Westerscheldetunnel

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf WST)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Westerscheldetunnel
Kruist Westerschelde
Lengte 6.600 meter
Openstelling 14-03-2003
Intensiteit 20.700 mvt/dag
Tunnelcategorie C
Locatie kaart

De Westerscheldetunnel is een tunnel in Nederland, gelegen in de provincie Zeeland en onderdeel van de provinciale weg N62. Het is de langste wegtunnel van Nederland met een lengte van 6,6 kilometer. Het is één van de langere tweebuizige wegtunnels van Europa.[1] Vanaf 1 januari 2025 wordt de tunnel tolvrij voor personenvoertuigen.

Kenmerken

De Westerscheldetunnel is 6600 meter lang en telt 2x2 rijstroken in twee aparte tunnelbuizen. De maximale doorrijhoogte is 4,3 meter en de maximumsnelheid is 100 km/uur, gehandhaafd met een trajectcontrole. De tunnel ligt maximaal 60 meter beneden zeeniveau. Het is een geboorde tunnel, met twee buizen met een diameter van elk 11 meter. Er zijn 2 rijstroken per richting maar geen vluchtstroken. Er is geen tunnelbuis voor langzaam verkeer zoals landbouwvoertuigen, fietsers of voetgangers. Er zijn dwarsverbindingen tussen beide buizen in geval van calamiteiten. Tot 2025 is de Westerscheldetunnel een toltunnel, het tolstation ligt aan de noordzijde van de tunnel.

Geschiedenis

Voorheen was Zeeuws-Vlaanderen geïsoleerd van de rest van Nederland, net als de overige Zeeuwse eilanden dat waren voor de realisatie van de Deltawerken tussen de jaren 50 en 80. Men moest destijds via veerdiensten of via Antwerpen, door de Waaslandtunnel en later de Kennedytunnel en weer later de Liefkenshoektunnel.

Een brug-tunnelcombinatie?

Begin jaren '70 waren er vergevorderde plannen voor een brug-tunnelcombinatie ter hoogte van de veerdienst Perkpolder - Kruiningen. Er was daarbij een kunstmatig eiland voorzien midden in de Westerschelde. Er was een 23 meter hoge brug voorzien op het zuidelijk deel en een 31 meter diepe tunnel ter hoogte van de vaargeul in het noordelijk deel. De verwachting was in 1973 dat de brug-tunnelcombinatie circa 1978 opengesteld kon worden. De verbinding was ook toen als tolweg voorzien. De tunnel had een geplande lengte van 1.992 meter en de brug moest 1.440 meter lang worden. De verbinding was voorzien als onderdeel van de rijksweg 60. Het ontwerp van dit project was vergevorderd, men voorzag een afzinktunnel met elementen van 168 meter lang, 10 meter hoog en 26 meter breed. De brug werd ontworpen met 8 overspanningen van 160 meter. Er werd 5 meter ruimte tussen beide rijbanen voorzien om schade na een aanvaring door schepen te beperken. Er werden feitelijk dus twee parallelle bruggen voorzien. Vanwege de financiële risico's kwam een vaste oeververbinding nog lang niet van de grond. In 1995 besloot men van private financiering af te zien en het Rijk het project uit te laten voeren.

Westerscheldetunnel

In 1995 stemde het kabinet in met de bouw van de Westerscheldetunnel, die westelijker voorzien was dan de oorspronkelijk geplande verbinding tussen Perkpolder en Kruiningen. Zodoende konden beide veerdiensten uit de vaart worden genomen, en sloot de tunnel beter aan op de Tractaatweg naar Gent. Op 11 november 1998 werd de Westerscheldetunnel N.V. opgericht die de tunnel ging aanleggen. De Westerscheldetunnel is op 14 maart 2003 opengesteld voor het verkeer. Daarna zijn de veerdiensten voor gemotoriseerd verkeer uit de vaart genomen. Tevens zijn enkele rijkswegen opgeheven, namelijk de N58 van Breskens naar Sluis, de N60 van Perkpolder naar Kapellebrug en de N61 tussen Terneuzen en de voormalige N60 bij Terhole. Tegelijkertijd is de N254 tussen de A58 en de aanloop naar de Westerscheldetunnel omgenummerd naar N62 om zodoende een doorgaand nummer te krijgen tussen de A58 en de Belgische grens. De aanleg van de tunnel kostte € 725 miljoen exclusief btw. Sinds 1 juli 2009 zijn de aandelen van de Westerscheldetunnel N.V. volledig in handen van de provincie Zeeland.

Tol

Tolplein van de Westerscheldetunnel.

De Westerscheldetunnel is een toltunnel. Sinds 2013 zijn de tarieven gelijk gebleven. De tarieven bedragen als volgt;[2]

Voertuigtype Vol tarief T-tag Veelgebruikerskorting
Personenauto's € 5,00 € 3,80 € 3,05
Personenauto met aanhanger € 7,45 € 5,70 € 4,55
Lichte vrachtwagen € 18,20 € 13,90 € 11,15
Zware vrachtwagen € 25,00 € 19,00 € 15,25
Motoren € 2,50 € 2,50 € 2,00

In 2011 en 2012 zijn de toltarieven met € 0,10 - 0,50 omhoog gegaan ten opzichte van 2010/2011. Tevens is een veelgebruikerskorting ingevoerd. Men kan met een t-tag betalen, de courante creditcards, pinpas en contant. Motorrijders dienen altijd via de cashpoorten te rijden.[3]

Elk jaar zijn er zes tolvrije dagen, wat altijd een zaterdag is. In 2022 werd er op 29 januari, 26 februari, 9 april, 10 september, 29 oktober en 26 november geen tol geheven.[4]

De afspraak was dat de tol in 2033 zou worden opgeheven, het jaar waarin het ook is gepland dat de N62 wordt overgedragen van de provincie naar Rijkswaterstaat. Vanaf 2018 is regelmatig gediscussieerd over het eerder beëindigen van de tolheffing, met name om Zeeuws-Vlaanderen meer uit haar isolement te halen zodat het aantrekkelijker wordt om daar te gaan werken of wonen. Dat werd gezien als een belangrijk argument voor deze krimpregio. Onder meer in de Voorjaarsnota 2018 van de provincie werd de discussie weer op tafel gelegd.[5] In 2021 werd geconstateerd dat het voortijdig tolvrij maken van de Westerscheldetunnel een inkomstenderving van € 340 miljoen tot gevolg zou hebben waar op dat moment geen dekking voor was.[6] Later in 2021 werd echter gesteld dat de tunnel al tussen 2023 en 2025 tolvrij zou kunnen worden.[7] Op 22 september 2022 werd een motie gesteund om de tunnel per 2025 tolvrij te maken.[8] In november 2023 gaf de Minister aan dat de tunnel per 1 januari 2025 tolvrij wordt voor personenauto's.[9][10]

Verkeersintensiteiten

In het openingsjaar 2003 reden circa 13.000 voertuigen door de Westerscheldetunnel. Dit steeg naar 16.500 voertuigen in 2008 en lag daarna enige tijd stabiel; in 2014 maakten dagelijks 16.700 voertuigen van de tunnel gebruik (jaargemiddelde). In 2016 was dit gestegen naar gemiddeld 18.900 voertuigen per dag en in 2018 reden voor het eerst gemiddeld meer dan 20.000 voertuigen per dag door de tunnel, met een gemiddelde intensiteit van 20.700 voertuigen per dag.[11] Wel zijn er sterke schommelingen per jaargetijde, op zondagen in de winter rijden soms maar 11.000 voertuigen door de tunnel, met pieken van 29.000 voertuigen rond feestdagen.

Externe Links

Foto's en Videos

Referenties

Bruggen, tunnels en dammen in Zeeland en Zuid-Holland-Zuid

BrouwersdamGrevelingendamHaringvlietbrugHaringvlietdamHellegatsdamKrammerbrugOesterdamOosterscheldekeringPhilipsdamSluiskiltunnelTholensebrugVeerse GatdamVlaketunnelWesterscheldetunnelZandkreekdamZeelandbrug