Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw, in de volksmond: Tunnelwet) is een wet die veiligheidszaken omtrent verkeerstunnels die gebruikt worden door gemotoriseerd verkeer regelt. De definitie van een tunnel in de zin van deze wet is een tunnel met een gesloten deel van 250 meter of langer. De wet is op 11 mei 2006 in werking getreden[1] en op 1 juli 2013 gewijzigd en gestandaardiseerd.[2]

Tunnelbeheer

De Warvw regelt voornamelijk zaken rondom het beheer van de tunnel inzake veiligheid.

Voor elke tunnel is één tunnelbeheerder (de wegbeheerder) en één veiligheidsbeamte (aangesteld door de tunnelbeheerder). Voor elke tunnel moet een tunnelveiligheidsplan worden opgesteld. Dit tunnelveiligheidsplan is ook noodzakelijk voor tunnels die uitsluitend gebruikt worden door niet-gemotoriseerd wegverkeer (zoals spoortunnels). Dit veiligheidsplan moet goed gekeurd worden door middel van een vergunning van het bevoegd college van burgemeesters en wethouders, dit is de gemeente waarin de tunnel is gelegen. Het is verboden een tunnel open te stellen zonder deze vergunning, of het in gebruik hebben van een tunnel in afwijking van het veiligheidsbeheerplan. Minimaal elke zes jaar moet dit plan opnieuw beoordeeld worden.

Relatie tot andere wetten

De wet is een aanvulling op Richtlijn 2004/54/EG van het Europees Parlement inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet. Deze richtlijn geldt voor tunnels met een lengte van minimaal 500 meter. In afwijking van deze wet is de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels ook van kracht voor tunnels die niet onder het trans-Europese wegennet in Nederland vallen, maar voor alle wegtunnels, ook tunnels met een lengte tussen 250 en 500 meter. In deze zin is de WARVW strenger dan de Europese richtlijn.

Een uitwerking van de wet is terug te vinden in het Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Barvw) waarin specifieker op de veiligheids- en ontwerpeisen wordt ingegaan. Dit besluit is in 2015 ingetrokken, maar is inhoudelijk opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

Referenties