Voorkeursgrenswaarde

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De voorkeursgrenswaarde was een begrip onder de tot 2024 geldende Wet geluidhinder. Deze was in principe 48 dB voor geluidsgevoelige bestemmingen binnen een geluidszone van een weg en 55 dB in een zone van een spoorweg.

Wanneer eerder een hogere grenswaarde was vastgesteld, dan gold de laagste van de volgende twee waarden als voorkeursgrenswaarde:

  • De eerder vastgestelde waarde
  • De heersende waarde

Sinds 2024 zijn zogenaamde standaardwaarden en grenswaarden vastgelegd in het Besluit kwaliteit leefomgeving, een van de AMVB’s onder de Omgevingswet.