Verbreding

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Onder verbreding wordt verstaan het zodanig fysiek aanpassen (reconstrueren) van een weg dat deze na afloop over meer rijstroken c.q. rijbanen beschikt.

Voor het verbreden van wegen die tot het hoofdwegennet (HWN) behoren, is de Tracéwet van toepassing. Voor alle wegen geldt dat procedures in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Wet milieubeheer (Wm) doorlopen moeten worden.

In andere talen

  • Duits (Deutsch): Erweiterung
  • Engels (English): dualling, road improvement, widening
  • Pools (Polski): poszerzanie drogi