Wegcategorie in Italië

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In de wegcode van Italië (codice della strada) worden onderscheid gemaakt tussen de volgende wegcategorieën;

Categorie A

De autostrade, inclusief diramazioni, raccordi autostradale en trafori.

 • ongelijkvloerse kruisingen
 • gescheiden rijbanen
 • minimaal 2x2 rijstroken en in principe vluchtstroken
 • toe- en afritten
 • verzorgingsplaatsen
 • verboden voor langzaam verkeer.
 • maximumsnelheid 130 km/h.

Categorie B

De strada extraurbana principale. Dit zijn de superstrade.

 • ongelijkvloerse kruisingen
 • gescheiden rijbanen
 • 2x2 rijstroken en eventueel vluchtstroken.
 • toe- en afritten.
 • verboden voor langzaam verkeer.
 • maximumsnelheid 110 km/h.

Categorie C

De strada extraurbana secondaria. Dit zijn de hoofdwegen, in de regel vaak wat beter uitgebouwd met een optimaal alignement. Veel van deze wegen zouden in Nederland een autoweg kunnen zijn.

 • één rijbaan
 • minimaal 1x2 rijstroken
 • gelijkvloerse kruisingen
 • rijstroken van 3,50 - 3,75 meter breed
 • redresseerstroken van 1,25 - 1,50 meter breed
 • maximumsnelheid 90 km/h.

Categorie D

De strada urbana di scorrimento. Hoofdwegen van bovengeschikt belang in stedelijk gebied.

 • 2x2 rijstroken
 • rijbaanscheiding
 • gelijkvloerse kruisingen (soms ongelijkvloers)
 • niet parkeren op of langs de rijbaan.
 • eventueel busbanen
 • maximumsnelheid 50 tot 70 km/h.

Categorie E

De strada urbana di quartiere. Reguliere stadswegen in zowel stadscentra als woonwijken.

 • 1x2 rijstroken.
 • parkeren langs de rijbaan.
 • voetpaden
 • maximumsnelheid 50 km/h.

Categorie F

De strada locale. Secundaire wegen zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

 • 1x2 rijstroken of geen rijstrookindeling.
 • parkeren op of langs de rijbaan
 • maximumsnelheid 50 tot 90 km/h.

Referenties