Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Definitie

Wet van 20 juni 1963 waarin regels zijn opgenomen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen


Toelichting

Het belang van openbare veiligheid en de volksgezondheid maakte dat begin jaren '60 het initiatief werd genomen om te komen tot een wettelijke regeling omtrent het vervoer, de verpakking, aflevering, opslag en vernietiging van gevaarlijke stoffen.

Bij gevaarlijke stoffen moet worden gedacht aan:

 • ontploffingsgevaarlijke stoffen
 • samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen
 • brandbare vloeistoffen
 • brandbare vaste stoffen
 • voor zelfontbranding vatbare stoffen
 • stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen
 • stoffen die verbranding bevorderen (oxiderend werkende stoffen)
 • organische peroxiden
 • giftige stoffen
 • bijtende stoffen
 • stoffen die braakneigingen tot gevolg hebben
 • alle andere stoffen die een gevaar kunnen opleveren voor de openbare veiligheid, volksgezondheid en persoonlijke veiligheid (met uitzondering van radioactieve stoffen; deze vallen onder andere wetgeving).