Viaduct Hoendiep

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Viaduct Hoendiep
Kruist Hoendiep / Van Heemskerckstraat / Peizerweg
Lengte 750 meter
Openstelling 1978/2006
Intensiteit nnb mvt/dag
Locatie kaart

Het viaduct Hoendiep is een viaduct in de N370 die deel uitmaakt van de Ring Groningen. Het viaduct overspant onder andere het Hoendiep en de Peizerweg.

Kenmerken

Het viaduct heeft een lengte van circa 750 meter waarover de N370 loopt met 2x2 rijstroken. Het zuidelijke talud ligt ter hoogte van de aansluiting Zeeheldenbuurt waarna het kunstwerk eerst de parkeerplaats van de meubelboulevard overspant en vervolgens de Peizerweg met de daaraan parallel lopende spoorlijn Leeuwarden - Groningen. Het viaduct verloopt hier in een bocht en buigt af in meer noordoostelijke richting. Direct aan de noordzijde van de spoorlijn volgt de toe- en afrit in en vanuit zuidelijke richting van de aansluiting Hoendiep. Over het eerste deel van het viaduct lopen ook de weefvakken met de aansluiting Zeeheldenbuurt waardoor daar feitelijk 2x3 rijstroken op het viaduct liggen. Het viaduct overspant vervolgens de Van Heemskerckstraat, het kanaal Hoendiep en de gelijknamige straat die eraan parallel loopt. Aan de noordzijde van het Hoendiep naast een vestiging van de McDonald's ligt het noordelijke talud en toe- en afrit van de aansluiting Hoendiep.

Het viaduct bestaat uit twee gedeeltes. Het oude oorspronkelijke viaduct over de Peizerweg en spoorlijn dat na de spoorlijn afdaalde tot maaiveld en het nieuwe deel over de Van Heemskerckstraat/Hoendiep. Het nieuwe deel bestaat uit liggers die rusten op in totaal 9 enkele ronde pijlers. Dit deel is enigszins te vergelijken met het Viaduct Basisweg in de rijksweg A5 bij Amsterdam. Het oude deel is ter plaatste gestort en rust op 12 dubbele ronde pijlers. Het oude viaduct Peizersweg en het nieuwe viaduct lopen in elkaar over waardoor er feitelijk gesproken kan worden van één lang viaduct.

Geschiedenis

De huidige N370 is in de jaren 70 aangelegd als onderdeel van de N46 Groningen - Eemshaven. [1] Begin jaren 90 heeft de noord- en westring het nummer N370 gekregen.

Het deel van het viaduct Hoendiep over de Peizerweg en de spoorlijn is in 1978 gereedgekomen getuige de datum op het viaduct boven de Peizerweg.[2] Dit viaduct eindigde ten noorden van de Van Heemskerckstraat waar de N370 afdaalde en aansloot op een geregelde kruising met het Hoendiep. De Van Heemskerckstraat werd ontsloten met een halve aansluiting die alleen vanuit en in zuidelijke richting te gebruiken was. De geregelde kruising met het Hoendiep is in de jaren erna een knelpunt geworden en bovendien onveilig. Vanwege de hellingshoek en de bocht waarin de N370 loopt op dit punt werd verkeer dat voor het verkeerlichten stond te wachten nogal eens te laat opgemerkt waardoor er regelmatig kop-staart aanrijdingen plaatsvonden. Om deze reden en om het verkeer in de toekomst aan te kunnen werd in 2003 besloten de aansluiting met het Hoendiep ongelijkvloers te maken.[3]

Vanwege de verhoogde ligging van de N370 ten zuiden van het Hoendiep werd besloten deze verhoogde ligging door te zetten tot ten noorden van de huidige aansluiting. Het afdalende noordelijke gedeelte van het oude viaduct werd gesloopt en er is een nieuw viaduct gebouwd dat aansluit op het al bestaande deel over het spoor. De overgang van het oude naar het nieuwe viaduct is bij de zuidelijke toe- en afrit van de aansluiting Hoendiep goed te zien. De Van Heemskerckstraat is in westelijke richting de toegangsweg van de Suikerunie en alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. In oostelijke richting is de weg geknipt en niet meer toegankelijk voor autoverkeer. De bewaakte overweg is in gebruik gebleven voor (brom)fietsverkeer. De geregelde kruising in het Hoendiep verdween en maakte plaats voor de huidige rotonde. Tussen de Van Heemskerckstraat en het Hoendiep loopt een verbindingsweg onder het viaduct. De werkzaamheden begonnen in 2004 en werden afgerond in 2006. De N370 loopt sindsdien over een lengte van 750 meter verhoogd op een viaduct.

In 2011 moesten de voegovergangen van het in 2006 geopende gedeelte over een lengte van 400 meter hersteld worden om te voorkomen dat het betonwerk zou worden aangetast door strooizout. De kosten hiervoor bedroegen circa € 210.000,-.[4]

Verkeersintensiteiten

Referenties