Wegbeheer

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Definitie

Verantwoordelijkheid en zorg om de weg aan zijn functie te laten beantwoorden.


Toelichting

Wegbeheer is de primaire taak en zorg van een wegbeheerder

Wegbeheer is het op systematische wijze plannen, budgetteren, voorbereiden en uitvoeren van activiteiten die erop gericht zijn dat de weg zijn bestaande functie kan blijven vervullen. (Handboek Verkeer & Vervoer, 2000)

Activiteiten die tot doel hebben om de functie te veranderen (zoals verbredingen of reconstructies), behoren niet tot het feitelijke wegbeheer. Deze activiteiten worden aangemerkt als investeringen.

De instandhouding van de bestaande functie van de weg kan worden gesteld als het zo vlot, veilig en comfortabel (voor weggebruiker én wegomgeving) mogelijk verwerken van het verkeersaanbod (Handboek Verkeer & Vervoer, 2000). Deze doelstelling is ook terug te vinden in beleidsstukken en de wet. Meer concreet gaat het om de volgende thema's:

Wegonderhoud is het belangrijkste aspect van wegbeheer. Naast het feitelijke onderhoud dat plaatsvindt bij wegwerkzaamheden voert de wegbeheerder ook inspecties en metingen uit om de toestand van de weg te bepalen. Aan de hand van de resultaten wordt het wegonderhoud ingericht. Wegbeheer kan dus worden gezien als een samenspel van inspecties, metingen en onderhoud.

Voor wegonderhoud zijn de volgende indicatoren van belang:

  • Vlakheid in langs- en dwarsrichting;
  • Stroefheid;
  • Oppervlakteschade (scheuren en rafeling);
  • Structurele schade (draagkracht).

Bron

Handboek Verkeer & Vervoer, 2000, deel E.2