Verkeerscentrale

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een verkeerscentrale is een locatie waarvandaan het operationeel verkeersmanagement plaatsvindt binnen een bepaald beheergebied. Vanuit een verkeerscentrale worden de wegkantsystemen, zoals de verkeerssignalering, verkeersregelinstallaties, spitsstrookborden en DRIPs aan- of bijgestuurd. We spreken van een verkeerscentrale als er tijdens een bepaald deel van de dag (spitsen, werkdagen, weekenddagen, evenementen, etc) of 24 uur per dag het verkeer gemonitord wordt, op afwijkingen gereageerd wordt en waar nodig bijgesteld wordt om de verkeersdoorstroming van het totale netwerk op een zo hoog mogelijk (vastgesteld) niveau te houden of te brengen, waarbij de verkeersveiligheid niet mag verslechteren.

Een verkeerscentrale zal in het algemeen in gebruik genomen worden in beheergebieden waar de verkeersdruk hoog is, waar de wegen aan hun grenzen van de capaciteit zitten en waar uitbreiden van de wegcapaciteit door bouwen niet of nauwelijks mogelijk is. Bij verkeerscentrales die hiervoor in gebruik genomen zijn ligt de focus op operationeel verkeersmanagement. Ook verkeersveiligheid is een mogelijkheid om een verkeerscentrale in gebruik te nemen. Tunnelveiligheid of wetgeving omtrent tunnels kan wegbeheerders noodzaken tot het in gebruik nemen van een verkeerscentrale voor deze taak. Daarbij ligt de focus van oudsher op het continu monitoren van de veiligheid in tunnel(s). De mogelijkheid bestaat dat het takenpakket groter is dan (wettelijk) noodzakelijk en naast tunnelveiligheid ook verkeersmanagement tot het takenpakket behoort. Dit verschilt per wegbeheerder.

Nederland

Binnen Nederland voeren diverse wegbeheerders van verschillende overheidslagen operationeel verkeersmanagement uit. Slechts enkelen hiervan hebben daadwerkelijk een verkeerscentrale in gebruik, waar vandaan een groot deel van de dag, of 24 uur per dag operationeel verkeersmanagement wordt uitgevoerd. De wegbeheerders die geen verkeerscentrale hebben, maar wel wegkantsystemen of verkeersregelinstallaties op afstand kunnen bijstellen hebben over het algemeen een beheerscentrale hiervoor; er zal dan geen personeelsbezetting zijn om het operationele proces te bewaken.

Rijkswaterstaat

In Nederland zijn er 5 verkeerscentrales:

 • VCNWN te Velsen, voor de regio Noordwest-Nederland
 • VCZWN te Rhoon, voor de regio Zuidwest-Nederland
 • VCMN te Utrecht, voor de regio Midden-Nederland; tevens voor provincie Utrecht en gemeente Utrecht.
 • VCNON te Wolfheze, voor de regio Noordoost-Nederland
 • VCZON te Helmond, voor de regio Zuidoost-Nederland

Daarnaast is er een landelijk verkeerscentrum VC-NL dat als overkoepelende organisatie regio-overschrijdende aangelegenheden coördineert en zich richt op verbetering van de operationele processen in de regionale verkeerscentrales.

Provincies

Voor zover bekend zijn er (anno 2013) drie provincies die een verkeerscentrale in gebruik hebben:

 • Provincie Noord-Holland te Hoofddorp, voor alle N-wegen binnen haar beheersgebied waar verkeersregelinstallaties en DRIP's op aangesloten zijn en tevens voor de bewaking van de Waterwolftunnel, Abdijtunnel en Amstel Aquaduct
 • Provincie Zuid-Holland (VM-desk) te Den Haag, voor alle N-wegen binnen haar beheersgebied waar verkeersregelinstallaties en DRIP's op aangesloten zijn
 • Provincie Utrecht, bediend vanuit VCMN, voor alle N-wegen binnen haar beheersgebied waar verkeersregelinstallaties en DRIP's op aangesloten zijn

Andere wegbeheerders

Voor zover bekend zijn er twee gemeentes in Nederland die een verkeerscentrale in gebruik hebben:

 • Gemeente Amsterdam, voor tunnelbewaking van de IJtunnel en Piet Heintunnel en voor alle verkeersregelinstallaties en DRIP's binnen haar beheersgebied
 • Gemeente Den Haag, voor alle verkeersregelinstallaties en DRIP's binnen haar beheersgebied

In andere talen

Verkeerscentrale

 • Duits (Deutsch): Verkehrsleitzentrale
 • Engels (English): traffic control centre / center (TCC)
 • Kroatisch (Hrvatski): prometna centrala
 • Pools (Polski): centrum nadzoru ruchu