Vignet (Duitsland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Maut.svg

Duitsland was van plan om tolheffing in te voeren voor personenauto's middels een elektronisch vignet.[1][2] Om juridische redenen was de invoering echter vertraagd, oorspronkelijk met 1-2 jaar.[3] Later werd bekend dat de invoering nog verder vertraagd is.[4] Men sprak toen van een start van de tolheffing in oktober 2020,[5] maar het Europese Hof van Justitie oordeelde op 18 juni 2019 dat de tolheffing discriminerend is en niet op de voorgenomen manier ingevoerd mag worden.[6] De voorgenomen tolheffing is sindsdien min of meer geschrapt.[7]

Achtergrond

In Duitsland moeten sinds 1994 buitenlandse vrachtwagens tol betalen, eerst via het Eurovignet en sinds 2005 via Toll-Collect (LKW-Maut). Lichte voertuigen zijn echter vrijgesteld van tolheffing. In Duitsland geldt een algemene wegenbelasting, maar die hoeft door buitenlandse bestuurders niet betaald te worden. Met name de Beierse partij CSU drong aan op het invoeren van een vignet, omdat in de buurlanden van Bayern overal tol betaald moet worden middels een vignet (Oostenrijk, Tsjechië en Zwitserland).

Het e-vignet is wettelijk verankerd in het Infrastrukturabgabengesetz (InfrAG).

Systeem

Gewerkt zou worden met een e-vignet dat via internet en bij terminals op tankstations te kopen zou zijn. In het oorspronkelijke wetsvoorstel waren 3 e-vignetten voorzien, voor de periode van 10 dagen, 2 maanden of 1 jaar. Bij de e-vignetten voor 10 dagen en 2 maanden was gepland dat het invoeren van het kenteken voldoende zou zijn. Bij jaarvignetten zouden de voertuiggegevens benodigd zijn, omdat de tarieven van het jaarvignet gebaseerd zouden worden op brandstoftype en euro-emissieklasse. In 2016 is er afgesproken dat de tarieven van alle vignetten worden gebaseerd op de voertuigeigenschappen. Duitsland zou daarmee het enige land in Europa zijn met een dergelijk systeem.

Het gebruik van e-vignetten zal steeksproefgewijs gehandhaafd worden. Op overtredingen volgen boetes. Het Bundesamt für Güterverkehr (BAG) had verantwoordelijk moeten worden voor de handhaving van het e-vignet.

Het vignet zou voor Duitsers verplicht worden op alle Bundesfernstraßen, waaronder alle Bundesstraßen en Bundesautobahnen vallen. Voor buitenlanders zou het vignet alleen verplicht worden op de Bundesautobahnen. In de praktijk zijn dit vrijwel alle Autobahnen.

Tarieven

Onderstaande bedragen zijn uit het besluit van januari 2017.[8]

Jaarvignet

De prijs van het jaarvignet is afhankelijk van de euronorm van het voertuig en of het diesel of benzine betreft.

De prijs is per 100 cm³ (0,1 liter) motorinhoud

emissieklasse benzine diesel
Euro 3 of lager € 6,50 € 9,50
Euro 4 of 5 € 2,00 € 5,00
Euro 6 € 1,80 € 4,80

Rekenvoorbeeld: Een benzineauto uit 2010 (Euroklasse 5) met een benzinemotor van 1,6 liter kost dan (16 * € 2)= € 32,-. Een dieselauto met een 1,8 litermotor uit 2005 (Euroklasse 4) kost dan (18 * € 5)= € 90,-.

10-dagenvignet & 2-maandenvignet

Het tarief van het 10-dagenvignet en 2-maandenvignet is gebaseerd op wat een jaarvignet zou kosten.

prijs jaarvignet 10-dagenvignet 2-maandenvignet
€ 0 - 19 € 2,50 € 7,00
€ 20 - 39 € 4,00 € 11,00
€ 40 - 69 € 8,00 € 18,00
€ 70 - 99 € 14,00 € 30,00
€ 100 - 129 € 20,00 € 40,00
€ 130+ € 25,00 € 50,00

Opbrengsten

De bruto opbrengst van het vignet wordt geschat op € 3,7 miljard, waarvan € 3,0 miljard wegvalt door compensatie voor Duitse bestuurders in de wegenbelasting. Daardoor zijn de bruto inkomsten feitelijk slechts € 700 miljoen, alleen van buitenlanders. De netto inkomsten werden in 2014 geschat op € 500 miljoen per jaar, vanwege geschatte systeemkosten van € 200 miljoen per jaar. De inkomsten van het vignet worden uitdrukkelijk in de wegeninfrastructuur gestoken.[9]

Buitenlandse personenauto's leggen zo'n 5% van alle kilometers in Duitsland af, maar worden geacht ruim 25% van de bruto tolinkomsten te genereren.[10] Hiermee worden buitenlanders ongeveer 5 keer zo zwaar belast als Duitsers.

Geschiedenis

Bij het regeerakkoord van het derde kabinet Merkel in 2013 is afgesproken een vignet in te voeren voor personenauto's. Tegen de invoering van het vignet bestaat veel weerstand in de buurlanden omdat Duitse bestuurders gecompenseerd worden door een verlaging van de wegenbelasting. Op 8 mei 2015 werd de invoering van de tol goedgekeurd door de Bundesrat, waarmee de parlementaire procedure voltooid was.[11] Nadat het vignet door het parlement werd goedgekeurd, ging de EU echter in beroep, omdat het vignet discriminerend zou werken ten opzichte van buitenlandse bestuurders. Hiermee is de invoering, die voorzien was voor 1 januari 2016, met 1 tot 2 jaar vertraagd. Op 1 december 2016 bereikten de Europese Commissie en de Duitse minister van verkeer Dobrindt een akkoord over de invoering van de tolheffing, waarbij een nieuw tariefstructuur is voorzien.[12] Het definitieve plan is op 25 juni 2017 door het kabinet vastgesteld.[13]

Ontwerp-wetsvoorstel in 2014

De tarieven waren in het ontwerp-wetsvoorstel van december 2014 vastgesteld op € 10 voor 10 dagen, € 22 voor 2 maanden en een jaarvignet waarvan de prijs afhankelijk is van brandstofsoort en motorinhoud.[14] Deze tarieven zijn vergelijkbaar met het Autobahnvignet in Oostenrijk, behalve dat men in Duitsland een onderscheid maakt naar voertuigtype voor jaarvignetten. Dit is gedaan om te voorkomen dat wegenbelastingvrije voertuigen in Duitsland extra moeten betalen.

brandstoftype 10-dagen 2-maand 1 jaar*
benzine € 10 € 22 € 2 per 100 cc, max € 130
diesel € 10 € 22 € 5 per 100 cc, max € 130

* euro 4 of 5 motor.

De voorgestelde tariefstructuur voor jaarvignetten is erg complex om de tarieven samen te laten vallen met de compensatie voor Duitse voertuigen. In het wetsvoorstel maakt men onderscheid tussen de euro emissie-klasse van motoren. Voor euro 6-voertuigen gelden kortingen, voor euro 3 of minder gelden toeslagen. Apart belast worden campers met een toltarief van € 16 per 200 kg gewicht, met een maximum van € 130.

Nieuw voorstel in 2015

In maart 2015 zijn de tarieven opnieuw aangepast en worden ook voor kortdurende vignetten variabel op basis van milieu-eigenschappen.[15]

milieufase* jaarvignet 10-dagen 2-maand
1 € 0 - 39 € 5 € 16
2 € 40 - 69 € 10 € 22
3 € 70 - 130 € 15 € 30

* nog onduidelijk wat de exacte eigenschappen per milieufase zijn.

Overeenkomst in 2016

Bij de overeenkomst tussen de Europese Commissie en Duitsland op 1 december 2016 is weer een andere tariefstructuur voorgesteld, waarbij het tarief voor het 10-dagenvignet afhankelijk van de milieu-eigenschappen en technische eigenschappen van de voertuigen. Genoemd werd een tarief van € 2,50 tot € 20,00 voor een 10-dagenvignet.[16] Duitsland is daarbij het enige land waar de toltarieven voor personenauto's afhankelijk zijn van de voertuigeigenschappen. Deze complexe tariefstructuur is nodig omdat Duitse automobilisten via de wegenbelasting voor het vignet gecompenseerd worden.

Europese Hof van Justitie in 2019

Het Europese Hof van Justitie oordeelde bij uitspraak op 18 juni 2019 dat de voorgenomen tolheffing strijdig is met EU-wetgeving. In de voorgenomen vorm zou de tolheffing indirect discriminerend zijn tegen buitenlandse automobilisten en in strijd is met de principes van vrij verkeer van goederen en diensten. Het Europese Hof argumenteerde dat de compensatie van Duitse automobilisten via de wegenbelasting de-facto neerkomt op het volledig neerleggen van de economische uitwerking op buitenlandse automobilisten. De manier waarop de compensatie voor Duitse automobilisten werd voorgesteld zou de-facto neerkomen op een poging om alleen buitenlandse bestuurders voor de tolheffing op te laten draaien.[17]

Zie ook

Referenties

Vignetten in Europa

BulgarijeDuitslandHongarijeMoldaviëOostenrijkPolenRoemeniëSloveniëSlowakijeTsjechiëWit-RuslandZwitserland