Wegfunctie

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Definitie

Dienstbaarheid van de weg aan de weggebruiker op basis van de functie van die de betreffende weg


Toelichting

Te onderscheiden zijn:

  • Stroomfunctie; weg primair voor doorgaand verkeer
  • Ontsluitingsfunctie; weg ter ontsluiting van gebieden, wijken of buurten
  • Erffunctie; weg primair voor sociale en recreatieve activiteiten en het verblijven van aanwonenden en bezoekers


In Duurzaam Veilig is ervoor geopteerd om wegen naar één functie in te richten.

Van oudsher wordt ook onderscheid gemaakt in een verkeersfunctie en een verblijfsfunctie. De verblijfsfunctie is ondergebracht in de huidige erftoegangswegen en erffunctie. De verkeersfunctie was een combinatie van de stroomfunctie en de ontsluitingsfunctie. Binnen de principes van Duurzaam Veilig is dit een grijs gebied. Aangezien er binnen de bebouwde kom in principe geen stroomwegen zijn, hebben binnen de bebouwde kom de gebiedsontsluitingswegen doorgaans een verkeersfunctie.