Markering

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Verkeersstreep)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Wegenverf en thermoplast op de N307 bij Dronten.

Definitie

Op of in het oppervlak van de verharding aangebrachte verkeerstekens ter geleiding, waarschuwing, regeling of informatie van het verkeer.


Toelichting

Onderscheid worden:

 • Wegmarkering in lengterichting
 • Wegmarkering in dwarsrichting
 • Overige wegmarkering

Markering wordt in de spreektaal en op werk-in-uitvoeringsborden nogal eens ten onrechte de belijning genoemd.


Wegmarkering in lengterichting

Deze markering is in principe evenwijdig aan de as van de weg gelegen.

Onderscheiden worden:

Wegmarkering in dwarsrichting

Deze markering heeft een lengterichting die in een rechte hoek ligt met de as van de weg.

Onderscheiden worden:

Overige wegmarkering

Onderscheiden worden:

Verwerkingswijzen

Markering kan op meerdere verwerkingswijzen worden aangebracht. De bekendste vormen zijn:

 • tape, dat vooral in tijdelijke situaties bij wegwerkzaamheden wordt toegepast
 • wegenverf, een goedkope maar weinig duurzame wijze die daarom vaak onderhoud vergt, het zogenaamde ophalen.
 • thermoplast, een thermisch materiaal dat duurzamer is, maar bij aanbrengen hogere kosten vergt.
 • actieve markering, waarbij de markering zelf licht uitstraalt

Op wegen met een open verharding, zoals een klinkerweg, kan de markering ook als losse stenen worden aangebracht.

Kleuren

Markering kan in vele kleuren worden aangebracht. De bekendste voorbeelden zijn:

 • wit (meest gebruikelijk)
 • geel (tijdelijke situaties en stop- of parkeerverboden (stoepranden), in veel buitenlanden ook de asstreep of de kantstreep)
 • rood (fietsstroken, in Groot-Brittannië ook op belangrijke stedelijke wegen met een absoluut stopverbod)
 • groen (als vulling tussen de dubbele asstrepen op enkelbaans stroomwegen)
 • blauw (stoepranden, parkeerzones)
 • zwart (om witte markering tijdelijk onzichtbaar te maken)

Uniformiteit is uit oogpunt van een goede en tijdige herkenbaarheid belangrijk bij de weginrichting. Daartoe behoort zeker ook het kleurgebruik. De laatste jaren komt het bijvoorbeeld nogal eens voor dat een zebrapad in regenboogkleuren wordt uitgevoerd omdat de lokale politiek een statement wil maken over een niet-verkeersgerelateerd maatschappelijke situatie. Dit komt uiteraard de uniformiteit en herkenbaarheid als zebrapad allesbehalve ten goede, en is daarom uit oogpunt van de verkeersveiligheid niet aan te raden.

Geschiedenis

In de Verenigde Staten wordt de uitvinding van wegmarkering toegeschreven aan June McCarroll (1867 - 1954). In het najaar van 1917 reed ze met haar model T Ford over een weg bij Indio, California, toen ze een bijna-ongeluk had met een vrachtwagen. Ze bedacht dat het toepassen van wegmarkering de wegen veel veiliger zouden maken. McCarroll kwam met haar ideeën bij de kamer van koophandel van Riverside County, maar kreeg geen gehoor. Toen heeft ze zelf met een pot verf een middenmarkering aangebracht op de weg. Via verschillende organisaties bracht ze haar idee in de gehele staat aan de man, en in november 1924 werd haar idee overgenomen door de California Highway Commission en werd 5.600 kilometer weg van markering voorzien met een kostprijs van $ 163.000,-. In 2002 is een gedeelte van de Interstate 10 bij Indio als de "Doctor June McCarroll Memorial Freeway" genaamd. Of McCarroll echt het eerste idee had in de gehele wereld blijft onbekend. Tot 1971 werd in de Verenigde Staten een witte middenmarkering gebruikt om rijrichtingen te scheiden, daarna is dit gewijzigd naar de bekende gele middenmarkering. In Duitsland werd tot na 1950 op de autobahn een doorgetrokken zwarte middenstreep gebruikt. Dit vanwege het lichtgrijze betonwegdek. In 2014 is in Nederland voor het eerst op systematische schaal 'druppelmarkering' toegepast op de A4 bij Steenbergen.

EHK

In het kader van het DV -concept is het project Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken (EHK) opgestart, die als doel heeft dat de weggebruiker op basis van de markering beter zou moeten kunnen bepalen welke regels op een weg gelden. De functie van de markering wordt daarbij uitgebreid van zuiver geleidend naar functieherkennend.

In andere talen

 • Duits (Deutsch): Fahrbahnmarkierung
 • Engels (English): Road marking
 • Frans (Français): Signalisation routière horizontale
 • Italiaans (Italiano): Segnaletica orizzontale
 • Pools (Polski): Znaki poziome
 • Russisch (Русский): Дорожная разметка
 • Zweeds (Svenska): Vägmarkeringar

Referenties