Wegbeheerder

Uit Wegenwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De wegbeheerder is de overheid, overheidsorganisatie of instantie die is belast met het feitelijke wegbeheer van een weg of wegvak.

In Nederland zijn vier publieke (groepen) wegbeheerders actief, namelijk:

  • Rijkswaterstaat voor alle Rijkswegen;
  • De provincies voor alle provinciale wegen;
  • De gemeentes voor alle gemeentelijke wegen;
  • De waterschappen voor wegen specifiek in beheer en gebruik bij een waterschap.

Daarnaast zijn er diverse private organisaties die wegbeheer uitvoeren op semi-publieke weggedeelten. Zo zijn percelen met een eigen weg of eigen infrastructuur in sommige gevallen publiekelijk toegankelijk, maar in beheer bij een private organisatie. Een voorbeeld hiervan is het wegennet op de campus van de Universiteit Twente.