Spoedwet Wegverbreding

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Wegaanpassingsbesluit)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op 2 juni 2003 werd de Spoedwet Wegverbreding in werking gesteld. In deze wet is een aantal wegverbeteringsprojecten opgenomen, waarvoor de Tracéwet niet van toepassing is verklaard, maar waar met een kortere procedure zou kunnen worden volstaan.

Geschiedenis

De Spoedwet Wegverbreding werd onder leiding van minister van Verkeer en Waterstaat Roelf de Boer (LPF) door de Tweede Kamer aangenomen. Op 27 mei 2003 nam ook de Eerste Kamer de wet aan, in het laatste uur van het ministerschap van de Boer.[1] Alhoewel de Boer slechts kort minister was, had de Spoedwet Wegverbreding een grote en langdurige impact op de Nederlandse procedures voor de wegenbouw. Het werd gezien als een doorbraak voor de vastgelopen procedures om autosnelwegen te verbreden.

De effectieve uitvoering van de wet had grote vertraging opgelopen door strengere EU-regels inzake de luchtkwaliteit en kwam pas vanaf 2009 goed op stoom toen het Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit van start ging. Tussen 2009 en 2015 is 800 rijstrookkilometer aangelegd, een groei van 6% van het totale Nederlandse snelwegennet.[2] Een groot deel van de projecten van de Spoedwet Wegverbreding zijn in 2010-2011 opgeleverd. In de periode daarna zijn diverse spitsstroken uit de spoedwet alweer vervangen door permanente rijstroken of verdere uitbreidingen.

Wegaanpassingbesluit

Centraal in de wet staat het WAB: het WegAanpassingsBesluit.

Een WAB bevat ten minste:

  • een beschrijving van de feitelijkheden van het project
  • een beschrijving van de gevolgen en een belangenafweging
  • een aanduiding op kaartbijlagen in minimaal 1:20.000 (overzicht) en minimaal 1:2.500 (detail)
  • informatie die minimaal noodzakelijk is om aan EU-richtlijnen te voldoen
  • zo nodig een beschrijving van de openstellingsperiode en afwijkende maximumsnelheid ten gevolge van geluidhinder en luchtkwaliteit
  • indien van toepassing een beschrijving van maatregelen betreffende landschap, landbouw en ecologie
  • indien van toepassing een beschrijving van aanvullende inrichtingen die een veilig en doelmatig gebruik van de weg bevorderen
  • indien van toepassing een opgave van aan te brengen en te verwijderen kabels en leidingen
  • indien van toepassing een beschrijving van inpassings- en/of compensatiemaatregelen

Lijst van projecten

In de bijlage van de wet is een tabel opgenomen met de projecten waarvoor de Spoedwet specifiek is bedoeld.

# project oplevering
aanleg bufferstroken Watergraafsmeer - Diemen (van 3 naar 4 rijstroken) 2011
aanleg spitsstroken Bussum - Eemnes (van 2x2 naar 2x3 in de spits) 2011
aanleg spitsstrook Diemen - Almere Stad (van 4 naar 5, van 3 naar 4 rijstroken in de spits) 2011
uitbreiding wisselstrook Diemen - Muiderberg (van 1 naar 2 wisselstroken) 2011
aanleg spitsstrook Hoevelaken - Barneveld (van 2 naar 3 rijstroken in de spits) 2008
aanleg plusstroken Beekbergen - Deventer-Oost (van 2x2 naar 2x3 rijstroken in de spits) 2006
verbreding Holendrecht - Maarssen (van 2x3 naar 2x5 rijstroken) 2011
aanleg spitsstrook Urmond - Maasbracht (van 2 naar 3 rijstroken in de spits) 2011
verbreding Urmond - Kerensheide (van 2x2 naar 2x4 rijstroken) 2011
aanleg spitsstroken De Nieuwe Meer - Badhoevedorp (van 2x3 naar 2x4 in de spits) 2011
aanleg bufferstrook Leidschendam - Prins Clausplein (van 3 naar 4 rijstroken) 2005
aanleg spitsstrook Zaanstad - Purmerend (van 2 naar 3 rijstroken in de spits) 2007
aanleg spitsstroken Velsen - Raasdorp (van 2x2 naar 2x3 in de spits) 2011
aanleg spitsstrook Raasdorp - Badhoevedorp (van 2 naar 3 rijstroken in de spits) 2011
aanleg spitsstroken Alkmaar - Uitgeest (van 2x2 naar 2x3 in de spits) 2011
aanleg spitsstroken Holendrecht - Diemen (van 2x2 naar 2x3 in de spits) 2010
aanleg spitsstroken A10-Zuid (van 2x3 naar 2x4 in de spits) 2011
aanleg bufferstrook Prins Clausplein - Voorburg (van 4 naar 5 rijstroken) 2005
aanleg plusstroken Zoetermeer - Gouda (van 2x2 naar 2x3 in de spits) 2010
aanleg plusstrook Woerden - Gouda (van 3 naar 4 rijstroken in de spits) 2010
verbreding Oudenrijn - Bunnik (van 2x3 naar 2x4 rijstroken) 2011
aanleg plusstroken Bunnik - Veenendaal (van 2x2 naar 2x3 in de spits) 2012
aanleg plusstroken Veenendaal - Ede (van 2x2 naar 2x3 in de spits) 2009
aanleg spitsstrook Zestienhoven - Delft-Zuid (van 3 naar 4 rijstroken in de spits) 2007
aanleg plusstrook Prins Alexander - Terbregseplein (van 4 naar 5 rijstroken in de spits) 2006
aanleg spitsstrook Everdingen - Lunetten (van 2 naar 3 rijstroken in de spits) 2011
aanleg plusstrook Gorinchem - Noordeloos (van 2 naar 3 rijstroken in de spits) 2006
verbreding Utrecht - Leusden-Zuid (van 2x2 naar 2x3 rijstroken) 2013
aanleg plusstroken Leusden-Zuid - Hoevelaken (van 2x2 naar 2x3 rijstroken in de spits) 2013
aanleg spitsstroken Waterberg - Beekbergen (van 2x2 naar 2x3 rijstroken in de spits) 2006
aanleg spitsstrook Heteren - Valburg (van 2 naar 3 rijstroken in de spits) 2004

Naslag

Referenties

Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat • (voormalig: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

RijkswaterstaatRijkswegInfrastructuurfondsMobiliteitsfondsMeerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en TransportBrede doeluitkeringTracéwetSpoedwet wegverbredingStructuurvisie Infrastructuur en RuimteNota Mobiliteit