Voorwegwijzer

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Voorwegwijzers zijn wegwijzers, waarop al op enige afstand van de daadwerkelijke kruising of splitsing richtingen daarvan worden aangegeven. Het in een vroeg stadium aangeven van doelen van een nadere kruising heeft tot doel dat weggebruikers alvast kunnen anticiperen op de nadere kruising en dus niet op de kruising zelf hun richting nog hoeven te bepalen. Ook nemen voorwegwijzers het risico weg dat weggebruikers nog op het laatste moment hun richting moeten aanpassen.

In die zin is het niet vreemd dat voorwegwijzers met name worden gebruikt op wegen waarop de gemiddelde snelheid hoger is en het dus gewenst is dat weggebruikers al in een vroeg stadium op een kruising anticiperen. Het gaat dan om snelwegen en de belangrijkere niet-snelwegen. Ook op andere wegen komen voorwegwijzers echter voor, met name op stadswegen die gevoelig zijn voor congestie. De snelheid daar ligt weliswaar lager, maar door het grotere risico van congestie is ook daar anticipatie op de naderende kruising gewenst. Logisch onderdeel van voorwegwijzers is de afstand tot de kruising. Wordt op de kruising gebruikgemaakt van uitrijstroken, dan wordt de afstand naar het begin van die strook vermeld.

Voorwegwijzers in Nederland

Op Nederlandse snelwegen staan voor elke afrit of knooppunt in beginsel voorwegwijzers op 1200, 600 en 300 meter voor het begin van het actiepunt (waar de beslissingswegwijzer geplaatst staat). Afhankelijk van de beschikbare ruimte komt het voor dat voorwegwijzers op andere afstanden worden geplaatst of zelfs geheel weggelaten worden. Daarbij geldt overigens dat de afstand tussen voorwegwijzer en actiepunt wordt afgerond. Als een voorwegwijzer op 598 meter van het actiepunt wordt geplaatst, staat toch 600 meter als afstand vermeld.

Op de voorwegwijzers op 1200 en 600 meter van het begin van de uitvoegstrook staan de doelen van de afrit genoemd, het wegnummer (indien van toepassing), het afritnummer en uiteraard de afstand tot het actiepunt. Op de voorwegwijzer op 300 meter staan rechtdoordoelen genoemd: het wegnummer, het hoofddoel, waar van toepassing het einddoel en eventuele doelen die voor de juiste verkeersgeleiding aan het rechtdoorbord moeten worden toegevoegd. Dit rechtdoorbord wordt niet geplaatst indien gebruik wordt gemaakt van portaalwegwijzers. In dat geval wordt een soortgelijk rechtdoorbord naast de beslissingswegwijzer gehangen.

Op niet-snelwegen varieert de afstand waarop voorwegwijzers worden geplaatst, evenals hun precieze inhoud.

Voorwegwijzers in het buitenland

Ieder land heeft eigen richtlijnen over het gebruik, de plaatsing en de inhoud van voorwegwijzers.

In andere talen

  • Engels (English): advanced directional sign (AD-sign)