x3 rijstroken en is een urban arterial met veel verkeerslichten. De weg wordt gevormd door University Drive en voert vlak langs de University of Alabama. Bij het centrum van Alabama kruist men de US 431 en eindigt de Interstate 565. De US 72 Alternate komt hier weer samen met de US 72.

Oostelijk van Huntsville voert de US 72 door sterk heuvelachtig gebied met valleien en bebossing. Dit deel van de US 72 is ook een 2x2 divided highway, veelal een hoogwaardige weg met weinig verkeerslichten en incidenteel ongelijkvloerse aansluitingen. De US 72 bereikt de Tennessee River weer bij het stadje Scottsboro, maar blijft hier ten noorden van. De US 72 buigt dan naar het noordoosten af om parallel aan de Tennessee River naar de grens met de staat Tennessee te verlopen, waarna de US 72 in Tennessee verder gaat naar Chattanooga.

US 72 Alternate

De US 72 Alternate

Tussen Muscle Shoals en Huntsville bestaat er de US 72 Alternate, een 2x2 divided highway die langer ten zuiden van de Tennessee River blijft en deze pas bij Decatur kruist. Bij Muscle Shoals gaat de US 72 vanuit Mississippi naadloos over in de US 72 Alternate, die verder oostwaarts voert door een gebied met overwegend weilanden, een klein stukje ten zuiden van de Tennessee River. Tot aan Decatur ligt maar één echte bebouwde kom op de route, het dorp Town Creek. Aan de westzijde van Decatur is veel industrie in de omgeving. De US 72 Alternate gaat dan dwars door Decatur en steekt dan samen met de US 31 de Tennessee River over. Kort daarna splitsen beide routes en volgt een knooppunt met de Interstate 65. Hierna wordt de US 72 Alternate over de Interstate 565 geleid, de freeway naar het centrum van de stad Huntsville, waarna de US 72 Alternate op de hoofdroute van de US 72 eindigt.

Geschiedenis

De US 72 was één van de oorspronkelijke US Highways van 1926 en heeft altijd door het noorden van Alabama verlopen.[1] In Alabama viel de US 72 samen met de Lee Highway, een auto trail. De US 72 is altijd een oost-westverbinding tussen Memphis en Chattanooga geweest, via het noorden van Mississippi en Alabama. In de jaren '50 is de US 72 Alternate toegevoegd, een 109 kilometer lange route tussen Muscle Shoals en Huntsville, die langer ten zuiden van de Tennessee River blijft, waardoor de US 72 en US 72 Alternate verschillende verkeersstromen bedienen.

De US 72 is later integraal naar een 2x2 divided highway verbreed, waarbij behoorlijk grote trajecten over een geheel nieuw tracé zijn aangelegd. Dit was Corridor V van het Appalachian Development Highway System. De verbreding begon begin jaren '60 bij de invalswegen van Huntsville en Florence. Het eerste wat langere stuk met 2x2 rijstroken verliep tussen Athens en Huntsville. Omstreeks 1966 is het deel tussen de grens met Mississippi en Tuscumbia over een nieuw tracé met 2x2 rijstroken aangelegd, grotendeels ten zuiden van de oude US 72. Dit sloot goed aan op de US 72 Alternate naar Decatur.

In de tweede helft van de jaren '60 is het traject van Florence naar Athens naar 2x2 rijstroken verbreed, wat tegen 1970 voltooid was. Hiermee hadden de twee grootste stedelijke gebieden van Northern Alabama een 2x2 verbinding.

Begin jaren '70 is begonnen om de US 72 ten oosten van Huntsville naar 2x2 rijstroken te verbreden. Een behoorlijk deel hiervan tussen Woodville en Scottsboro is over een geheel nieuw tracé ten zuiden van de oude US 72 aangelegd, wat tegen 1980 gereed kwam.

Als laatste is het oostelijk deel van de US 72 tussen Scottsboro en de grens met Tennessee naar 2x2 rijstroken verbreed, dit begon midden jaren '80 en is ook grotendeels op een nieuw tracé aangelegd. De verdubbeling was tegen 1997 voltooid.

US 72 Alternate

US 72 alternate.svg

Midden jaren '60 is ook begonnen om de US 72 Alternate tussen I-65 bij Decatur en Huntsville als een 2x2 divided highway aan te leggen. Dit zou later in de jaren '80-90 gebypasst worden door de Interstate 565.

In de jaren '60 is begonnen om de US 72 Alternate tussen Muscle Shoals en Decatur naar 2x2 rijstroken te verbreden. Dit begon midden jaren '60 met de westelijke invalsweg van Decatur. Tegen 1970 was de oostelijkste 30 kilometer van de US 72 Alternate naar 2x2 rijstroken verbreed. De westelijke helft duurde tot circa 1977-1978, waarna de gehele US 72 Alternate 2x2 rijstroken had.

Bruggen over de Tennessee River

De brug van de US 72 over de Tennessee River tussen Muscle Shoals en Florence is de O'Neal Bridge, een vakwerkbrug uit 1939.[2] Deze brug kwam in het centrum van Florence uit, wat onpraktisch was voor doorgaand verkeer. Omstreeks 2000 opende een nieuwe oostelijke bypass van Florence, inclusief een grote brug met 2x3 rijstroken over de Tennessee River. De US 72 is hier echter nooit overheen geleid, de bypass is als de State Route 157 genummerd gebleven.

De eerste brug over de Tennessee River in Decatur opende in 1925 en was een grote basculebrug.[3] In 1963 werd er een tweede cantilever vakwerkbrug naast gebouwd, waarmee er 2x2 rijstroken waren.[4] In 1999 opende een moderne liggerbrug als derde brug, de brug uit 1928 is toen buiten gebruik genomen en kort daarna gesloopt. Deze brug is onderdeel van de US 72 Alternate en de US 31.

Verkeersintensiteiten

Dagelijks rijden 9.000 tot 11.000 voertuigen tussen de grens met Mississippi en Muscle Shoals en 31.000 voertuigen op de O'Neal Bridge in Florence. Tussen Florence en Athens reden 10.000 tot 16.000 voertuigen en 20.000 voertuigen tussen Athens en Huntsville. Door Huntsville rijden maximaal 60.000 voertuigen. Dit daalt naar 15.000 voertuigen tussen Huntsville en Scottsboro en 10.000 tot 15.000 voertuigen tussen Scottsboro en de grens met Tennessee.

Referenties

Interstates en US Highways in Alabama

Interstate 10Interstate 20Interstate 22Interstate 59Interstate 65Interstate 85Interstate 165Interstate 359I-422.svgInterstate 459Interstate 565I-685.svgInterstate 759

US 11US 29US 31US 43US 45US 72US 78US 80US 82US 84US 90US 98US 231US 278US 280US 331US 411US 431

Birmingham

US 72.svg U.S. Highway 72

TennesseeMississippiAlabama