Farm to Market Road

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Urban Road)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een wegnummerschild van een FM Road.
   FM Roads
   RM Roads

Een Farm to Market road, Farm Road, FM road en Ranch to market road, Ranch Road of RM road, is een weg in het beheer van de Amerikaanse staat Texas die landbouwgebieden met de (vee)markten verbindt. Ze zijn bedoeld om boeren de mogelijkheid te geven hun waar naar de markten en/of distributiecentra te transporteren. Texas is de enige staat in de Verenigde Staten met dergelijke wegen. Alle Farm en Ranch Roads zijn geasfalteerd. In stedelijke gebieden werden ze tot 2018 administratief als Urban Roads gekenmerkt, maar weken qua bewegwijzering niet af van reguliere FM of RM Roads.

Kenmerken

In Texas is dit systeem een onderdeel van secundaire hoofdroutes, gebouwd en onderhouden door het department of transportation van Texas. Het systeem is in 1949 geïmplementeerd om toegang te geven tot (afgelegen) agrarische gebieden. Het systeem bestaat overwegend uit hoofdwegen met één rijstrook per richting, en heten ten westen van de Interstate 35 deels Ranch to Market Roads. Ten oosten hiervan heten ze overwegend Farm To Market Roads, alhoewel hier vele uitzonderingen op zijn. Met name in het noordwesten van Texas zijn er voornamelijk FM Roads en weinig RM Roads. FM Roads zijn praktisch nooit snelwegen, behalve de FM 1764 bij Texas City, ten zuidoosten van Houston.

Farm roads komen voornamelijk op het platteland voor en soms in stedelijke gebieden. De oorsprong van de wegen was agrarisch, maar de snelle groei van het stedelijk gebied van regio's als Dallas-Fort Worth, Houston, Austin en San Antonio hebben er voor gezorgd dat FM roads gedeeltelijk of geheel in stedelijk gebied zijn komen te liggen. In de jaren '90 waren er voorstellen om in die gevallen 'Urban Roads' in te voeren, maar dat was vanaf 1995 alleen administratief doorgevoerd, zonder daadwerkelijke bewegwijzering. In 2018 zijn de Urban Roads weer afgeschaft, in de praktijk veranderde er niks. Stedelijke FM roads krijgen wel financiering voor onderhoud, maar niet voor uitbreiding. Dat moet door de county of de gemeente betaald worden.

Naam

Alhoewel de wegen bewegwijzerd zijn als Farm Road, of Ranch Road (of FM of RM), heten ze in werkelijkheid Farm to Market Roads, of Ranch to Market Roads, met uitzondering van Ranch Road 1, die langs de ranch van de voormalige president Lyndon B. Johnson loopt.

Maximumsnelheid

Er is geen algemene maximumsnelheid in Texas, de maximumsnelheden worden naar de lokale omstandigheden vastgesteld. Deze kunnen tussen 50 en 75 mph liggen buiten de bebouwde kommen. De hogere maximumsnelheden vindt men over het algemeen in West Texas, South Texas en de Texas Panhandle.

Geschiedenis

De FM 1092 in Houston.
RM 337 tussen Vanderpool en Medina in het Texas Hill Country.

De eerste FM Road was voltooid in januari 1937 tussen Mount Enterprise en Shiloh in East Texas. De weg was 9,1 kilometer lang en kostte 48.000 dollar. In 1945 begon men met de aanleg van 12.000 kilometer FM-roads. In 1949 werd jaarlijks $ 15 miljoen toegewezen om deze wegen aan te leggen, om zo de afgelegen gebieden in Texas te ontsluiten. In 1962 werd dit verhoogd naar jaarlijks $ 23 miljoen en werd het systeem uitgebreid tot 80.000 kilometer. Het systeem omvat momenteel ruim de helft van het totale wegennet in het beheer van het department of transportation van Texas.[1]

Per 27 juni 1995 is een systeem van "Urban Roads" opgezet, dit zijn FM of RM Roads die door de groei van stedelijke regio's binnen de bebouwde kom zijn komen te liggen. In dit systeem werden FM of RM Roads in steden van meer dan 50.000 inwoners als een Urban Road betiteld. Dit systeem is echter nooit buiten de administratieve fase gekomen, er zijn in de 20 jaar daarna nergens wegwijzers met UR nummers geplaatst, deze bleven als FM of RM Road bewegwijzerd. In november 2018 werd besloten de Urban Road classificatie weer op te heffen.[2]

Wegnummering

FM Roads zijn chronologisch genummerd, FM 1 was de eerste Farm to Market Road die aangelegd werd.[3] Er zijn meer dan 3.000 FM Roads, maar nummers zijn overgeslagen na vervangingen door state highways of samenvoegingen van meerdere FM Roads tot één FM Road. Alle Farm to Market Roads, Ranch to Market Roads en Urban Roads zijn genummerd in één systeem. Er zijn dus geen twee FM, RM of UR-routes met hetzelfde nummer. Daarnaast worden Urban Roads niet als zodanig bewegwijzerd, maar met het wegnummerschild van een Farm Road of Ranch Road. Het grootste deel van de FM Roads is al in de jaren '40 en vroege jaren '50 toegekend. In de eerste zeven jaar waren al 1500 FM nummers toegekend. Na 1965 werden nog maar incidenteel nieuwe FM Roads toegekend. Wel werden daarna oudere nummers soms hergebruikt.

De jaren van ingebruikname van de series;

 • FM1: 1942
 • FM500: 1945
 • FM1000: 1948
 • FM1500: 1949
 • FM2000: 1952
 • FM2500: 1957
 • FM3000: 1966
 • FM3500: 1989

Hedendaagse problemen

Sinds 2010 is de productie van olie en gas sterk gegroeid in Texas. Dit komt voornamelijk uit drie regio's, de Barnett Shale aan de westzijde van de regio Fort Worth, het Permian Basin in West Texas (ruime regio rond Midland-Odessa) en de Eagle Ford Shale in een strook ten zuiden en oosten van San Antonio. Met horizontale boortechnieken kan veel meer olie en gas gewonnen worden dan met conventionele technieken. Daarom zijn duizenden nieuwe boortorens gebouwd in het platteland van deze regio's. De materialen daarvan worden per vrachtwagen aangevoerd. De FM roads hebben daaronder veel te lijden, omdat ze niet zijn gebouwd op zoveel vrachtverkeer. Veel FM Roads zijn van lagere ontwerpeisen met een dunnere verharding dan de overige state highways. Op FM Roads in de olieregio's rijdt 20 tot 50 keer zoveel vrachtverkeer als waar de wegen op ontworpen zijn. En het blijkt dat veel van deze vrachtwagens overbeladen zijn. Er zijn per boortoren 1.000 tot 4.000 vrachtwagenladingen nodig. De onderhoudskosten per mijl zijn op veel FM Roads met een factor 30 toegenomen.[4]

Trivia

FM 360 bij Beasley.
 • Alle wegen in het beheer van de staat zijn verhard
 • De langste FM-road is de FM 168 met 224 kilometer
 • De kortste FM-road is de FM 742 met 0,282 kilometer
 • De langste RM-road is de RM 187 met 132 kilometer
 • De kortste RM-road is de RM 3474 met 1,12 kilometer
 • In Kenedy County zijn geen FM of RM roads.

Andere staten

In Missouri en Iowa zijn soortgelijke systemen in gebruik. In Iowa worden ze door de counties beheerd.

Zie ook

Referenties

Wegtypen in Texas

Interstate HighwayUS HighwayState HighwayLoopSpurBeltwayFarm to Market RoadRanch to Market RoadPark RoadRecreational Road