Verkeerssystemen

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Oorspronkelijk bestond een weg uit een onderbouw met daarop een verhardingslaag. Met de opkomst van het gemotoriseerd verkeer werden markering en wegmeubilair ook onderdeel van de weg. Bij wegmeubilair valt te denken aan verkeersborden, openbare verlichting, bushaltehokjes en dergelijke.

Omdat statische voorzieningen onvoldoende bleken voor een veilige geleiding en optimale doorstroming van het verkeer, werden verkeersregelsystemen geïntroduceerd. Daarbij is onderscheid te maken naar wegkantsystemen en verkeerscentralesystemen.

Qua functionaliteit kan onderscheid worden gemaakt naar systemen die vooral de veiligheid van een object dienen (objectsystemen), zoals een verkeerstunnel, en systemen die vooral voor een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer van belang zijn (verkeersmanagementsystemen).

Qua systemen is in de loop der jaren het volgende geïmplementeerd:

  • verkeersregelinstallaties (VRI's); en de aansturing ervan op afstand via systemen als CVMS en VBS
  • pijl-/kruisbakken;
  • toeritdoseerinstallaties (TDI's), als bijzondere vorm van een VRI;
  • dynamische route-informatiepanelen (DRIP's) en de aansturing ervan op afstand via CDMS;
  • geïntegreerde presentatiesystemen (bijvoorbeeld VBA);
  • bedienapplicatie voor camera's en spitsstroken (CBA);
  • objectbedieningssystemen (dedicated SCADA-toepassingen voor bijvoorbeeld de HF-installatie, slagboombediening, pompkelders, ventilatoren, et cetera);
  • bediensystemen voor het op afstand regelen van dynamische openbare verlichting;
  • loggingssystemen
  • communicatiesystemen (telefoon, noodnet, ARBI-vox, tracking & tracing, et cetera)