Asstreep

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Waarschuwingsstreep)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een dubbele asstreep.

Definitie

Wegmarkering in lengterichting die rijstroken voor verkeer in tegenovergestelde richtingen scheidt, uitgevoerd als enkele of dubbele doorgetrokken streep, als enkele of dubbele onderbroken streep, of als combinatie van een doorgetrokken en een onderbroken streep.


Toelichting

De asstreep is gelegen op of evenwijdig aan de as van de weg, maar ligt niet noodzakelijkerwijs op het midden van de rijbaan.

Voor meer informatie over de verschillende soorten strepen zie onder markering.

Waarschuwingsstreep

Een bijzondere vorm was onder de RONA richtlijnen de waarschuwingsstreep. Dat was een asstreep waarvan de overschrijding een verhoofd risico met zich meebracht. Het patroon van deze streep was niet 3-9, maar 9-3.

Asstreep en wegontwerpnorm

Wegen die volgens de RONA zijn ontworpen, kennen vaak een onderbroken asstreep in een 3-9 patroon: 3 meter markering gevolgd door 9 meter onderbreking. Dubbele markering werd in het RONA-wegontwerp enkel toegepast bij bijzondere gevaarspunten, bijvoorbeeld een horizontale of verticale boogstraal met te weinig doorzicht. Er zijn nog altijd wegen die conform de RONA zijn ingericht, al is het aantal inmiddels sterk teruggelopen.

Wegen die volgens Duurzaam Veilig (DV) zijn ontworpen kennen een dubbele asstreep, om het verschil met een rijstrookscheiding herkenbaar te maken.

Kanttekening

De asstreep wordt meestal in het kader van DV-reconstructies dubbel en ononderbroken uitgevoerd, teneinde een inhaalverbod te bewerkstelligen. Deze wordt echter door een groeiend aantal weggebruikers genegeerd. De reden daarvoor is waarschijnlijk gelegen in een toenemende irritatie als gevolg van een gebrek aan inhaalmogelijkheden. Het DV-wegontwerp heeft daarmee in sterke mate bijgedragen aan de inflatie van de klassieke betekenis van de dubbele ononderbroken asstreep. Die klassieke betekenis was het aanduiden van een overschrijdingsverbod wegens zeer grote gevaarzetting. Bijzondere gevaarpunten zijn met het DV-wegontwerp voor de weggebruiker minder uit de asmarkering af te leiden, door het veelvuldige gebruik van doorgetrokken en lange onderbroken strepen, ook in normale situaties.

Onder de RONA was het mogelijk om de mate van gevaarzetting met markering te duiden in de vorm van overgang van 3-9 naar 9-3, doorgetrokken streep en dubbel-doorgetrokken streep. Dit gebeurde bij topbogen en onoverzichtelijke bochten. Deze functie is volledig verloren gegaan bij Duurzaam Veilig. Dit wordt beargumenteerd met het algehele inhaalverbod. Dat weerhoudt weggebruikers er echter niet van om in te halen, echter nu ook op locaties waar de gevaarzetting hoger is.

In andere talen

  • Engels (English): axis line

Referenties