Vía de altas prestacións

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een vía de altas prestacións (VAP), letterlijk weg van de hoge prestaties, is een wegtype in Spanje dat alleen in de autonome regio Galicia gebruikt wordt. Dit betreft hoogwaardig uitgebouwde enkelbaans wegen die niet de status van autovía hebben.

Kenmerken

De VG-1.4 bij Cee in de provincie A Coruña.

Een vía de altas prestacións is een enkelbaans weg met tegenverkeer, maar op een beter uitgebouwd alignement en heeft doorgaans gedeeltelijk ongelijkvloerse kruisingen. Het is een voortzetting van de voormalige wegklasse vía rápida.

De vías de altas prestacións zijn alleen in de autonome regio Galicia gelegen. Ze vormen geen netwerk, maar een serie solitair liggende verbindingen die oudere wegen bypassen. Ze behoren tot het netwerk van de Vía de Alta Capacidade (VAC), maar zijn geen Corredor Gallego, autovía of autopista.

In contrast met de Corredor Gallego is de vía de altas prestacións veelal korter, bijna alle routes zijn korter dan 10 kilometer. Daarnaast hebben zij vaker gelijkvloerse elementen, zo kruisen secundaire wegen vaak ongelijkvloers, maar belangrijke hoofdwegen sluiten vaak gelijkvloers met rotondes aan. In sommige gevallen is de vía de altas prestaciones een voortzetting van een Corredor Gallego of autovía.

De bewegwijzering op een vía de altas prestaciones bestaat uit groene borden, in tegenstelling tot de autovías (blauw) of reguliere wegen (wit). De vía de altas prestaciones zijn op dit vlak een uitzondering in Spanje.

Wettelijk gezien is een vía de altas prestaciones een weg met een geslotenverklaring voor langzaam verkeer. Het oude bord van de vía rápida wordt hiervoor ook gebruikt, maar dan zonder de aanduiding 'vía rápida'.

Geschiedenis

De VG-4.5 bij Cangas in de provincie Pontevedra.

In tegenstelling tot de rest van Spanje is Galicia ook op het platteland dichtbevolkt. De traditionele hoofdwegen kennen zeer veel verspreide bebouwing, sommige routes hebben vrijwel continu bebouwing, zonder dat er duidelijke dorpskernen zijn. Dit zorgt ervoor dat een relatief groot deel van het secundaire wegennet binnen de bebouwde kom ligt. Het bijkomende bergachtige karakter van Galicia maakt deze routes tijdrovend indien er geen autosnelweg in de buurt is.

In het verleden zijn de vías rápidas aangelegd, dit waren enkelbaans ongelijkvloerse autowegen. Deze wegklasse is in de wegcode van 2003 formeel afgeschaft, maar de wegen bestonden nog wel. Een deel is daarna uitgebouwd tot autovía, maar op het platteland van Galicia liggen de intensiteiten te laag en de aanlegkosten te hoog om een uitbouw tot autovía van al deze wegen te rechtvaardigen. Daartoe heeft Galicia de vía de altas prestacións geïntroduceerd. Deze behielden de groene bewegwijzering van de voormalige vías rápidas.

Het was gepland om een netwerk van vía de altas prestacións aan te leggen op routes die te lage intensiteiten hadden voor de uitbouw tot autovía, maar wel belangrijk genoeg waren om geïsoleerde regio's en regiostadjes beter te ontsluiten. Sindsdien is vanwege een tekort aan geld een gefragmenteerd systeem van deze wegen gerealiseerd, veel routes zijn nog steeds incompleet. Enkele routes werden dermate druk dat de uitbouw tot autovía volgde.

Wegbeheer

De vías de altas prestaciones zijn in het beheer van de Xunta de Galicia, en behoren tot het autonome netwerk, ze zijn dus feitelijk een carretera autonómica (estrada autonómica). Ze zijn nooit in het beheer van de nationale regering of de provinciale overheid.

Wegnummering

Vergelijkbaar met de Corredores Gallegos zijn de vías de altas prestaciones genummerd met een decimaal systeem. Het eerste nummer geeft de provincie aan, het tweede nummer is het feitelijke wegnummer.

  • 1: A Coruña
  • 2: Lugo
  • 3: Ourense
  • 4: Pontevedra

Bijna alle vías de altas prestaciones zijn gelegen in de twee provincies A Coruña en Pontevedra. Lugo en Ourense hebben elk maar één route.

De VG-1.2 ligt dus in de provincie A Coruña en de VG-4.1 ligt in de provincie Pontevedra.

In het verleden is ook de prefix 'VRG' gebruikt, dat vermoedelijk voor 'vía rápida gallego' heeft gestaan.

Lijst van vías de altas prestaciones

# Nr. route lengte
VG-1.2 Vilar do Colo - Mugardos 5,8 km
VG-1.3 Veigue - O Castelo 6,0 km
VG-1.4 Cee - Sardiñeiro 4,9 km
VG-1.5 Baio - Santa Irena 2,5 km
VG-1.6 Mosqueiros - Santa Lucía 0,8 km
VG-1.7 Pardiñas - As Galanas 3,3 km
VG-1.8 polígono industrial do Tambre - Ponte Romaño 1,6 km
VG-2.1 Monforte de Lemos - Monforte de Lemos 2,8 km
VG-3.1 A-52/AG-31 - N-525 4,5 km
VG-4.1 Sanxenxo - A Lanzada 6,8 km
VG-4.2 AG-41 - Cambados 4,4 km
VG-4.3 Cambados - Vilagarcía de Arousa 8,2 km
VG-4.4 Lourizán - Ardán 13,0 km
VG-4.5 Moaña - Cangas 2,4 km
VG-4.6 Alto da Portela - Meduíña 3,0 km
VG-4.7 Carril - Baión 7,6 km
VG-4.8 Campañó - Mosteiro do Poio 3,1 km

Zie ook

Referenties