Verzadigingsgraad

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Definitie

Verhouding tussen de intensiteit en de capaciteit in een bepaalde richting.


Toelichting

De verzadigingsgraad is binnen de verkeersregeltechniek een maat voor de (verwachte) verkeersafwikkeling bij een verkeersregelinstallatie. In tegenstelling tot de belastinggraad wordt de intensiteit in dit geval afgezet tegen de afrijcapaciteit tijdens de daadwerkelijke groenfasen.

De verzadigingsgraad is gedefinieerd als de intensiteit gedeeld door het deel van de cyclus waarin groen wordt gegeven (de effectieve groentijd gedeeld door de cyclustijd) vermenigvuldigd met de afrijcapaciteit. Voor de beeldvorming is het goed om te begrijpen dat de verzadigingsgraad aangeeft in hoeverre de wachtrij voor het verkeerslicht bij één groenfase wordt afgewikkeld. Een verzadigingsgraad kleiner dan één betekent dat een wachtende rij voertuigen bij één groenfase geheel weggewerkt wordt, een verzadigingsgraad groter dan één betekent dat bij het begin van de roodfase één of meer voertuigen moeten stoppen. Voor het ontwerpen van een verkeersregeling wordt uitgegaan van een maximaal gewenste verzadigingsgraad van 0,85.

Buiten de verkeersregeltechniek is er in de verkeerskunde een aanverwant begrip: de I/C-verhouding