Viken

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Hoofdstad Oslo
Grootste stad Oslo
Oppervlakte 24.597 km²
Inwonertal 1.234.000
Lengte snelwegennet 269 km
Eerste snelweg 1961
Afkorting

Viken was van 2020 tot en met 2023 een fylke (provincie) in Noorwegen. De provincie omvatte het zuidoostelijk deel van Noorwegen maar exclusief de hoofdstad Oslo. De hoofdstad was formeel wel Oslo, maar de-facto zaten de meeste functies in Drammen en Sarpsborg. Viken telde 1,2 miljoen inwoners, met afstand de grootste bevolking van alle Noorse provincies en circa een kwart van de totale Noorse bevolking.

Viken is per 1 januari 2024 weer opgedeeld in Akershus, Buskerud en Østfold.

Inleiding

Viken omvatte twee aparte streken, ten westen en ten oosten van Oslo. Alle voorsteden van Oslo zijn in Viken gelegen. Viken heeft een kustlijn aan het Oslofjord en zuidelijker ook aan de open zee van het Skagerrak. Het grenst aan Zweden in het oosten, Innlandet in het noorden, Vestland in het westen en Telemark og Vestfold in het westen. De hoofdstad Oslo valt echter niet onder Viken, waardoor beide delen van Viken fysiek geen landverbinding met elkaar hebben. Viken meet diagonaal maximaal circa 300 kilometer.

Het westen van Viken is bergachtig, een groot deel van de Hardangervidda is in Viken gelegen. In het uiterste noordwesten liggen de hoogste bergen, de 1.933 meter hoge Folarskardnuten is het hoogste punt van Viken. De bergen nemen in hoogte af naar het oosten, rondom Oslo is vooral sprake van hoge heuvels maar geen hooggebergte. Dit geldt ook voor het oostelijk deel van Viken, dat vlakker is en meer landbouwgebied kent. De rivier de Glomma mondt bij Fredrikstad in zee uit. De Drammenselva mondt bij Drammen in het Oslofjord uit.

Het grootste deel van de bevolking woont aan de randen van Oslo, dit is een vrij omvangrijk suburbaan gebied. In het westen van Viken vormen Drammen, Kongsberg en Hønefoss de voornaamste plaatsen die geen onderdeel zijn van de voorsteden van Oslo. In het oosten vormen Moss, Fredrikstad, Sarpsborg en Halden de voornaamste steden die geen onderdeel zijn van de voorsteden van Oslo. In Viken is ook Gardermoen gelegen, de voornaamste luchthaven van Noorwegen.

Viken ontstond per 1 januari 2020 met de samenvoeging van de voormalige provincies Buskerud, Akershus en Østfold. Viken is de historische benaming voor de kuststreek rond het Oslofjord, alhoewel de nieuwe provincie Viken aanzienlijk groter is dan de historische regio. De formatie van Viken was omstreden en al voor de officiële oprichting werd gesteld dat het weer afgeschaft zou gaan worden.[1][2] Op 14 juni 2022 stemde het parlement voor het weer opdelen van Viken per 1 januari 2024.[3]

Wegennet

Het wegennet van Viken is grotendeels op Oslo gericht. Alle invalswegen van Oslo komen vanuit Viken. De belangrijkste hiervan zijn de E6 en E18, waarvan alle drie richtingen vanuit Oslo volledig als autosnelweg zijn uitgebouwd in Viken. De E18 in het oosten van Viken gedeeltelijk een autosnelweg, dit is de belangrijkste verbinding naar Zweden. Vanwege de ligging rond Oslo omvat Viken ruim de helft van het Noorse snelwegennet.

De E6 en E18 worden aangevuld door andere belangrijke hoofdwegen. De E16 en E134 vormen ook belangrijke invalswegen, de E134 begint bij Ski, verloopt door de Oslofjordtunnel en verloopt via Drammen en Kongsberg naar het westen. De Oslofjordtunnel is tevens de enige vaste verbinding tussen het westen en oosten van Viken die niet door Oslo of Innlandet voert. De E16 heeft twee takken, van Hønefoss naar Oslo en noordelijk van Oslo langs, deels door Innlandet. De riksvei 35 vormt samen met de E16 een regionale bypass van Oslo, maar functioneert in de praktijk niet als zodanig.

De riksvei 4 vormt een alternatieve invalsweg van Oslo vanaf het noorden. De riksvei 7 vormt de belangrijkste verbinding naar het noordwesten van Viken, over de Hardangervidda. De riksvei 22 vormt een wat secundaire noord-zuidroute door het oosten van Viken.

Vanwege het grote aantal hoofdwegen spelen de fylkesveier een wat meer beperkte rol in Viken. De belangrijkste liggen in het noordwesten van Viken, dit zijn de fylkesvei 40 en de fylkesvei 50.

Toeristenwegen

Er loopt één nasjonal turistvei door Viken;

  • Hardangervidda; Eidfjord - Haugastøl.

Bruggen

De Svinesundbrug op de grens met Zweden.

Tunnels

Referenties

Fylker in Noorwegen

AgderAkershusBuskerudInnlandetMøre og RomsdalNordlandOsloRogalandSvalbardTromsFinnmarkTrøndelagTelemarkVestfoldVestlandØstfold