VINEX

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Achtergrond

VINEX is de afkorting van VIerde Nota op de ruimtelijke ordening EXtra. In deze rijksnota van het toenmalige ministerie van VROM werd het beleid op ruimtelijk gebied vastgelegd. De Vierde Nota stamt van eind jaren '80, en in 1991 verscheen het addendum, vandaar de term "EXtra". Het addendum was mede het gevolg van het gewijzigde beleid onder het kabinet Lubbers III. Dit kabinet bestond uit CDA en PvdA, in tegenstelling tot de twee eerdere kabinetten Lubbers, die uit CDA en VVD bestonden. De oorspronkelijke Vierde Nota was het product van de eerdere centrumrechtse kabinetten, de VINEX van het toen nieuwe centrumlinkse kabinet. De nieuwe minister van VROM (Hans Alders, PvdA) wilde zich daarmee ook profileren ten opzichte van zijn voorganger (Ed Nijpels, VVD).

VINEX-wijken

In de nota VINEX werd o.a. de bouw van vele nieuwe woonwijken voorzien voor de periode 1993-2005. Deze wijken staan daarom onbebouwd bekend als VINEX-locaties, en na bebouwing als VINEX-wijken. VINEX-wijken onderscheiden zich van oudere woonwijken door het ruimtegebruik met bouw in hoge dichtheden, weinig openbaar groen en door de veelal toegepaste donker gekleurde bakstenen. Bovendien werd - geheel in de stijl van de jaren '80 en '90 - met de opzet van de VINEX-wijken gepoogd om het OV-gebruik te bevorderen en de leegloop van de steden tegen te gaan.