Wegnummering in de Verenigde Staten

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Wegnummering in de Verenigde Staten is een nummeringssysteem van diverse lagen. Er zijn minstens 3 lagen, Interstate Highways, US Highways, en State Routes (ook wel State Highways genoemd), maar kunnen per staat verschillen.

US Highways

Het US Highway systeem vormt het hoofdwegennet van de Verenigde Staten. Het weguiterlijk kan verschillen tot een enkelstrooks bergweg tot een brede snelweg. Het nummeringssysteem bestaat uit 1,2 en 3-cijferige nummers. De 1- en 2-cijferige nummers zijn het hoofdroutenet, de 3-cijferige nummers zijn hulproutes, ook wel auxiliary routes, maar zijn doorgaans veel langer dan auxiliary routes van Interstate Highways.

Het wegnummeringssysteem is tegenovergesteld van die van Interstate Highways. Oneven nummers lopen wel zuid-noord, maar lopen vanf het oosten naar westen op, vanaf de US 1 tot de US 101. Even nummers lopen oost-west en lopen vanaf het noorden naar het zuiden op, vanaf US 2 tot US 98. Wegnummers met een lager wegnummer die zuidelijker of westelijker zijn dan een hoger nummer zijn een schending van het wegnummeringssysteem. Deze schendingen komen vrij regelmatig voor, met name rond het Grote Merengebied waar veel wegnummers over dezelfde corridor lopen. US Highways kunnen ook onderbroken zijn.

De driecijferige nummer hebben hun laatste twee nummers van de hoofdroute, zo is de US 385 een hulproute van de US 85 en is de US 301 een hulproute van de US 1. Een uitzondering is de US 101, die de meest westelijke noord-zuidroute vormt.

Interstate Highways

Interstate Highways vormen het snelwegennet van de Verenigde Staten. Alle Interstates zijn snelwegen, maar niet alle snelwegen zijn Interstates. Het nummeringssysteem bestaat uit 1,2 en 3-cijferige nummers. De 1- en 2-cijferige nummers zijn het hoofdroutenet, de 3-cijferige nummers zijn hulproutes, ook wel auxiliary routes.

Het wegnummeringssysteem van de Interstate Highways is gebouwd in een gridpatroon, alhoewel hier lokaal afwijkingen van zijn. Even nummers lopen van west naar oost, en lopen op vanaf I-5 in het westen tot I-99 in het oosten. Oneven nummers zijn zuid-noordroutes, en lopen op vanaf I-4 in het zuiden tot I-96 in het noorden. Wegnummers moeten opvolgend zijn, wanneer een lager nummer ten oosten of noorden van een hoger nummer loopt, is dit een schending van het nummeringssysteem. Ze komen sporadisch voor, zoals de I-99 die ten westen van de I-95 loopt, of de I-94 die zuidelijker dan de I-90 loopt.

Dezelfde nummers van US Highways en Interstate Highways mogen niet in dezelfde staat voorkomen, daarom is er geen I-50 of I-60, aangezien beide nummeringssystemen elkaar in het midden van het land ontmoeten. Het US Highwayssysteem krijgt hier voorrang op het Interstate Highway systeem, want er is wel een US 50 en US 60.

Driecijferige nummers, zijn, net zoals bij het US Highwaysysteem hulproutes van de hoofdroute. De I-405 is dan ook niet de "Interstate vierhonderdvijf", maar de "Interstate vier-nul-vijf", uiteraard in het Engels uitgesproken (Four-oh-Five). Driecijferige nummers mogen in meerdere staten voorkomen, maar nooit twee dezelfde nummers in dezelfde staat. Zo zijn er wel 8 I-295's als hulproutes van de I-95. Wel kunnen 3-cijferige nummers in verschillende staten lopen, maar dan mag er niet nog een andere 3-cijferige Interstate van hetzelfde nummer in de betreffende staat lopen.

State Routes

State Routes zijn de derde laag van wegnummers en hebben doorgaans een regionale functie, alhoewel sommige State Routes honderden kilometers lang zijn. Ze worden vaak ook State Highways, State Roads of Trunk Highways genoemd. Als wegnummer worden ze bijvoorbeeld "California State Route xx", "Texas State Highway xx" of simpelweg "Georgia xx" genoemd, met afkortingen als SR-xx, SH-xx of de afkorting van de staat, GA-xx. Wegnummers kunnen tot wel vier nummers hebben, alhoewel tot drie gebruikelijker is. De omvang van het State Routenetwerk verschilt, ook relatief, per staat. In North Carolina en Virginia zijn alle genummerde wegen lager dan US Highways of Interstate Highways State Routes, maar in veel staten is er nog een vierde laag, bijvoorbeeld County Routes of Farm to Market of Ranch to Market Roads. North Carolina en Virginia hebben dan ook respectievelijk het 2e en 3e langste State Route netwerk van de Verenigde Staten (na Texas) omdat simpelweg alle wegen State Routes zijn.

Doorgaans worden geen nummers aan State Routes toegekend die al voorkomen in het Interstate en US Highway systeem.

Wegnummer

De meeste staten hebben een eigen type wegnummerschildje, en veel State Routeschildjes zijn in uiterlijk vaak behoorlijk creatief vergeleken met de doelmatige, maar saaie wegnummering in Europa. Een aantal staten gebruiken dezelfde wegnummerschildjes.

County Routes en andere routes

County Routes zijn in het beheer van de counties, en hebben vaak een blauw schild met een gele rand en gele letters. Afwijkende systemen worden hieronder besproken.

Alaska

Slechts 12 wegen in Alaska hebben een nummer, SR-1 - SR-11 plus SR-98. De eerste vier krijgen federale ondersteuning, en zijn feitelijk Interstate Highways, A-1 tot A-4, maar staan niet als zodanig bewegwijzerd.

California

County Routes in California hebben een nummer dat bestaat uit "CR", gevolgd door een spatie met dan een A, B, D, E, G, J, N, R of S met daarna het nummer, bijvoorbeeld CR G14 in Monterey County. De meesten hebben alleen een lokale functie.

Florida

Voor 1993 had elke US Highway een aparte achtergrondkleur om de navigatie door de wegnummers te vergemakkelijken. Later is men overgegaan op het reguliere systeem, maar men kan her en der nog gekleurde US Highwayschildjes vinden. County Routes kunnen ook een suffix hebben.

Georgia

Alle genummerde wegen in Georgia hebben een State Route, ook administratief voor US Highways en Interstate Highways, die echter op kaarten nogal eens weergegeven wordt, wat voor onduidelijkheid kan zorgen.

Hawaii

Een aantal wegen op het eiland O'ahu van Hawaii gebruikt US Highway nummerschildjes, alhoewel dit geen US Highways zijn. Deze nummers werden tussen 1941 en 1945 geimplementeerd om navigatie voor militair personeel te vergemakkelijken. Het is onbekend of deze nu nog gebruikt worden.

Iowa

County Highways in Iowa zijn genummerd in een gridsysteem en gebruiken letters en nummers. oost-westroutes, oplopend van noord naar zuid beginnen met de letters A t/m J. Noord-zuidroutes lopen op van west naar oost en beginnen met de letters K t/m Z. De letters I, O en Q worden niet gebruikt, omdat deze op andere letters en cijfers lijken.

Kentucky

Kentucky heeft een vrij uitgebreidt systeem van Parkways, die geen bewegwijzerd nummer hebben. Ze hebben wel een administratief nummer, tussen de 9000 en 9009. Ze worden in de routeboeken met de initialen van de naam weergegeven, zo is de Audubon Parkway de AU 9005.

Maine

Maine heeft geen County Routes, maar wel zogenaamde "State-Aid Highways" en "Townways", veelal lokale straten zonder wegnummer.

Michigan

Het systeem van County Routes in Michigan omvat een gezoneerd systeem, waarbij het wegnummer vooraf wordt gegaan door de letters A t/m H. Even nummers zijn oost-westroutes, en oneven nummers zijn noord-zuidroutes.

Missouri

In Missouri zijn er zogenaamde supplemental routes, een nummeringssysteem dat niet uit nummers, maar uit letters bestaat, bijvoorbeeld "Route K". Alle letters behalve G, I, L, Q, S en X worden gebruikt, vaak ook uit meerdere letters, bijvoorbeeld "Route MM". Supplemental Routes die met parken of andere recreatiegebieden verbinden beginnen met de letter "R". De meeste van deze wegen zijn niet veel langer dan een paar kilometer, en geletterde wegen kunnen in meerdere counties voorkomen, alhoewel dezelfde lettercombinatie nooit binnen één county voorkomt.

Nebraska

Naast de standaard State Routes zijn in Nebraska ook Connecting, Link, Spur en Recreation Routes en zijn secundaire State Routes. "Links Routes" beginnen met de letter L, bijvoorbeeld L-17E. Spurs beginnen met een S, bijvoorbeeld S-13H. Recreational Routes beginnen met de letter R, bijvoorbeeld R-50B. Het feitelijke nummer is de laatste letter van de route, aangezien de cijfer staat voor de County waarin de route loopt. 1 is Adams County, en 93 is York County.

New York

County en State Routes zijn standaard genummerd in New York, maar men heeft wel Reference Routes. Deze zijn gezoneerd per regio, en zijn soms snelwegen. Dit betreffen dan de Parkways in New York City die geen bewegwijzerd nummer hebben, maar een naam. Dit zijn nummers in de 900 serie, en hebben een letter als suffix, zo is de Bronx River Parkway de Reference Route 907F. Ze worden wel met reference markers aangegeven langs de weg, maar niet op de bewegwijzering.

Oregon

Oregon heeft een standaard nummeringssysteem op de bewegwijzering en op kaarten, maar heeft administratief een afwijkend nummeringssysteem, met nummers van 1 tot 456 die een naam hebben. Zowel de naam als administratief nummer wordt niet openbaar gebruikt. De administratieve nummers komen ook niet overeen met de feitelijke wegnummers.

Texas

Texas heeft een vierde laag van nummering, maar dat zijn geen County Routes, maar Farm to Market Roads en Ranch to Market Roads, afgekort FM en RM roads. FM-roads zijn nog relatief belangrijk, en zijn incidenteel ook als snelweg uitgebouwd, alhoewel dit vrij zeldzaam is. De omvang van Texas, en zijn enorme wegennet voor het agrarische gebied vereiste een extra nummeringslaag. Naast genummerde State Routes zijn er ook genummerde Loops en Spurs. Ondanks de omvang van het wegennet is het nummeringssysteem van Texas niet erg complex.

Vermont

Vermont heeft een vergelijkbaar systeem als de Reference Routes in New York, een systeem van ongenummerde wegen, die alleen bekendstaan onder een naam. De nummers lopen van 9020 tot 9900, en er zijn er relatief weinig van.

Virginia

Virginia heeft ook een extra laag. Vrijwel alle belangrijke wegen zijn State Routes, en ook veel onbelangrijke wegen die in andere staten County Routes zouden zijn. Virginia heeft ook genummerde wegen op publieke terreinen, zoals scholen en instellingen. Deze zijn genummerd van 9000 tot 9999 en worden doorgaans niet bewegwijzerd, maar zijn administratief. Frontage Roads hebben de prefix F, bijvoorbeeld de State Route F-1000. Hiervan zijn 536 kilometer aan wegen. Wegen in steden (Town Routes) die in het beheer van het Virginia Department of Transportation zijn, hebben de prefix T-.

West Virginia

US Highways in West Virginia hebben een hoofdnummer, en aftakkingen hebben een slash ( / ) met een tweede nummer, zoals 2/2. Het tweede getal is dan de County Route.

Wisconsin

Wisconsin heeft een systeem van County Trunk Highways. Deze hebben 1 tot 3 letters. Administratief is dit bijvoorbeeld CTH-BBB. Op wegnummerschildjes staat dan alleen "BBB" aangegeven. Dit is enigszins vergelijkbaar met Missouri.

Territoria van de Verenigde Staten

Amerikaans Samoa

Amerikaans Samoa heeft enkele genummerde wegen, en worden genummerd als "ASxxx", bijvoorbeeld AS001.

Guam

Op Guam zijn verschillende genummerde wegen. Enkele hebben een suffix, maar verder zijn ze vrij normaal genummerd met 1 of 2 cijfers.

Puerto Rico

Op Puerto Rico zijn Interstate Highways. Deze worden afgekort als PR-xx. Dit zijn vaak snelwegen. Andere nummers worden gewoon oplopend genummerd zonder fratsen. Ze hebben 1 tot 4 cijfers, alhoewel het aantal nummers boven 200 vrij beperkt is.

Virgin Island

Op de Virgin Island (Maagdeneilanden) is een simpel oplopend nummeringssysteem van 0 - 7532. Nummers met 4 cijfers of meer zijn zeldzaam.