Pijlmarkering

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Voorsorteerpijl)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het aanbrengen van pijlmarkering in wegenverf met behulp van sjablonen.

Onder pijlmarkering wordt verstaan de markering die is vormgegeven als een pijl. Zij geven aan waar de betreffende rijstrook heenleidt. Pijlmarkering is een subcategorie van de symboolmarkeringen. Pijlmarkeringen hebben een gebiedende functie en worden in het midden van een rijstrook aangebracht. Bestuurders zijn verplicht om de richting die de pijl aangeeft te volgen. Rijstroken die voorzien zijn van een pijlmarkering worden afhankelijk van de situatie voorsorteerstroken, uitrijstroken, invoegstroken of weefvak genoemd. Deze stroken worden gescheiden met blokmarkering.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen normale en bijzondere pijlmarkeringen. Pijlmarkeringen toegepast bij kruispunten zijn in principe altijd voorsorteerpijlen. Deze komen voor onder zowel de normale als de bijzondere pijlmarkeringen. De rotondepijl is een voorbeeld van een bijzondere pijlmarkering.

Vormen normale pijlmarkering

Er bestaan drie vormen van normale pijlmarkering:

 • rechtdoorwijzende pijl;
 • rechtdoorwijzende en afbuigende (rechtsaf of linksaf), deze pijl heeft dus twee pijlkoppen aan één pijlschacht;
 • afbuigende pijl (rechtsaf of linksaf).

Vormen bijzondere pijlmarkering

Bijzondere pijlmarkeringen kennen meer variaties.

Kruispunten

 • dubbele afbuigende pijl (rechtsaf of linksaf), aan de schacht zitten twee pijlkoppen die dezelfde kant opwijzen. Deze pijl wordt gebruikt als de betreffende rijstrook naar twee elkaar snel opvolgende zijtakken leidt;
 • afbuigende pijl met "hamerkop" (rechtsaf of linksaf), deze pijl wordt gebruikt als de betreffende rijstrook niet leidt naar de eerste zijweg, maar naar de tweede;
 • pijl met brugsymbool (rechtsaf of linksaf), deze pijl wordt gebruikt als de zijweg na een brug ligt;
 • twee-richtingenpijl (rechtsaf en linksaf, maar niet rechtdoor);
 • drie-richtingenpijl, deze kan alleen gebruikt worden als er een tweede rijstrook aanwezig is die naar links of naar rechts afbuigt;
 • bajonetpijl, deze wordt toegepast wanneer er op korte afstand een links-rechts (of recht-links) beweging gemaakt moet worden;
 • vishaakpijl, deze wordt toegepast wanneer een zijtak aansluit onder een hoek kleiner dan 90 graden;
 • gebogen rechtdoorpijl, deze wordt toegepast wanneer de rechtdoorgaande richting licht afbuigt of wanneer op een groot kruisingsvlak aangegeven wordt dat linksafslaande voertuigen elkaar voorlangs passeren;

Rotondes

De pijlmarkering wordt bij rotondes uitgevoerd met een cirkeltje dat de rotonde voorstelt. Afhankelijk van de situatie wordt een kwart, half of driekwart cirkeltje getoond, waaraan de pijlkoppen zitten. De rotondepijl is bedacht tijdens de ontwikkeling van de turborotonde en moet het voor bestuurders duidelijker maken welke richting de betreffende voorsorteerstrook volgt. Rotondepijlen hebben dus ook alleen maar nut op rotondes met voorsorteerstroken.

Wegvakken

Op wegvakken kan een verdrijfpijl toegepast worden. Deze geeft aan dat de rijstrook bijna eindigt en maant bestuurders om de betreffende strook te verlaten. Een verdrijvingspijl wordt vaak gevolgd door een verdrijvingsvlak. Verdrijfpijlen zijn veel op autosnelwegen te vinden. Een andere bijzondere pijlmarkering op wegvakken is de "anti-spookrijpijl". Deze wordt toegepast op afritten van autosnelwegen, meestal aangebracht in een serie van drie tussen het puntstuk en het kruispunt waar de afrit op uitkomt. Deze pijl heeft een iets andere pijlvorm dan die van een voorsorteerstrook.

Overige markering

Markering is een vorm van horizontale bebakening. Naast pijlmarkering worden de volgende soorten markering onderscheiden:

Externe bron

"ASVV", CROW 1996