Universiteit Twente

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Universiteit Twente (UT) is een universiteit voor technische, maatschappij- en gedragswetenschappen en is gevestigd in Enschede. De UT hanteert de slogan de ondernemende universiteit om aan te geven dat haar activiteiten ten goede komen aan haar directe economische en sociale omgeving. De Universiteit Twente werkt verder samen met de Technische Universiteit Delft en de Technische Universiteit Eindhoven in de federatie 3TU.

Opleidingen op infrastructureel gebied

De Universiteit Twente heeft een groot aanbod aan bachelor- en masterstudies. Voor de Wegenwiki zijn deze niet allemaal interessant. De opleidingen die in deze context van belang zijn, zijn ondergebracht binnen de faculteit Construerende Technische Wetenschappen.

De UT biedt binnen deze faculteit een bacheloropleiding Civiele Techniek & Management en een masteropleiding Civil Engineering & Management aan.

Civiele Techniek & Management

De bacheloropleiding Civiele Techniek & Management is een brede opleiding, waarbij alle aspecten van de Civiele techniek aan bod komen. Het gaat daarbij om bouwkundige vakken, water(bouw)kundige vakken, verkeers(bouw)kundige vakken, procesmanagementvakken en bedrijfskundige vakken. De student wordt opgeleid als breed inzetbare civieltechnicus. In de afsluitende bachelor eindopdracht kan reeds een eerste stap worden gemaakt ten aanzien van specialisatie in een voorkeursrichting (bijvoorbeeld verkeerskunde).

Civil Engineering & Management

De masteropleiding Civil Engineering & Management is bedoeld als specialisatie in een bepaalde richting. Daartoe worden ruwweg drie stromen (vakgroepen) aangeboden:

  • Bouwtechnologie en bouwprocesmanagement;
  • Verkeer, Vervoer & Ruimte;
  • Waterbeheer.

Samengestelde specialisaties (zoals wegenbouw) komen ook voor en ontstaan door het combineren van vakken uit de drie specialisaties.

De richting Verkeer, Vervoer & Ruimte is de verkeerskundige richting binnen de masteropleiding. De opleiding heeft raakvlakken met beleid, planologie, economie en duurzame ontwikkeling. Specifieke verkeerskundige onderwerpen komen terug in onderwijs over verkeersstroomtheorie, verkeersmodellen, verkeersveiligheid en verkeersmanagement. Ook strategische (ruimtelijke) planning, gedrag van weggebruikers en Intelligente Transport Systemen krijgen veel aandacht. Afhankelijk van de keuze van het vakkenpakket wordt de student opgeleid als breed inzetbare verkeerskundige.

In combinatie met bijvoorbeeld de bouwstroom kan de aandacht verlegd worden naar de wegbouwkundige kant. Daarbij zijn materiaalkunde en fundering belangrijke onderwerpen.