Wegenwiki:Gebruikersportaal

Uit Wegenwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Welkom op het Gebruikersportaal van de Wegenwiki. Hier kun je informatie vinden over hoe je een pagina kunt maken.

Allereerst heten we je welkom op de Wegenwiki, de wiki die speciaal gericht is op verkeerskundige zaken. Informatie over wat dit precies inhoudt kun je hier vinden: Wegenwiki:Info

Om de Wegenwiki te kunnen lezen, is geen gebruikersaccount nodig. Echter om informatie te kunnen aanmaken, of te kunnen bewerken, moet een gebruiker wel over een account beschikken: Speciaal:RequestAccount.

De Wegenwiki stelt hoge eisen aan de artikelen, en de waarde voor de gebruikers wordt in belangrijke mate bepaald doordat geen spam of vervuiling wordt getolereerd. Dit betekent tevens dat de beheerders van de Wegenwiki nieuwe accounts eerst moeten valideren. Daarbij moeten potentiële co-auteurs voor de Wegenwiki in een korte persoonlijke biografie aangeven waarom ze daarvoor geschikt zijn; bijvoorbeeld door aan te geven wat hun achtergrond is. N.B. als een account niet binnen korte tijd wordt toegelaten kan dit gemeld worden op het wegenforum.

Ben je geïnteresseerd geraakt in het maken van artikelen, bekijk dan eens de volgende pagina over de Wegenwiki-richtlijnen. Informatie over aan welke richtlijnen een artikel moet voldoen staan in het volgende artikel: Richtlijnen voor artikelen

Omdat deze wiki gebruik maakt van de software van Mediawiki zijn er op elke pagina Overlegpagina's aanwezig. De werking hiervan kun je in dit artikel vinden: Wegenwiki:Overlegpagina

De volgende stap is dan om eerst te kijken in de begrippenlijst om te zien of je artikel nog niet bestaat. Zo ja, bewerk het artikel dan zodat je je informatie kunt toevoegen. Zo nee, start dan een nieuwe pagina. Hoe je dit moet doen kun staat op de volgende pagina: Wegenwiki:Nieuwe pagina aanmaken

Als laatste is het dan tijd om structuur en opmaak in het artikel aan te brengen om het artikel leesbaar te maken. Dit kun je vinden op de volgende pagina: Wegenwiki:Paginaopmaak

Bedenk voordat je de pagina opslaat of deze in een bestaande categorie past of in een nieuw te starten categorie. Een categorie is simpel toe te voegen door onderaan de pagina de tekst [[Categorie:categorienaam]] toe te voegen.


Veel succes en plezier op de wegenwiki.

De beheerders en gebruikers van de Wegenwiki.