United Nations Economic Commission for Europe

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De United Nations Economic Commission for Europe, afgekort UNECE is een commissie van de Verenigde Naties om economische relaties tussen de lidstaten te verbeteren. Qua wegenbeleid is UNECE relevant omdat het de nummering en routevorming van de Europese wegen beheert.

Geschiedenis

UNECE werd in 1947 opgericht. In de loop der jaren is het ledenaantal uitgebreid tot 56 landen. Dit zijn alle Europese landen, de Verenigde Staten en Canada, evenals de landen in Centraal-Azië plus Israël. Het hoofdkantoor staat in Genève, Zwitserland.

Het netwerk van E-routes is in 1950 gecreëerd met de UNECE Declaration on the construction of main international traffic arteries, gedateerd 16 september 1950 in Genève, Zwitserland.[1] Hierin werd het eerste netwerk van E-wegen vastgesteld, alsmede het wegnummerschild. Het netwerk van 1950 werd opgedeeld in "main arteries" (E1 t/m E22) en "branch or link roads" (E31 t/m E92). De grote omnummering van E-routes kwam in 1975, toen de routes werden vastgelegd in het Verdrag van Genève. Voor deze "tweede generatie" werd overgeschakeld op een grid. In 2001 heeft UNECE (de afdeling van de Verenigde Naties waaronder het Verdrag van Genève valt) gemeend het systeem van E-routes te moeten uitbreiden naar het oosten, naar de Kaukasus en Centraal-Azië. Binnen het bestaande grid-systeem, dat uitging van tweecijferige nummers voor de doorgaande corridors en driecijferige nummers voor verbindingsroutes, was geen ruimte meer voor nieuwe noord-zuidroutes. Men is desalniettemin gaan doortellen: ten oosten van de E95 kwam de E101 te liggen, gevolgd door de E105 enzovoort. Kortom, er werd voor deze oostelijke gebieden afstand genomen van de regel dat driecijferige E-nummers verbindingswegen zouden zijn. Voor verbindingswegen in deze regio werd een nog verdere afwijking van de hoofdregel verzonnen: men zette de nummers E001 tot en met E016 in. De west-oostroutes zijn bij die gelegenheid overigens eenvoudig verlengd naar het oosten. De E60 bijvoorbeeld liep oorspronkelijk tot Constanta in Roemenië, maar is opgerekt tot de grens tussen Kirgizië en China.

Zie ook

  • Europaweg voor meer diepgang over de E-nummering onder het beheer van UNECE.

Externe links

Referenties